‘RIVM verzweeg invloed sector op onderzoek naar gezondheidsrisico’s windmolens’

NOS Nieuws, 27 oktober 2021

Het RIVM heeft in rapporten over de gezondheidseffecten van windturbines niet gemeld dat er in onderliggende studies sprake was van belangenverstrengeling. Dat zegt onderzoeker aan de Universiteit Twente Joris van Hoof in het ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur.

Van Hoof ziet dat een groeiende groep artsen zich zorgen maakt over de negatieve gezondheidseffecten van windturbines, maar heeft daar bij het RIVM niets over teruggezien. De rapporten worden door veel regionale bestuurders gebruikt als basis voor de besluitvorming over de plaatsing van windturbines. Van Hoof stelt dat er gesproken moet worden over “de reikwijdte van de lobby van de sector in een politieke discussie”.

lees hele artikel

 

Meerderheid gemeenteraad Houten geeft voorkeur aan uitstel besluit Windpark Goyerbrug

 

Houtens Nieuws, 13 oktober, Annette Stolk-de Vries

Tijdens het RondeTafelGesprek (RTG) van 12 oktober is duidelijk geworden dat een meerderheid van de gemeenteraad van Houten er de voorkeur aan geeft om pas een besluit over Windpark Goyerbrug te nemen als het Rijk nieuwe windturbinenormen heeft vastgesteld. Naar verwachting zijn deze normen pas over anderhalf à twee jaar bekend.

Rekening houdend met de vergunningprocedure en een mogelijk daarop volgende procedure bij de Raad van State zal dit betekenen dat er pas over drie à vier jaar een onherroepelijke omgevingsvergunning zou kunnen zijn. Een nieuwe onderbouwing van de (aangepaste) windturbine is ingewikkeld en het is pas zeker of dit op de juiste wijze is gebeurd als de Raad van State daar een uitspraak over heeft gedaan.

lees verder:

Elektriciteitsnetwerk Utrecht vol: geen plek voor nieuwe wind- en zonneparken

NOS.NL:

In de provincie Utrecht kunnen voorlopig geen nieuwe grote projecten met zonnepanelen of windmolens gerealiseerd worden. De grenzen van wat het hoogspanningsnet in de provincie aan kan zijn bereikt. Dat laat landelijk netbeheerder Tennet weten aan toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Tennet wil met technische aanpassingen de problemen zo snel mogelijk oplossen, maar zegt dat dit nog wel een aantal jaren gaat duren. Tot die tijd is het niet mogelijk om dijken vol windmolens of grote daken en weilanden met zonnepanelen aan te sluiten in de provincie.

lees verder:

Open brief aan de gemeenteraden en B&W’s van Houten, Wijk bij Duurstede, Culemborg en Buren

Windpark Goyerbrug : Houten heeft de draad weer opgepikt; wij dus ook.

De Gemeente Houten heeft de draad weer opgepikt om alsnog het door haar beoogde windpark te realiseren. B&W heeft diverse initiatieven genomen en heeft 4 verschillende scenario’s opgesteld en deze voorgesteld aan de Gemeente Raad (zie hier). Ook wordt er een Inloopsessie (11/10) en een Ronde Tafel Gesprek (12/10) georganiseerd. Drijfveer voor de gemeente is louter het redden van de toegekende SDE subsidie, zonder die subsidie is de aanleg van het windpark onmogelijk.

Voor de uitnodiging voor 11/10 hebben wij formeel bedankt, termijn is te kort en zinvolheid is nihil.

Op 12/10 zal een aantal van ons inspreken. Onze inspraak zal er een van complete  frustratie zijn aangezien Houten de strekking van de uitspraak van de Raad van State volstrekt wil negeren en slechts een route lijkt te kiezen die de juridische blokkade zouden kunnen omzeilen. Deze RTG zou te volgen moeten zijn op https://houten.notubiz.nl/live. Meer informatie vindt u hier.

Leidraad voor die inspraakmomenten zal zijn de (aangehechte) Open Brief die wij naar de gemeenteraden en B&W’s van Houten, Wijk bij Duurstede, Culemborg en Buren hebben verstuurd.

Open Brief: 

Windpark Goyerbrug brief aan de gemeenteraad van Houten

 

Weer ramkoers om windmolens

Telegraaf, 8 okt 2021, John Maes

Houtens verzet gebundeld: open brief aan raad

De gemeente Houten zou niet onder stoom en kokend water moeten proberen de plannen voor windpark Goyerbrug nieuw leven in te blazen, nadat de Raad van State (RvS) daar in augustus een streep door zette

Over de belangen en gevoelens van omwonenden wordt met geen woord gerept, in plaats daarvan oefent het gemeentebestuur van Houten stevige druk uit op de gemeenteraad om alsnog de vergunning voor windpark Goyerbrug door te kunnen drukken

Weer ramkoers om windmolens.merged

lees verder

 

Omwonenden boos: ‘Houten negeert ons en wil windpark er tóch door drukken’

 

AD, 6 oktober 2021, Maarten Venderbosch

Over de belangen en gevoelens van omwonenden wordt met geen woord gerept, in plaats daarvan oefent het gemeentebestuur van Houten stevige druk uit op de gemeenteraad om alsnog de vergunning voor windpark Goyerbrug door te kunnen drukken.

Deze kritiek leveren de gezamenlijke actiegroepen van protesterende burgers in Culemborg, Houten en Wijk bij Duurstede. Zij wonen dicht bij de Goyerbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal waar de vier megagrote turbines (‘twee keer de Domtoren’) zijn gedacht.

lees verder:

 

Linkse politiek in Kromme Rijn negeert verzet van inwoners tegen windmolens

 

AD, Bernie van Unen, 17 sept 2021

De linkse politiek in de Kromme Rijnstreek wil ondanks de groeiende kritiek toch windmolens plaatsen. Zij leggen de bezwaren van inwoners van Houten, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik naast zich neer.

Met alleen zonnevelden lukt de klimaatopgave niet en windmolens zijn nodig om de doelen te halen, vinden de PvdA en GroenLinks uit de vier gemeenten.

lees het hele bericht

 

Ziek van windmolens? ‘Die lage brom en dat zoefgeluid werken zó op je zenuwen’

 

De Gelderlander/Amersfoortse Courant: Niek Opten, 21 augustus 2021

Bijna niemand wil een windmolen in zijn achtertuin en ook niet iets verderop. Ze zijn storend in het landschap en kunnen omwonenden ziek maken, zeggen tegenstanders. Terecht?

“Er is meer onderzoek nodig. De medische wetenschap is een zacht vak, het is geen wiskunde. Het gaat veel over interpretatie.” Bij windmolens valt medici op, zegt Taubert, dat omwonenden last hebben van kortademigheid, hartklachten, slaapproblemen. ,,Wij zeggen daarom dat de overheid het voorzorgsprincipe moet hanteren. Wacht eerst nader onderzoek af, voordat je molens gaat plaatsen.”

lees hele artikel: