Wind zaaien, storm oogsten

AD 9/10 januari 2021, Paolo Laconi

Experts vrezen overal windmolens: ‘ons land gaat in de uitverkoop’

Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken bij. Broodnodig om de klimaatdoelen te halen. Maar de weerstand groeit, want niemand wil windturbines van 250 meter hoog in zijn achtertuin.

Deze site inventariseerde de energieplannen van alle Nederlandse regio’s. Samen willen zij uiterlijk in 2030 ruim 50 terawattuur aan groene stroom opwekken. Dat komt neer op zo’n 3180 windmolens en 68.900 voetbalvelden vol zonnepanelen. De plannen zijn vastgelegd in regionale energiestrategieën. Experts zien grote problemen. Ze vrezen voor verloedering van het landschap en veel weerstand van burgers.

lees en huiver:

 

63 organisaties willen in gesprek met minister Wiebes over illegale windturbines

Persbericht

11 jan 2021, NederWind, Kees Pieters

“Het windturbinebeleid van minister Wiebes is in strijd met Europese regelgeving voor leefbaarheid en gezondheid voor omwonenden”, zegt Kees Pieters van NederWind, een netwerk van 63 organisaties, die zich inzetten voor de gezondheid en leefomgeving van mens en natuur. In een brief verzoeken zij de minister met hen in overleg te gaan om deze kwestie op te lossen. Inmiddels voert advocaat Peter de Lange diverse rechtszaken namens leden van het netwerk om de Europese regels toegepast te krijgen op windturbines in Nederland.  

Raad van State overtreedt de wet 

De Raad van State heeft in verschillende rechtszaken rond windturbines de Europese rechtsregels op eigen wijze geïnterpreteerd. Zij is echter verplicht om bindend advies te vragen aan het Europees Hof van Justitie. Door dat niet te doen overtreedt de Raad van State de wet. NederWind heeft de Tweede en Eerste Kamer en de minister gevraagd de Raad van State aan te sporen zich in deze kwestie aan de Europese wet te houden.

Miljardensubsidies 

Het NederWind netwerk heeft zich in 2018 aangemeld voor deelname aan de klimaattafel Elektriciteit met een plan om alle windenergie op te wekken op zee i.p.v. op land. Ed Nijpels, de voorzitter van het klimaatberaad, en Kees Vendrik, de voorzitter van de klimaattafel Elektriciteit, weigerden NederWind de toegang tot de klimaattafel. “Daardoor hadden de energiebedrijven vrij spel om hun miljardensubsidies binnen te halen via de buitengewoon riante subsidieregeling voor wind op land”, aldus Pieters. “De Staat der Nederlanden garandeert 12 procent rendement op de investering. De burger betaalt dat via de energierekening”.

Noot voor de redactie: 

Brief aan minister Wiebes d.d. 5-1-2021:

http://nederwind.nl/wp-content/uploads/2021/01/Brief-aan-minister-EZK-5-2021.pdf

Brief van minister Wiebes d.d. 10-12-2020:

http://nederwind.nl/wp-content/uploads/2021/01/Brief-van-minister-EZK-10-12-2020.pdf

Brief aan minister Wiebes d.d. 19-11-2020:

http://nederwind.nl/wp-content/uploads/2020/11/Brief-aan-minister-EZK-19-11-2020-getekend-gescande-versie.pdf

Contactgegevens:

Van: NederWind netwerk
Website: http://www.nederwind.nl
Contactpersoon: Kees Pieters
Telefoon: 06 – 5243 2728
Email: info@nederwind.nl

Nee tegen megawindturbines in Gemeente Wijk bij Duurstede

Groentje, Wijksnieuws, ingezonden door Jeroen van der Sluis, 4 jan 2021

Op 1 december kregen de inwoners van Wijk bij Duurstede een enquête voorgelegd waarin gevraagd mee te denken over locaties voor windturbines en zonnevelden. De enquête volgde op een door de vier Kromme Rijngemeenten in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) gemaakt energieplan. Hiervan maken 5 tot 8 windturbines van 5,6 MW deel uit. Verontruste inwoners van Wijk, waar het enthousiasme voor windturbines al jarenlang zeer gering is, klaagden bij wethouder Marchal dat de bevolking nog helemaal niet gevraagd was aan welke vormen van duurzame energie ze de voorkeur geeft. Zo is sprake van een voldongen feit dat bovendien in strijd is met de coalitie-afspraak dat er in deze raadsperiode geen sprake van windenenergie zal zijn. Marchal gaf toe dat aan de bevolking alsnog de fundamentele vraag gesteld moest worden hoe zij de energietransitie wilde vormgeven.

lees verder:

Onderwerp: Verzoek om windturbinebeleid minister Wiebes in lijn te brengen met Europese wetgeving

Hieronder een brief aan Minister Wiebes namens  63 organisaties die zich verzetten tegen de bouw en exploitatie van windturbines aan land

5 januari 2021

Geachte griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij verzoek ik u dit bericht en de brief aan minister Wiebes in de bijlage aan alle Tweede Kamerleden te doen toekomen.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Met vriendelijke groet,
ir Kees Pieters – NederWind

 

——- bericht aan de Kamerleden ———

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Brief aan minister Wiebes door 63 organisaties

In de bijlage vindt u een brief die vandaag, 5 januari 2021, is verstuurd aan minister Wiebes door 63 organisaties in Nederland.

Deze  63 organisaties verzetten zich tegen de bouw en exploitatie van windturbines op land om de leefomgeving en gezondheid van mens en natuur te sparen

Windturbinebeleid rust op onwettig handelen Raad van State

  • Minister Wiebes stuurt aan op de bouw nog veel meer windturbines.
  • De verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines op land zijn in Nederland echter onrechtmatig volgens twee uitspraken van het Europees Hof van Justitie.
  • De Raad van State houdt het Europees Hof van Justitie buiten de deur in strijd met artikel 267 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie.
  • De Raad van State handelt daarmee in strijd met de wet en dus in strijd met de Trias Politica.
  • Minister Wiebes baseert zijn beleid mede op dit onwettig handelen van de Raad van State.

Ons verzoek aan minister Wiebes

Wij verzoeken minister Wiebes in het bijgevoegde schrijven om een standpunt in te nemen omtrent het betrekken van Europese wetgeving bij zijn windturbine beleid.

Tevens verzoeken wij de minister met ons in gesprek te gaan om deze kwestie op te lossen.

Verzoek aan U

Wij verzoeken u om Minister Wiebes in deze kwestie aan te sporen om in voorliggende rechtszaken aan te sturen op een prejudicieel advies van het Europees Hof.

Wij verzoeken u om u erover uit te spreken, dat de Raad van State zich in voorliggende zaken houdt aan artikel 267 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie en zich dus aan de wet houdt en zich dus ook aan de Trias Politica houdt.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,

ir. Kees Pieters – NederWind

mede namens:

1.    Nationaal Kritisch Platform Windenergie (landelijk) – Dr. J H F Jansen
2.    Stichting Laagfrequent Geluid (landelijk)
3.    Stichting Windmolenklachten (Landelijk)
4.    Stichting Leven met de Aarde (landelijk)
5.    Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (landelijk)
6.    Tegenwind N33 (Groningen)
7.    Tegenwind Veenkoloniën (Drenthe/Groningen)
8.    Stichting Burgerinitiatief Zuidelijke Dorpen Delfzijl (Groningen)
9.    Stichting WindNEE (Veenkoloniën, Drenthe/Groningen)
10.  Stichting Platform Storm (Veenkoloniën, Drenthe)
11.  Vereniging Tegenwind Weijerswold (Coevorden, Drenthe)
12.  Stichting de Woudreus (Dwingeloo, Drenthe)
13.  Stichting Windbrekers Swifterbant (Flevoland)
14.  Realistisch Duurzaam Bergentheim (Overijssel)
15.  Stichting Ekos (Kloosterhaar, Overijssel)
16.  Stichting De Twickelrand (Borne, Overijssel)
17.  Actiegroep BurenTegenWindmolens (Ambt Delden, Overijssel)
18.  Bewonersgroep Noaberschap Buren (Ambt Delden, Overijssel)
19.  Actiegroep Geen Windmolens in de Hof van Twente (Overijssel)
20.  Stichting Landschapsbelangen Harculo – Herxen – Windesheim (Overijssel)
21.  Stichting behoud Twents Landschap (SBTL) (Twente, Overijssel)
22.  Stichting Eefde Tegen-wind (Gelderland)
23.  Actiecomité Op en Um ’t Hengels Zand (Bronckhorst – Gelderland)
24.  Stichting Natuurlijk Achterhoek (Gelderland)
25.  Bomenstichting Achterhoek (Gelderland)
26.  Behoud Buitengebied Klarenbeek (Gelderland)
27.  Natuurlijk Landschap Heidenhoek | Actiecomité voor bescherming van natuur en leefbaarheid (Bronckhorst, Gelderland)
28.  GeenWindmolensHier (Doetinchem, Gelderland) – Coen Heveling
29.  Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water (Etten, Gelderland)
30.  Stichting Omwonenden Versus Windturbines (Berkelland, Gelderland)
31.  Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik (Achterhoek, Gelderland)
32.  Stichting tot Behoud van het Woud (Gelderland)
33.  Bewonersplatform Voor de Wind West-Brabant (Noord-Brabant)
34.  Behoud Lithsepolder (Oss, Noord-Brabant)
35.  Behoud de Polder – Geffen (Noord-Brabant)
36.  Sylvia van Manen, Huisartsenpraktijk (Engelen, Noord-Brabant)
37.  Actiecomité Windpark Rietvelden NEE (’s-Hertogenbosch, Noord-Brabant)
38.  Stichting Behoud Leefmilieu Limburg
39.  Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe (Noord-Holland Noord)
40.  Natuurlijk Krabbendam (Noord-Holland Noord)
41.  Werkgroep Polder F. (Schagen, Noord-Holland)
42.  Lotgenotengroep LFG Amsterdam e.o. o.l.v. Maya Bisessar (Noord-Holland)
43.  Amsterdamse lotgenotengroep laagfrequent geluid o.l.v. Mirjam Niemans (Noord-Holland)
44.  Vereniging Vrij Polderland (Soest, Utrecht)
45.  Stichting Gigawiek (Houten, Utrecht) – Maurice Bakker BSc MBA
46.  Bewonersgroep Zuidzijderpolder (Lopik – Utrecht)
47.  Buren van Rijnenburg en Reijersop (Utrecht)
48.  Tegenwind Culemborg (Utrecht)
49.  Stichting Redichem de Geeren (Culemborg, Utrecht)
50.  Actiegroep Culemborg/Wijk bij Duurstede Geenwindpark Goyerbrug (Utrecht)
51.  Stichting Belangen Wijkersloot – Wijk bij Duurstede (Utrecht)
52.  Stichting Wind van Voren (Barendrecht, Zuid-Holland)
53.  Politieke vereniging “Echt voor Barendrecht” (Barendrecht, Zuid-Holland)
54.  Dorpsvereniging Filopopers (Piershil – Zuid-Holland)
55.  Stichting Bewonerscomité LindtWind (Zwijndrecht, Zuid-Holland)
56.  Stichting Mallemolens (Oude Tonge, Zuid-Holland)
57.  Stichting Vaanplein Windturbinevrij (Rotterdam, Zuid-Holland)
58.  Stichting ICIP duurzame transities (Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland)
59.  Bewonersgroep Compensatie Plan Groep (CPG) (Hoeksche Waard, Nissewaard, Zuid-Holland)
60.  Hoeksche Waards Behoud (Zuid-Holland)
61.  Vereniging Dorp Mijnsheerenland (Zuid-Holland)
62.  Stichting Windmolens N57 Nee (Hellevoetsluis, Zuid-Holland)
63.  een groep Windturbinevluchtelingen, die Piershil (Zuid-Holland) zijn ontvlucht

Klik hier voor de brief aan Minister Wiebes

Brief aan minister EZK 5 2021

Open brief SBW aan de gemeente WbD inzake RES plannen voor windturbines

Aan de gemeente Wijk bij Duurstede en haar inwoners

Wijk bij Duurstede, 28 december 2020

NEE TEGEN MEGAWINDTURBINES IN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE! 

Gegoochel met enquêtes

Op 18 december j.l. heeft de gemeente Wijk bij Duurstede een enquête uit laten gaan waarin aan de inwoners naar hun opvattingen over het opwekken van duurzame elektriciteit gevraagd wordt. Tot op dit moment communiceert de gemeente hierover slechts via facebook en de gemeentelijke website. Het grootste deel van de Wijkenaren zal het dus volledig ontgaan. Begin december kregen de inwoners van Wijk bij Duurstede – net als die van Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug – ook al een enquête over deze materie voorgelegd, maar dan specifiek over geschikte locaties voor windturbines en zonnevelden. Daarbij werd uitgegaan van de plannen die de vier Kromme Rijngemeenten gezamenlijk hebben gemaakt in het kader van de Regionale Energie Strategie. Die plannen houden onder andere de plaatsing van 5 tot 8 windturbines in. Eerder was in Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug de mening van de inwoners over de methoden van opwekking van duurzame elektriciteit al gepeild. In Wijk bij Duurstede was dit niet gebeurd. Verontruste inwoners van de gemeente, waarin het enthousiasme voor windturbines al jarenlang zeer gering is, klaagden bij wethouder Marchal dat ze zo voor een voldongen feit werden geplaatst. Had een peiling in 2016 niet uitgewezen dat de inwoners tegen de komst van windturbines waren en was tussen de coalitiepartijen bij de collegevorming in 2018 niet afgesproken dat in deze raadsperiode geen sprake van windenergie zou zijn? Wethouder Marchal moest toegeven dat dit niet goed was gegaan en dat alsnog aan de bevolking de vraag moest worden voorgelegd wat die vond van windturbines en andere vormen van energieopwekking in Wijk bij Duurstede – in de verkeerde volgorde dus. Deze vraag zou met de recente enquête dus beantwoord moeten kunnen worden. 

lees verder:

– SWVN : Slechtste Windmolens van Nederland : met dank aan Eneco

De slechtste windmolens van Nederland (SWVN) zijn zonder twijfel de windmolens van Eneco in Houten. Al vanaf 2013 veroorzaken ze aantoonbaar overlast, uit onderzoek van de Universiteit Utrecht uit 2015 en 2017 blijkt dat het om honderden huishoudens gaat waar slecht of niet geslapen wordt.

Ondanks de motie van de Houtense gemeenteraad uit 2015 waarin stond dat de nachtrust voor omwonenden hersteld moet worden, is er de facto nog niets veranderd. Na het mislukte overleg tussen gemeente, Eneco en omwonenden, gaan de gemeente en Eneco weer als vanouds hand-in-hand door het leven. Zonder enige vorm van contact met omwonenden over échte oplossingen. 

Bekijk de site verder

– PBL : Planbureau voor de Leefomgeving

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

Taken PBL

De kerntaken van het PBL zijn:

  1. het in beeld brengen van de actuele kwaliteit van milieu, natuur en ruimte en het evalueren van het gevoerde beleid;
  2. het verkennen van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van milieu, natuur en ruimte, en het ex-ante evalueren van mogelijke beleidsopties;
  3. het signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken die van belang zijn voor milieu, natuur en ruimte;
  4. het identificeren van mogelijke strategische opties voor het bereiken van overheidsdoelen op het gebied van milieu en natuur en ruimte.

Meer over het PBL

Reactie op enquete vier gemeenten R16 mbt lokaties zonneparken en windturbines

6 dec 2020

De gemeente is wel op een hele vreemde manier bezig om zo’n gevoelig onderwerp als windmolens en zonnevelden op een hoog tempo vast te stellen, zonder dat hiervoor draagvlak is, noch een helder toetsingskader of beleid voor is opgesteld. De plannen voor de kleinschalige molens in het weteringgebied zijn al buitengewoon ingrijpend: de turbines ontsieren het historisch waardevolle en unieke landschap, zal een dramatisch effect hebben op de flora en fauna- en ook nog ‘stilte gebied’ en gaat substantiële geluidsoverlast geven. Deze molens leveren niks bij aan de groene ambitie en worden alleen geplaatst vanwege de subsidie. Waarom willen we die dan? Volgens de wethouder komen er helemaal geen molens in het weteringgebied. Kennelijk zijn windmolens met een ashoogte van 20 meter geen molens. Wie wil hij voor de gek houden? En nu komen dan ook de grote molens? Als Stichting Behoud het Weteringgebied stellen wij ons als doel de bescherming en de bevordering van het woon- en leefklimaat, de flora, de fauna, de cultuurhistorie, de planologie en landschappelijke waarden. De stichting zal zich actief in zetten voor de bescherming van het 1000 jaar oude cultuurlandschap van het weteringgebied. Wij zijn niet tegen verduurzaming maar dit moet wel volgens een duidelijk proces worden bereikt met maximale draagvlak zonder het weteringgebied te ontsieren. Dit plan is slecht doordacht. Mail voor meer info naar behoudhetweteringgebied@gmail.com of ga naar www.behoudhetweteringgebied.nl

De RvS heeft een juridisch Fata Morgana gecreeerd rond windturbines

Climategate 7 dec 2020, Kees Pieters

De Raad van State houdt rond windturbines op land Europese regelgeving krampachtig buiten de deur. Daarmee heeft zij twee parallelle juridische werelden geschapen. Enerzijds het officiële Nederlandse recht, dat in strijd is met Europese regelgeving. Anderzijds het Europese recht, dat op enig moment in de nabije toekomst in werking zal treden. Zodra dat laatste gebeurt, zal het huidige Nederlandse recht op slag verdwijnen als een Fata Morgana en met terugwerkende kracht blijken niet te hebben bestaan. Dit creëert een loyaliteitsprobleem voor bestuurders en rechters.

lees verder