Update Windpark Goyerbrug : onderzoek naar een alternatief

Wij ontvingen onlangs onderstaande mail van de gemeente Houten inzake Windpark Goyerbrug

update Windpark Goyerbrug: onderzoek naar een alternatief

Houten, 12 juli 2022

Beste geïnteresseerde,

U ontvangt deze e-mail, omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van Windpark Goyerbrug. Wilt u geen nieuwe e-mails over Windpark Goyerbrug? Afmelden kan via een reply op deze e-mail.

In deze e-mail leest u meer informatie over de zo genoemde heroverweging van Windpark Goyerbrug:

Onderzoek naar een alternatief voor Windpark Goyerbrug

Onder welke voorwaarden kan de gemeente stoppen met Windpark Goyerbrug en de energie duurzaam op een andere manier of plek opwekken? Deze vragen laat het college van B&W onderzoeken. Het onderzoek is belangrijk voor het besluit over de vergunningsaanvraag van Windpark Goyerbrug. Ondertussen gaat ook het werk aan de vergunningsaanvraag door.

 Weerstand tegen Windpark Goyerbrug

Windpark Goyerbrug heeft een vergunning aangevraagd. Het college van B&W ziet de weerstand tegen het windpark. Het college weet ook hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk stroom duurzaam op te wekken. Nederland hoeft dan minder gas en olie van andere landen te kopen. Het college wil tegemoetkomen aan de signalen uit de samenleving, maar ook dat Houten snel overstapt op duurzame energie.

Zoeken naar een andere oplossing

Het college van B&W laat daarom onderzoeken of er een andere oplossing is voor Windpark Goyerbrug. Die oplossing moet net zoveel stroom opwekken als Windpark Goyerbrug. De vergunning moet in 2025 rond kunnen zijn.

De onderzoekers gaan ook de kosten en de risico’s van de andere oplossing op een rij zetten. Ook de kosten en risico’s van doorgaan met Goyerbrug gaan ze bekijken. Het onderzoek gaat zes weken duren.

Het werk gaat door

De gemeente moet van de Raad van State haast maken met het besluit over de vergunningsaanvraag van Windpark Goyerbrug. De raad heeft de gemeente tot 12 oktober 2022 de tijd gegeven. De gemeente doet er alles aan zo snel mogelijk klaar te zijn. Het werk aan de vergunningsaanvraag gaat daarom gewoon door.

Beoordeling van de vergunningsaanvraag

Bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag bekijkt de gemeente de overlast van het windpark op de omgeving. Het gaat dan om bijvoorbeeld geluid, schaduw van de draaiende wieken en gezondheid. Het college zoekt naar een evenwicht tussen de voordelen (duurzame energie) en nadelen (overlast).

De gemeenteraad besluit

Het college van B&W en de gemeenteraad moeten een besluit nemen over Windpark Goyerbrug. Voor dat besluit is de inhoudelijk beoordeling belangrijk, maar natuurlijk ook het resultaat van het onderzoek naar een alternatief.

Het besluit over Windpark Goyerbrug gaat in twee stappen: een ontwerpbesluit en later een definitief besluit. De gemeenteraad bespreekt het ontwerpbesluit over Windpark Goyerbrug op 20 september. Daarvoor is op 6 september een Rondetafelgesprek. Daar kunnen inwoners en omwonenden hun visie op de vergunningsaanvraag delen met raadsleden. Na het ontwerpbesluit volgt een zienswijzeprocedure. Daarin kan iedereen schriftelijk reageren op het besluit.

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar- van Nunen
Programmamanager Duurzaamheid
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25
(030) 63 92 611
www.houten.nl