Informatieavond Windpark Goyerbrug

 

Onlangs, 26 juli jl, ontvingen wij onderstaande mail van de Gemeente Houten

‘Informatieavond Windpark Goyerbrug

 Houten wil overstappen op duurzame energie. De laatste tijd wordt steeds duidelijker hoe belangrijk dat is. Windparken kunnen veel stroom opwekken. De bouw van windparken roept ook weerstand op. Gemeente Houten laat daarom onderzoeken of er een haalbaar alternatief is voor Windpark Goyerbrug.

In de tussentijd werkt de gemeente door aan de vergunningsaanvraag. Experts van Pondera en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht beoordelen de aanvraag. Zij bekijken de overlast van slagschaduw en geluid die Windpark Goyerbrug gaat geven. Gemeente Houten stelt met deze informatie de eisen voor het windpark op.

Op 22 augustus organiseert de gemeente een avond over Windpark Goyerbrug. Daar geeft ze informatie over de situatie op dat moment en hoe de gemeente er nu instaat. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom.

Informatieavond Windpark Goyerbrug

22 augustus 2022, 19.15 – 21.30 uur

Gemeentehuis Houten, Onderdoor 25, 3995 DW Houten

 

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar-van Nunen, programma manager

PB 30, 3990 DA Houten; bezoekadres: Onderdoor 25

030-6392611;  www.houten.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Update Windpark Goyerbrug : onderzoek naar een alternatief

Wij ontvingen onlangs onderstaande mail van de gemeente Houten inzake Windpark Goyerbrug

update Windpark Goyerbrug: onderzoek naar een alternatief

Houten, 12 juli 2022

Beste geïnteresseerde,

U ontvangt deze e-mail, omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van Windpark Goyerbrug. Wilt u geen nieuwe e-mails over Windpark Goyerbrug? Afmelden kan via een reply op deze e-mail.

In deze e-mail leest u meer informatie over de zo genoemde heroverweging van Windpark Goyerbrug:

Onderzoek naar een alternatief voor Windpark Goyerbrug

Onder welke voorwaarden kan de gemeente stoppen met Windpark Goyerbrug en de energie duurzaam op een andere manier of plek opwekken? Deze vragen laat het college van B&W onderzoeken. Het onderzoek is belangrijk voor het besluit over de vergunningsaanvraag van Windpark Goyerbrug. Ondertussen gaat ook het werk aan de vergunningsaanvraag door.

 Weerstand tegen Windpark Goyerbrug

Windpark Goyerbrug heeft een vergunning aangevraagd. Het college van B&W ziet de weerstand tegen het windpark. Het college weet ook hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk stroom duurzaam op te wekken. Nederland hoeft dan minder gas en olie van andere landen te kopen. Het college wil tegemoetkomen aan de signalen uit de samenleving, maar ook dat Houten snel overstapt op duurzame energie.

Zoeken naar een andere oplossing

Het college van B&W laat daarom onderzoeken of er een andere oplossing is voor Windpark Goyerbrug. Die oplossing moet net zoveel stroom opwekken als Windpark Goyerbrug. De vergunning moet in 2025 rond kunnen zijn.

De onderzoekers gaan ook de kosten en de risico’s van de andere oplossing op een rij zetten. Ook de kosten en risico’s van doorgaan met Goyerbrug gaan ze bekijken. Het onderzoek gaat zes weken duren.

Het werk gaat door

De gemeente moet van de Raad van State haast maken met het besluit over de vergunningsaanvraag van Windpark Goyerbrug. De raad heeft de gemeente tot 12 oktober 2022 de tijd gegeven. De gemeente doet er alles aan zo snel mogelijk klaar te zijn. Het werk aan de vergunningsaanvraag gaat daarom gewoon door.

Beoordeling van de vergunningsaanvraag

Bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag bekijkt de gemeente de overlast van het windpark op de omgeving. Het gaat dan om bijvoorbeeld geluid, schaduw van de draaiende wieken en gezondheid. Het college zoekt naar een evenwicht tussen de voordelen (duurzame energie) en nadelen (overlast).

De gemeenteraad besluit

Het college van B&W en de gemeenteraad moeten een besluit nemen over Windpark Goyerbrug. Voor dat besluit is de inhoudelijk beoordeling belangrijk, maar natuurlijk ook het resultaat van het onderzoek naar een alternatief.

Het besluit over Windpark Goyerbrug gaat in twee stappen: een ontwerpbesluit en later een definitief besluit. De gemeenteraad bespreekt het ontwerpbesluit over Windpark Goyerbrug op 20 september. Daarvoor is op 6 september een Rondetafelgesprek. Daar kunnen inwoners en omwonenden hun visie op de vergunningsaanvraag delen met raadsleden. Na het ontwerpbesluit volgt een zienswijzeprocedure. Daarin kan iedereen schriftelijk reageren op het besluit.

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar- van Nunen
Programmamanager Duurzaamheid
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25
(030) 63 92 611
www.houten.nl

 

Update Windpark Goyerbrug: vergunningprocedure gaat verder

 

Wij ontvingen de onderstaande mail van de gemeente Houten met betrekking tot de vergunningsprocedure voor Windpark Goyerbrug.

Er volgen 3 informatieavonden. U kunt zich hiervoor aanmelden. U vindt ze onderaan deze mail

Nieuw besluit nodig

Vorig jaar heeft de Raad van State de vergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd. De reden was dat de landelijke regels niet op de goede manier zijn gemaakt. Gemeente Houten moet daardoor een nieuw besluit nemen over de vergunningsaanvraag van het windpark.

Wachten is onverstandig

De gemeenteraad van Houten wilde wachten op de nieuwe landelijke regels voor windparken. Het college van B&W heeft de gevolgen van uitstellen laten onderzoeken. Uitstellen van het besluit kan voor Gemeente Houten zeer ernstige financiële gevolgen hebben. Ook bestaat de kans dat de rechter de gemeente dwingt een besluit te nemen of dat Windpark Goyerbrug de provincie een vergunning vraagt. Dan heeft Gemeente Houten geen of weinig invloed meer op de regels die gaan gelden voor Windpark Houten. Het college van B&W heeft daarom besloten de vergunningsaanvraag af te gaan handelen.

Procedure

Het draaien van de windmolens heeft gevolgen voor de omgeving. Windpark Goyerbrug moet de vergunningaanvraag aanvullen met informatie over deze gevolgen. Dat moet Windpark Goyerbrug doen voor verschillende draaiprogramma’s. De positieve gevolgen, zoals het maken van groene stroom, moet Windpark Goyerbrug ook in beeld brengen.

Experts gaan onderzoeken of de informatie van Windpark Goyerbrug klopt. Ze bekijken ook of Windpark Goyerbrug gebruik heeft gemaakt van de laatste wetenschappelijke kennis en gegevens. De experts controleren de berekeningen en doen voorstellen voor verbeteringen. De experts gebruiken hun onderzoek om een advies te geven. De gemeenteraad gebruikt het advies van de experts om een besluit te nemen.

De gemeenteraad neemt het besluit in drie stappen:

  1. ontwerpbesluit
  2. zienwijzeprocedure: iedereen mag op het ontwerpbesluit reageren. De gemeente geeft een reactie op alle ingediende zienswijzen. De procedure is verwacht rond de zomervakantie.
  3. definitief besluit, waarin alle reacties meegenomen worden.

Tijdens een Ronde Tafel Gesprek kunnen bewoners hun mening over het voorstel voor het ontwerp en definitief besluit aan de raad geven. Tijdens een raadsvergadering beslist de gemeenteraad uiteindelijk over het ontwerpbesluit en definitief besluit. Gemeente Houten verwacht dat hele vergunningsprocedure enkele maanden tot een jaar gaat duren.

Informatieavonden

Gemeente Houten organiseert informatieavonden over het proces van deze vergunningsaanvraag.

  • 5 april, 19.30-21.00 uur, Dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51, 3997 MH ’t Goy
  • 6 april, 19.30-21.00 uur, Conferentiecentrum De Zaak, Wijkersloot 7, 3961 MN Wijk bij Duurstede
  • Plaats en datum van de informatieavond in Culemborg is nog niet bekend. Deze wordt zo snel mogelijk op onze website geplaatst.

Meld u aan via duurzaam@houten.nl. Zet de datum van de avond in de mail. U bent van harte welkom op één van de avonden.

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar- van Nunen
Programmamanager Duurzaamheid
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25
(030) 63 92 611 (algemeen)
www.houten.nl
Vind ons op

Noodzaak of waanzin? Debat over windmolens in Utrecht

 

RTV Utrecht, 20 feb 2022

Onder het motto noodzaak of waanzin kruisten voor- en tegenstanders zaterdag de degens over nut en noodzaak van het plaatsen windmolens in Utrecht. Het debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was georganiseerd door Buren van Rijnenburg en Buren van Lage Weide, in samenwerking met het Stadspodium. Ook gemeenteraadsleden en wetenschappers namen deel aan de discussie in Zimihc in Overvecht. Het windmolendebat is hier terug te zien.

lees verder op rtv utrecht

 

 

Nieuwsberichten afgelopen vier weken

 

Het laatste bericht op de website van GeenWindparkGoyerbrug was gepubliceerd op 17 jan 2022. Een week later was de website door een storing niet meer bereikbaar.

Voor de volledigheid hieronder een aantal van deze berichten via een link naar de website Stichting BelangenWijkersloot

NRC 11 feb 2022 : Klimaatminister Rob Jetten wil niet horen dat het wel ‘haalbaar en betaalbaar’ moet blijven

7 feb 2022 : Moratorium in afwachting van grondig onderzoek gezondheidseffecten windturbines / N. Broekema, voorzitter Stichting Democratisch Energie Initiatief (DEI)

1 feb 2022: Gevecht tegen windmolens:

Climategate* : Gevecht tegen windmolens / Nico Broekema, voorzitter Democratisch Energie Initiatief

Onderzoeksvoorstel naar gezondheidsschade door windmolens

26 jan 2022 Wijksnieuws:  Duurzame energie van windmolens: nodig maar niet onvoorwaardelijk

Vervolg NRD en het indienen van zienswijzen

 

Leden en belangstellenden van het NKPW,

In de vorige nieuwsbrief zijn u gegevens toegezonden betreffende de opzet voor de komende NRD.
Dat betreft de tekst van de NRD, het vlammend commentaar van Prof. Koers op de inrichting van het onderzoek door de opdracht van het ministerie Arcadis als ook de opmerkingen die voor het indienen van een zienswijze van belang zijn. De NKPW, DEI en NLVOW bevelen u zeer aan gebruik te maken van de mogelijkheden uw zienswijze ter zake in te dienen

Maak gebruik van de klachtenregistratie op www.nlvow.nl/form/klachtenregistratie 

En bedenk, zonder klachten komt er geen onderzoek naar de gezondheidseffecten.