RES Regionale Energie Strategie

In de Regionale Energiestrategie werken we aan het opwekken van duurzame energie op land en zoeken we naar duurzame warmtebronnen. Het Nationaal Programma ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES.

Climategate

Climategate.nl een vaste waarde geworden in het Nederlandse medialandschap en vooral ook een levendig discussieplatform. De thematiek die we beslaan is sterk verbreed. Eigenlijk alles op het gebied van natuur, milieu, energie, duurzaamheid, ecologie en wetenschap passeert de revue. Maar ook economie en nog beladener: politiek. Climategate.nl is politiek neutraal. Wel is het zo dat individuele bloggers verwantschap kunnen voelen met bepaalde politieke stromingen en dat het hen vrij staat dit in hun blogs door te laten klinken. We streven ernaar dat politieke beschouwingen altijd dienend zijn aan een beter begrip van de feitenkwesties die aan de orde zijn.

Clintel : Climate Intelligence

Stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is een onafhankelijke stichting die objectief bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid. CLINTEL is in 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok. Belangrijkste doelstelling van CLINTEL is het genereren van kennis over en inzicht in de omvang, aard, oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en het klimaatbeleid dat hierop betrekking heeft. Lees meer…

NLVOW : Kennisbank Belangen voor Omwonenden Windturbines

Op deze pagina vindt u een uitgebreid bibliotheek en kennisdatabank waarin u nieuwswaardige en informatieve documenten kunt vinden. Een deel hiervan is vrij toegankelijk en een deel staat in de afgeschermde sectie van de website. Deze informatie is toegespitst op cq particulieren, actiegroepen en overheden. 

De Groene Rekenkamer

Organisatie

De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie:

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op internationaal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.

Earth Matters Consulting

Earth Matters Consulting was established in 2017 to help businesses, governments and non-profit organisations tackle sustainability issues and the climate crisis.

We provide analysis, advice and support for people wishing to implement practical solutions in the workplace. Our advisory services cover strategy, policy and communications for climate change, conservation and sustainability, ensuring our clients feel confident they are making the right choices.