WHO : World Health Organization

WHO is the authority responsible for public health within the United Nations system.

The WHO Regional Office for Europe (WHO/Europe) is one of WHO’s six regional offices around the world. It serves the WHO European Region, which comprises 53 countries, covering a vast geographical region from the Atlantic to the Pacific oceans.

WHO/Europe staff are public health, scientific and technical experts, based in the main office in Copenhagen, Denmark, in 7 technical centres and in country offices in 32 Member States.

In addition, WHO/Europe coordinates with the European Union and its agencies, and is host organization and partner of the European Observatory on Health Systems and Policies.

Medisch Contact

Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen. Terwijl volgens het voorzorgprincipe de overheid kan ingrijpen, ook als klachten nog niet onomstotelijk bewezen zijn.

Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018) : Het doel heiligt de middelen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in oktober 2018 de richtlijnen omgevingsgeluid uitgebracht. Deze WHO-richtlijnen zijn een advies en zijn bedoeld om de schadelijke gezondheidseffecten door geluid, zoals een verstoorde slaap en hinder, te verminderen. Nieuw in deze richtlijnen is dat er rekening wordt gehouden met nieuwe inzichten dat de ernstigere gezondheidseffecten van geluid, zoals coronaire hartziekten, al bij lagere geluidniveaus optreden dan in het verleden werd aangenomen.

Volgens het RIVM zou het Nederlandse beleid kunnen worden verbeterd door het aan te passen aan de nieuwe inzichten van de WHO.

GGD Leefomgeving

Windmolens wekken op een milieuvriendelijke manier elektriciteit op. Zo proberen we de klimaatverandering tegen te gaan. Gemeenten zoeken daarom naar geschikte plekken voor windmolens.

De meeste mensen vinden het goed dat er meer windmolens komen om schone energie op te wekken. Maar als er plannen zijn voor windmolens in de buurt van jouw huis, dan roept dat wel vragen op. Want wat betekent zo’n windmolen nu precies voor je gezondheid? Hoeveel overlast kun je verwachten? Op deze pagina lees je wat er bekend is over windmolens en gezondheid.

Stichting Laagfrequent Geluid

Op de website kunnen waarnemers van laagfrequent geluid, bedrijven, overheden en instellingen informatie vinden over de problematiek van zware bromtonen, oftewel laagfrequent-, infrasoon geluid en trillingen (LFg).
Voor LFg-waarnemers bieden wij ondersteuning in hun zoektocht naar oorzaak en oplossing.