‘RIVM verzweeg invloed sector op onderzoek naar gezondheidsrisico’s windmolens’

NOS Nieuws, 27 oktober 2021

Het RIVM heeft in rapporten over de gezondheidseffecten van windturbines niet gemeld dat er in onderliggende studies sprake was van belangenverstrengeling. Dat zegt onderzoeker aan de Universiteit Twente Joris van Hoof in het ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur.

Van Hoof ziet dat een groeiende groep artsen zich zorgen maakt over de negatieve gezondheidseffecten van windturbines, maar heeft daar bij het RIVM niets over teruggezien. De rapporten worden door veel regionale bestuurders gebruikt als basis voor de besluitvorming over de plaatsing van windturbines. Van Hoof stelt dat er gesproken moet worden over “de reikwijdte van de lobby van de sector in een politieke discussie”.

lees hele artikel

 

Verslag van RTG Goyerbrug 12 oktober 2021: weer een succes!

Dag Belanghebbenden/Bezwaarmakers

Bij deze een kort verslag van het Ronde Tafel Gesprek (RTG) in Houten op 12 oktober.

Het doel van de RTG was voor de raadscommissie (met één lid van elke fractie) om te bepalen hoe verder te gaan om tot een nieuw voorstel voor een omgevingsvergunning te komen. De oorspronkelijke omgevingsvergunning werd tenslotte o.a. door ons toedoen vernietigd door de Raad van State. Zie de bijgevoegde Raadsinformatiebrief opgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders. Het College, zoals te concluderen valt uit de brief, wenste het snelste traject te kiezen. Er werden in totaal 12 betogen gehouden, waarvan 10, o.a. de onze, zeer kritisch m.b.t. het voorstel en 2 zeer positieve (door initiatiefnemer Berendts en een Windenergie lover).

We hadden extreem weinig tijd om onze betogen op te stellen, elk afzonderlijk betoog mocht slechts 3 minuten duren. Vandaar dat we ons betoog in stukken hebben opgeknipt. Stefan en Jeroen hebben hier uitstekend werk verricht en het fundament gelegd! Stefan Kroezen, Jeroen van der Sluis, Peter en Mirjam Trienekens, Ada Wille, Anneke Knobbout en ondergetekende hebben enthousiast hun deelbetogen gehouden waarin wij duidelijke maakten dat wachten op een landelijke oplossing het beste is (dit is immers de traagste oplossing, zou 2 tot 4 jaar kunnen duren). Daarnaast was Stichting Mooi ’t Goy vertegenwoordigd met 2 man, die dezelfde voorkeur uitspraken. Dank aan de “betogers”, chapeau !

Vertraging is voor ons nog steeds een belangrijk doel, aangezien de kans groot is dat de termijn voor de SDE subsidie verloopt (de termijn is reeds een aantal keren verlengd, dit kan niet oneindig doorgaan en…..zonder subsidie, geen windpark).

Voor de RTG was de uitkomst onzeker, na de RTG wel. De meerderheid stemde voor de landelijke oplossing. Ons doel bereikt!!! M.b.t. onze betogen konden we spreken van een soort kaping van de RTG….de tegenpartijen kwamen nauwelijks aan de bak. Betogen zijn hier terug te zien (van 2:00u op de tijdslijn): https://houten.notubiz.nl/vergadering/809754/RTG%2012-10-2021

Het is nu nog onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Alhoewel de commissieleden een mandaat hebben van hun individuele fracties, de raad zou achteraf anders kunnen beslissen. Of het college neemt de voorkeur van de Commissie of Raad domweg niet over. Of de Provincie, hetzij op aandrang van Berendts of op eigen initiatief, neemt het hele proces over. Kans is niet groot en kans dat het hele proces sneller doorlopen wordt is ook niet groot; ook via de Provincie wordt het een zeer langdurig traject. Alle partijen realiseren zich dat wij van alle beroepsmogelijkheden gebruik zullen maken.

Natuurlijk brachten we last minute ook het probleem met het elektriciteitsnetwerk in de Provincie Utrecht op zoals gisteren in het nieuws verscheen. Repliek van initiatiefnemer en wethouder was dat alles al geregeld is, maar de wethouder gaat het voor de zekerheid toch nog maar eens checken. Wij geloven hier niets van, er wordt echt geen capaciteit in reserve gehouden voor een windpark dat steeds maar niet komt……..

En dit is wat de krant schrijft: klik hier

We won’t surrender!

Best regards / Met vriendelijke groet,

Theo Knobbout

Meerderheid gemeenteraad Houten geeft voorkeur aan uitstel besluit Windpark Goyerbrug

 

Houtens Nieuws, 13 oktober, Annette Stolk-de Vries

Tijdens het RondeTafelGesprek (RTG) van 12 oktober is duidelijk geworden dat een meerderheid van de gemeenteraad van Houten er de voorkeur aan geeft om pas een besluit over Windpark Goyerbrug te nemen als het Rijk nieuwe windturbinenormen heeft vastgesteld. Naar verwachting zijn deze normen pas over anderhalf à twee jaar bekend.

Rekening houdend met de vergunningprocedure en een mogelijk daarop volgende procedure bij de Raad van State zal dit betekenen dat er pas over drie à vier jaar een onherroepelijke omgevingsvergunning zou kunnen zijn. Een nieuwe onderbouwing van de (aangepaste) windturbine is ingewikkeld en het is pas zeker of dit op de juiste wijze is gebeurd als de Raad van State daar een uitspraak over heeft gedaan.

lees verder:

Omwonenden boos: ‘Houten negeert ons en wil windpark er tóch door drukken’

 

AD, 6 oktober 2021, Maarten Venderbosch

Over de belangen en gevoelens van omwonenden wordt met geen woord gerept, in plaats daarvan oefent het gemeentebestuur van Houten stevige druk uit op de gemeenteraad om alsnog de vergunning voor windpark Goyerbrug door te kunnen drukken.

Deze kritiek leveren de gezamenlijke actiegroepen van protesterende burgers in Culemborg, Houten en Wijk bij Duurstede. Zij wonen dicht bij de Goyerbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal waar de vier megagrote turbines (‘twee keer de Domtoren’) zijn gedacht.

lees verder:

 

Ziek van windmolens? ‘Die lage brom en dat zoefgeluid werken zó op je zenuwen’

 

De Gelderlander/Amersfoortse Courant: Niek Opten, 21 augustus 2021

Bijna niemand wil een windmolen in zijn achtertuin en ook niet iets verderop. Ze zijn storend in het landschap en kunnen omwonenden ziek maken, zeggen tegenstanders. Terecht?

“Er is meer onderzoek nodig. De medische wetenschap is een zacht vak, het is geen wiskunde. Het gaat veel over interpretatie.” Bij windmolens valt medici op, zegt Taubert, dat omwonenden last hebben van kortademigheid, hartklachten, slaapproblemen. ,,Wij zeggen daarom dat de overheid het voorzorgsprincipe moet hanteren. Wacht eerst nader onderzoek af, voordat je molens gaat plaatsen.”

lees hele artikel:

Tegenstanders windmolens Goyerbrug opgelucht na uitspraak RvS: ‘Champagne opengetrokken’

 

Groentje, Wijksnieuws 30 juli 2021

Ze komen er voorlopig niet: de vier grote windturbines die Houten gepland had bij de Goyerbrug. En daar zijn veel mensen in de omgeving blij mee, zoals campingbaas Joop Mocking van minicamping ‘t Boomgaardje in Wijk bij Duurstede.

,,Mensen komen hier voor het unieke landschap. Je hebt hier landbouw, veeteelt, fruitteelt, kastelen en rivieren. En als er van die windmolens zouden komen dan weet ik zeker dat de kampeerders niet meer terugkomen. Dan kan ik m’n bedrijf wel opdoeken.”

lees hier het hele bericht

Groep artsen trekt RIVM-rapporten over windmolens in twijfel

 

NOS Nieuws, 5 juli 2021

Een groep artsen is een actie begonnen tegen het plaatsen van windturbines. Met een website onder de naam Wind Wiki willen ze wetenschappelijke literatuur over de gevolgen van windturbines toegankelijk maken en van commentaar voorzien. Ook willen ze via crowdfunding geld ophalen voor een onderzoek naar recente RIVM-rapporten over windmolens

Volgens de normen van de Nederlandse overheid moeten windturbines op minimaal 300 meter van woningen staan. De actievoerende artsen wijzen erop dat die afstand in andere landen veel groter is. Zo is de norm in Denemarken 1100 meter. Zo’n norm zou in Nederland betekenen dat bijna nergens windmolens mogen staan.

lees verder: