Meerderheid gemeenteraad Houten geeft voorkeur aan uitstel besluit Windpark Goyerbrug

 

Houtens Nieuws, 13 oktober, Annette Stolk-de Vries

Tijdens het RondeTafelGesprek (RTG) van 12 oktober is duidelijk geworden dat een meerderheid van de gemeenteraad van Houten er de voorkeur aan geeft om pas een besluit over Windpark Goyerbrug te nemen als het Rijk nieuwe windturbinenormen heeft vastgesteld. Naar verwachting zijn deze normen pas over anderhalf à twee jaar bekend.

Rekening houdend met de vergunningprocedure en een mogelijk daarop volgende procedure bij de Raad van State zal dit betekenen dat er pas over drie à vier jaar een onherroepelijke omgevingsvergunning zou kunnen zijn. Een nieuwe onderbouwing van de (aangepaste) windturbine is ingewikkeld en het is pas zeker of dit op de juiste wijze is gebeurd als de Raad van State daar een uitspraak over heeft gedaan.

lees verder:

Linkse politiek in Kromme Rijn negeert verzet van inwoners tegen windmolens

 

AD, Bernie van Unen, 17 sept 2021

De linkse politiek in de Kromme Rijnstreek wil ondanks de groeiende kritiek toch windmolens plaatsen. Zij leggen de bezwaren van inwoners van Houten, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik naast zich neer.

Met alleen zonnevelden lukt de klimaatopgave niet en windmolens zijn nodig om de doelen te halen, vinden de PvdA en GroenLinks uit de vier gemeenten.

lees het hele bericht

 

Peter en Mirjam lachen het laatst: na jaren strijd komt er géén mega-windmolen naast hun huis

 

AD, Maarten Venderbosch, 28 juli 2021

Twee keer zo hoog als de Domtoren en minder dan 300 meter verwijderd van hun huis. Het dreigende schrikbeeld van een ‘monstermolen’ heeft vijf jaar van hun leven flink vergald. Maar Peter en Mirjam Trienekens uit ’t Goy zij lachen het laatst: Windpark Goyerbrug langs het Amsterdam-Rijnkanaal komt er niet. Tenminste: voorlopig niet. Maar wat hen betreft nóóit niet.

lees verder:

Windmolens op land noodzakelijk of doorn in het oog

 

NPO Radio 1: fragmenten: Dit is de dag, 4 juni 2021

Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over klimaatverandering, blijkt uit nieuw, groot onderzoek van het CBS. We vinden windmolens dan ook prima, maar NIET in onze achtertuin. Volgens Ron Wit, Directeur Energie Transitie & Public Affairs bij Eneco is windenergie op land alleen wel noodzakelijk om de energiedoelen te halen. Volgens Kees Pieters van Nederwind is het veel effectiever om in te zetten op windenergie op zee.

windmolens op land noodzakelijk of doorn in het oog

 

Wind zaaien, storm oogsten

AD 9/10 januari 2021, Paolo Laconi

Experts vrezen overal windmolens: ‘ons land gaat in de uitverkoop’

Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken bij. Broodnodig om de klimaatdoelen te halen. Maar de weerstand groeit, want niemand wil windturbines van 250 meter hoog in zijn achtertuin.

Deze site inventariseerde de energieplannen van alle Nederlandse regio’s. Samen willen zij uiterlijk in 2030 ruim 50 terawattuur aan groene stroom opwekken. Dat komt neer op zo’n 3180 windmolens en 68.900 voetbalvelden vol zonnepanelen. De plannen zijn vastgelegd in regionale energiestrategieën. Experts zien grote problemen. Ze vrezen voor verloedering van het landschap en veel weerstand van burgers.

lees en huiver:

 

– De Groene Rekenkamer

De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie:

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

Organisatie:

Thorium als energiebron

De RvS heeft een juridisch Fata Morgana gecreeerd rond windturbines

Climategate 7 dec 2020, Kees Pieters

De Raad van State houdt rond windturbines op land Europese regelgeving krampachtig buiten de deur. Daarmee heeft zij twee parallelle juridische werelden geschapen. Enerzijds het officiële Nederlandse recht, dat in strijd is met Europese regelgeving. Anderzijds het Europese recht, dat op enig moment in de nabije toekomst in werking zal treden. Zodra dat laatste gebeurt, zal het huidige Nederlandse recht op slag verdwijnen als een Fata Morgana en met terugwerkende kracht blijken niet te hebben bestaan. Dit creëert een loyaliteitsprobleem voor bestuurders en rechters.

lees verder

– Caithness Windfarm Information Forum

Summary of Wind Turbine Accident data to 31 March 2020

These accident statistics are copyright Caithness Windfarm Information Forum 2020. The data may be used or referred to by groups or individuals, provided that the source (Caithness Windfarm Information Forum) is acknowledged and our URL www.caithnesswindfarms.co.uk quoted at the same time. Caithness Windfarm Information Forum is not responsible for the accuracy of Third Party material or references.

lees het hele bulletin