NP RES Nieuwsbrief – Informatiebijeenkomsten m.e.r. milieunormering windturbines

 

Wij ontvingen het onderstaande bericht mbt bovengenoemde informatiebijeenkomsten

Ergens onderaan vindt u de aankondiging Informatiebijeenkomsten m.e.r milieunormering windturbines, meer info op https://www.helpdeskwindopland.nl/processtappen+en+tijdlijn+plan-mer/default.aspx  Onderaan in die link 3 bijeenkomsten (digitaal) waar je je kunt inschrijven. Ik ben benieuwd wat daar wordt besproken en hoe. De verslagen komen beschikbaar op diezelfde site
Verder een artikel over gemeenten die investeren in windenergie en de ontwikkelingen in Wind Op Land https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/ontwikkelingen-7-jaar-wind-op-land

Meerderheid gemeenteraad Houten geeft voorkeur aan uitstel besluit Windpark Goyerbrug

 

Houtens Nieuws, 13 oktober, Annette Stolk-de Vries

Tijdens het RondeTafelGesprek (RTG) van 12 oktober is duidelijk geworden dat een meerderheid van de gemeenteraad van Houten er de voorkeur aan geeft om pas een besluit over Windpark Goyerbrug te nemen als het Rijk nieuwe windturbinenormen heeft vastgesteld. Naar verwachting zijn deze normen pas over anderhalf à twee jaar bekend.

Rekening houdend met de vergunningprocedure en een mogelijk daarop volgende procedure bij de Raad van State zal dit betekenen dat er pas over drie à vier jaar een onherroepelijke omgevingsvergunning zou kunnen zijn. Een nieuwe onderbouwing van de (aangepaste) windturbine is ingewikkeld en het is pas zeker of dit op de juiste wijze is gebeurd als de Raad van State daar een uitspraak over heeft gedaan.

lees verder:

Elektriciteitsnetwerk Utrecht vol: geen plek voor nieuwe wind- en zonneparken

NOS.NL:

In de provincie Utrecht kunnen voorlopig geen nieuwe grote projecten met zonnepanelen of windmolens gerealiseerd worden. De grenzen van wat het hoogspanningsnet in de provincie aan kan zijn bereikt. Dat laat landelijk netbeheerder Tennet weten aan toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Tennet wil met technische aanpassingen de problemen zo snel mogelijk oplossen, maar zegt dat dit nog wel een aantal jaren gaat duren. Tot die tijd is het niet mogelijk om dijken vol windmolens of grote daken en weilanden met zonnepanelen aan te sluiten in de provincie.

lees verder:

Open brief aan de gemeenteraden en B&W’s van Houten, Wijk bij Duurstede, Culemborg en Buren

Windpark Goyerbrug : Houten heeft de draad weer opgepikt; wij dus ook.

De Gemeente Houten heeft de draad weer opgepikt om alsnog het door haar beoogde windpark te realiseren. B&W heeft diverse initiatieven genomen en heeft 4 verschillende scenario’s opgesteld en deze voorgesteld aan de Gemeente Raad (zie hier). Ook wordt er een Inloopsessie (11/10) en een Ronde Tafel Gesprek (12/10) georganiseerd. Drijfveer voor de gemeente is louter het redden van de toegekende SDE subsidie, zonder die subsidie is de aanleg van het windpark onmogelijk.

Voor de uitnodiging voor 11/10 hebben wij formeel bedankt, termijn is te kort en zinvolheid is nihil.

Op 12/10 zal een aantal van ons inspreken. Onze inspraak zal er een van complete  frustratie zijn aangezien Houten de strekking van de uitspraak van de Raad van State volstrekt wil negeren en slechts een route lijkt te kiezen die de juridische blokkade zouden kunnen omzeilen. Deze RTG zou te volgen moeten zijn op https://houten.notubiz.nl/live. Meer informatie vindt u hier.

Leidraad voor die inspraakmomenten zal zijn de (aangehechte) Open Brief die wij naar de gemeenteraden en B&W’s van Houten, Wijk bij Duurstede, Culemborg en Buren hebben verstuurd.

Open Brief: 

Windpark Goyerbrug brief aan de gemeenteraad van Houten

 

Weer ramkoers om windmolens

Telegraaf, 8 okt 2021, John Maes

Houtens verzet gebundeld: open brief aan raad

De gemeente Houten zou niet onder stoom en kokend water moeten proberen de plannen voor windpark Goyerbrug nieuw leven in te blazen, nadat de Raad van State (RvS) daar in augustus een streep door zette

Over de belangen en gevoelens van omwonenden wordt met geen woord gerept, in plaats daarvan oefent het gemeentebestuur van Houten stevige druk uit op de gemeenteraad om alsnog de vergunning voor windpark Goyerbrug door te kunnen drukken

Weer ramkoers om windmolens.merged

lees verder

 

Vervolg kwestie Windpark Goyerbrug na uitspraak Raad van State

 

Onderstaande mail ontvingen we gisteren, 5 oktober 2021, van de Gemeente Houten:

Geachte lezer,

Eind juli heb ik [u] een mail gestuurd over de uitspraak van de Raad van State over Windpark Goyerbrug. De Raad van State had toen de vergunning vernietigd. Nu is er nieuws over het vervolg.

Het college van burgemeester en wethouder heeft onderzocht wat de uitspraak van de Raad van State betekent voor Windpark Goyerbrug. Er moet een nieuw besluit komen op de vergunningaanvraag uit 2019. De vraag is wie gaat dat doen: de gemeente of de provincie? Beide mogelijkheden kennen voor- en nadelen. Uitgebreide informatie hierover staat op www.houten.nl/windparkgoyerbrug.

Inloopavond 11 oktober

Heeft u vragen over het vervolg? Wilt u uw mening geven? Dan bent u van harte welkom tijdens het inloopspreekuur van Gemeente Houten over Goyerbrug. Wethouder De Groot en medewerkers van de gemeente staan u graag te woord. U bent van harte welkom op maandag 11 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur in dorpshuis De Ploeg in ’t Goy. Meer informatie leest u op www.houten.nl/windparkgoyerbrug.

Ronde Tafel Gesprek gemeenteraad 12 oktober

Het college wil van de gemeenteraad weten welke route de voorkeur heeft. De raad bespreekt dit tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 12 oktober. Tijdens een Ronde Tafel Gesprek kan eenieder zijn/haar mening laten horen bij de gemeenteraad. Hier staat hoe dat werkt.

Tot slot

U ontvangt deze e-mail, omdat u zich heeft aangemeld voor nieuwsberichten over Windpark Goyerbrug. Mogelijk kent u personen die deze e-mail niet ontvangen, maar voor wie bovenstaande informatie wel relevant is. Voelt u zich vrij om dit bericht door te sturen.

Wilt u deze nieuwsberichten niet meer ontvangen? Meldt u zich dan af via een reply op dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar- van Nunen
Programmamanager Duurzaamheid
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25
(030) 63 92 611 (algemeen)
www.houten.nl
 

 

Omwonenden boos: ‘Houten negeert ons en wil windpark er tóch door drukken’

 

AD, 6 oktober 2021, Maarten Venderbosch

Over de belangen en gevoelens van omwonenden wordt met geen woord gerept, in plaats daarvan oefent het gemeentebestuur van Houten stevige druk uit op de gemeenteraad om alsnog de vergunning voor windpark Goyerbrug door te kunnen drukken.

Deze kritiek leveren de gezamenlijke actiegroepen van protesterende burgers in Culemborg, Houten en Wijk bij Duurstede. Zij wonen dicht bij de Goyerbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal waar de vier megagrote turbines (‘twee keer de Domtoren’) zijn gedacht.

lees verder:

 

Linkse politiek in Kromme Rijn negeert verzet van inwoners tegen windmolens

 

AD, Bernie van Unen, 17 sept 2021

De linkse politiek in de Kromme Rijnstreek wil ondanks de groeiende kritiek toch windmolens plaatsen. Zij leggen de bezwaren van inwoners van Houten, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik naast zich neer.

Met alleen zonnevelden lukt de klimaatopgave niet en windmolens zijn nodig om de doelen te halen, vinden de PvdA en GroenLinks uit de vier gemeenten.

lees het hele bericht