We willen geen windmolens in het Kromme Rijngebied

WijksNieuws, 24 feb 2021

Op 18 en 22 februari mocht de bevolking van de Kromme Rijngemeenten meepraten over de waar windmolens en zonnevelden moeten komen. Vier chaotische sessies waar de bevolking gevraagd werd elkaar de hete aardappel door te spelen. Sessies waarbij een VVD wethouder en VVD raadsleden en de uit verschillende gemeentes elkaar in de haren vlogen. Niemand schiet daar iets mee op  maar één ding werd onbetwistbaar duidelijk: Inwoners van het Kromme Rijngebied willen geen windmolens.

lees verder:

Heftige sessie RES over windmolens en zonnevelden

WijksNieuws (Groentje), Kuun Jenniskens, 19 feb 2021

Donderdagavond 18 februari konden inwoners online hun mening geven over locaties voor zonnevelden en windmolens in de Kromme Rijnstreek. ‘t Groentje was aanwezig bij de sessie om 19 uur. De voorzitter concludeerde op het eind: ,,Dit was een pittige sessie.”

De sessie zou van 19 uur tot 20:30 uur duren. Om op tijd klaar te zijn voor de tweede sessie die om 21 uur zou beginnen. Dat maakte de tijd kostbaar. Daarom gaf het irritatie dat wethouder Hilde de Groot (Houten) en haar ambtenaar en iemand van een energiecoöperatie, samen al 45 minuten aan het woord waren. Aanwezigen braken regelmatig in omdat zij het woord wilden. Deze sessie was toch bedoeld als peiling onder inwoners? Deze valse start gaf de nodige irritatie.

lees verder:

Verklaring namens deelnemers aan het RES stakeholders proces

verzonden dd 11 feb 2021

Onderwerp: Verklaring namens deelnemers aan het RES stakeholder proces

verzonden aan de betrokken wethouders van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede

Geachte mevrouw De Groot en heren Marchal, Heijmerink en Jorg,

Aangehecht de verklaring die is opgesteld aan de hand van het RES stakeholder-overleg van 17 december 2020 en 25/27 januari 2021.

De inhoud van de verklaring spreekt voor zich en spreekt grote zorg uit over de gang van zaken rond de ‘inspraak’ van het RES proces.

Wij roepen u op met klem uw verantwoordelijkheid te nemen en recht te doen aan de input die feitelijk geleverd is vanuit zowel de enquêtes als de inspraaksessies. Tot op heden en op veler verzoek, is tot onze grote spijt geen enkele criteria voor de mogelijke zoekgebieden voor wind- en zonnepark locaties aangepast. Dit maakt het RES ‘inspraak’ proces, een proces voor de bühne en doet geen enkel recht aan de input die geleverd is vanuit de stichtingen, belangengroepen en ondernemingen in de regio.

Namens de ondertekenaars/stakeholders,

Jeroen van der Sluis

Stichting Belangen Wijkersloot

 

 

 

Leefbaarheid buitengebied in gevaar?

Groentje, Houtens Nieuws, 1 feb 2021

De gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten werken met z’n vieren samen aan de regionale energietransitie. Kijk voor meer informatie op https://www.energie-krommerijn-praatmee.nl. De vier gemeenten zoeken in de periode tot 2030 ruimte voor 5 tot 8 windmolens en 115 tot 180 hectare zonnevelden. De Stichting Mooi ’t Goy maakt actief gebruik van de inspraakrondes en constateert dat ’t Goy het episch centrum van zonnevelden en windmolens dreigt te worden. Mooi ’t Goy is overigens een warm voorstander van de energietransitie en is beslist niet tegen. Maar je moet zonnevelden wel goed inpassen en tegen mega-windmolens zegt Mooi ’t Goy voorlopig nee

lees verder:

Wind zaaien, storm oogsten

AD 9/10 januari 2021, Paolo Laconi

Experts vrezen overal windmolens: ‘ons land gaat in de uitverkoop’

Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken bij. Broodnodig om de klimaatdoelen te halen. Maar de weerstand groeit, want niemand wil windturbines van 250 meter hoog in zijn achtertuin.

Deze site inventariseerde de energieplannen van alle Nederlandse regio’s. Samen willen zij uiterlijk in 2030 ruim 50 terawattuur aan groene stroom opwekken. Dat komt neer op zo’n 3180 windmolens en 68.900 voetbalvelden vol zonnepanelen. De plannen zijn vastgelegd in regionale energiestrategieën. Experts zien grote problemen. Ze vrezen voor verloedering van het landschap en veel weerstand van burgers.

lees en huiver:

 

Nee tegen megawindturbines in Gemeente Wijk bij Duurstede

Groentje, Wijksnieuws, ingezonden door Jeroen van der Sluis, 4 jan 2021

Op 1 december kregen de inwoners van Wijk bij Duurstede een enquête voorgelegd waarin gevraagd mee te denken over locaties voor windturbines en zonnevelden. De enquête volgde op een door de vier Kromme Rijngemeenten in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) gemaakt energieplan. Hiervan maken 5 tot 8 windturbines van 5,6 MW deel uit. Verontruste inwoners van Wijk, waar het enthousiasme voor windturbines al jarenlang zeer gering is, klaagden bij wethouder Marchal dat de bevolking nog helemaal niet gevraagd was aan welke vormen van duurzame energie ze de voorkeur geeft. Zo is sprake van een voldongen feit dat bovendien in strijd is met de coalitie-afspraak dat er in deze raadsperiode geen sprake van windenenergie zal zijn. Marchal gaf toe dat aan de bevolking alsnog de fundamentele vraag gesteld moest worden hoe zij de energietransitie wilde vormgeven.

lees verder:

Onderwerp: Verzoek om windturbinebeleid minister Wiebes in lijn te brengen met Europese wetgeving

Hieronder een brief aan Minister Wiebes namens  63 organisaties die zich verzetten tegen de bouw en exploitatie van windturbines aan land

5 januari 2021

Geachte griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij verzoek ik u dit bericht en de brief aan minister Wiebes in de bijlage aan alle Tweede Kamerleden te doen toekomen.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Met vriendelijke groet,
ir Kees Pieters – NederWind

 

——- bericht aan de Kamerleden ———

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Brief aan minister Wiebes door 63 organisaties

In de bijlage vindt u een brief die vandaag, 5 januari 2021, is verstuurd aan minister Wiebes door 63 organisaties in Nederland.

Deze  63 organisaties verzetten zich tegen de bouw en exploitatie van windturbines op land om de leefomgeving en gezondheid van mens en natuur te sparen

Windturbinebeleid rust op onwettig handelen Raad van State

  • Minister Wiebes stuurt aan op de bouw nog veel meer windturbines.
  • De verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines op land zijn in Nederland echter onrechtmatig volgens twee uitspraken van het Europees Hof van Justitie.
  • De Raad van State houdt het Europees Hof van Justitie buiten de deur in strijd met artikel 267 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie.
  • De Raad van State handelt daarmee in strijd met de wet en dus in strijd met de Trias Politica.
  • Minister Wiebes baseert zijn beleid mede op dit onwettig handelen van de Raad van State.

Ons verzoek aan minister Wiebes

Wij verzoeken minister Wiebes in het bijgevoegde schrijven om een standpunt in te nemen omtrent het betrekken van Europese wetgeving bij zijn windturbine beleid.

Tevens verzoeken wij de minister met ons in gesprek te gaan om deze kwestie op te lossen.

Verzoek aan U

Wij verzoeken u om Minister Wiebes in deze kwestie aan te sporen om in voorliggende rechtszaken aan te sturen op een prejudicieel advies van het Europees Hof.

Wij verzoeken u om u erover uit te spreken, dat de Raad van State zich in voorliggende zaken houdt aan artikel 267 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie en zich dus aan de wet houdt en zich dus ook aan de Trias Politica houdt.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,

ir. Kees Pieters – NederWind

mede namens:

1.    Nationaal Kritisch Platform Windenergie (landelijk) – Dr. J H F Jansen
2.    Stichting Laagfrequent Geluid (landelijk)
3.    Stichting Windmolenklachten (Landelijk)
4.    Stichting Leven met de Aarde (landelijk)
5.    Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (landelijk)
6.    Tegenwind N33 (Groningen)
7.    Tegenwind Veenkoloniën (Drenthe/Groningen)
8.    Stichting Burgerinitiatief Zuidelijke Dorpen Delfzijl (Groningen)
9.    Stichting WindNEE (Veenkoloniën, Drenthe/Groningen)
10.  Stichting Platform Storm (Veenkoloniën, Drenthe)
11.  Vereniging Tegenwind Weijerswold (Coevorden, Drenthe)
12.  Stichting de Woudreus (Dwingeloo, Drenthe)
13.  Stichting Windbrekers Swifterbant (Flevoland)
14.  Realistisch Duurzaam Bergentheim (Overijssel)
15.  Stichting Ekos (Kloosterhaar, Overijssel)
16.  Stichting De Twickelrand (Borne, Overijssel)
17.  Actiegroep BurenTegenWindmolens (Ambt Delden, Overijssel)
18.  Bewonersgroep Noaberschap Buren (Ambt Delden, Overijssel)
19.  Actiegroep Geen Windmolens in de Hof van Twente (Overijssel)
20.  Stichting Landschapsbelangen Harculo – Herxen – Windesheim (Overijssel)
21.  Stichting behoud Twents Landschap (SBTL) (Twente, Overijssel)
22.  Stichting Eefde Tegen-wind (Gelderland)
23.  Actiecomité Op en Um ’t Hengels Zand (Bronckhorst – Gelderland)
24.  Stichting Natuurlijk Achterhoek (Gelderland)
25.  Bomenstichting Achterhoek (Gelderland)
26.  Behoud Buitengebied Klarenbeek (Gelderland)
27.  Natuurlijk Landschap Heidenhoek | Actiecomité voor bescherming van natuur en leefbaarheid (Bronckhorst, Gelderland)
28.  GeenWindmolensHier (Doetinchem, Gelderland) – Coen Heveling
29.  Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water (Etten, Gelderland)
30.  Stichting Omwonenden Versus Windturbines (Berkelland, Gelderland)
31.  Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik (Achterhoek, Gelderland)
32.  Stichting tot Behoud van het Woud (Gelderland)
33.  Bewonersplatform Voor de Wind West-Brabant (Noord-Brabant)
34.  Behoud Lithsepolder (Oss, Noord-Brabant)
35.  Behoud de Polder – Geffen (Noord-Brabant)
36.  Sylvia van Manen, Huisartsenpraktijk (Engelen, Noord-Brabant)
37.  Actiecomité Windpark Rietvelden NEE (’s-Hertogenbosch, Noord-Brabant)
38.  Stichting Behoud Leefmilieu Limburg
39.  Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe (Noord-Holland Noord)
40.  Natuurlijk Krabbendam (Noord-Holland Noord)
41.  Werkgroep Polder F. (Schagen, Noord-Holland)
42.  Lotgenotengroep LFG Amsterdam e.o. o.l.v. Maya Bisessar (Noord-Holland)
43.  Amsterdamse lotgenotengroep laagfrequent geluid o.l.v. Mirjam Niemans (Noord-Holland)
44.  Vereniging Vrij Polderland (Soest, Utrecht)
45.  Stichting Gigawiek (Houten, Utrecht) – Maurice Bakker BSc MBA
46.  Bewonersgroep Zuidzijderpolder (Lopik – Utrecht)
47.  Buren van Rijnenburg en Reijersop (Utrecht)
48.  Tegenwind Culemborg (Utrecht)
49.  Stichting Redichem de Geeren (Culemborg, Utrecht)
50.  Actiegroep Culemborg/Wijk bij Duurstede Geenwindpark Goyerbrug (Utrecht)
51.  Stichting Belangen Wijkersloot – Wijk bij Duurstede (Utrecht)
52.  Stichting Wind van Voren (Barendrecht, Zuid-Holland)
53.  Politieke vereniging “Echt voor Barendrecht” (Barendrecht, Zuid-Holland)
54.  Dorpsvereniging Filopopers (Piershil – Zuid-Holland)
55.  Stichting Bewonerscomité LindtWind (Zwijndrecht, Zuid-Holland)
56.  Stichting Mallemolens (Oude Tonge, Zuid-Holland)
57.  Stichting Vaanplein Windturbinevrij (Rotterdam, Zuid-Holland)
58.  Stichting ICIP duurzame transities (Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland)
59.  Bewonersgroep Compensatie Plan Groep (CPG) (Hoeksche Waard, Nissewaard, Zuid-Holland)
60.  Hoeksche Waards Behoud (Zuid-Holland)
61.  Vereniging Dorp Mijnsheerenland (Zuid-Holland)
62.  Stichting Windmolens N57 Nee (Hellevoetsluis, Zuid-Holland)
63.  een groep Windturbinevluchtelingen, die Piershil (Zuid-Holland) zijn ontvlucht

Klik hier voor de brief aan Minister Wiebes

Brief aan minister EZK 5 2021

Open brief SBW aan de gemeente WbD inzake RES plannen voor windturbines

Aan de gemeente Wijk bij Duurstede en haar inwoners

Wijk bij Duurstede, 28 december 2020

NEE TEGEN MEGAWINDTURBINES IN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE! 

Gegoochel met enquêtes

Op 18 december j.l. heeft de gemeente Wijk bij Duurstede een enquête uit laten gaan waarin aan de inwoners naar hun opvattingen over het opwekken van duurzame elektriciteit gevraagd wordt. Tot op dit moment communiceert de gemeente hierover slechts via facebook en de gemeentelijke website. Het grootste deel van de Wijkenaren zal het dus volledig ontgaan. Begin december kregen de inwoners van Wijk bij Duurstede – net als die van Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug – ook al een enquête over deze materie voorgelegd, maar dan specifiek over geschikte locaties voor windturbines en zonnevelden. Daarbij werd uitgegaan van de plannen die de vier Kromme Rijngemeenten gezamenlijk hebben gemaakt in het kader van de Regionale Energie Strategie. Die plannen houden onder andere de plaatsing van 5 tot 8 windturbines in. Eerder was in Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug de mening van de inwoners over de methoden van opwekking van duurzame elektriciteit al gepeild. In Wijk bij Duurstede was dit niet gebeurd. Verontruste inwoners van de gemeente, waarin het enthousiasme voor windturbines al jarenlang zeer gering is, klaagden bij wethouder Marchal dat ze zo voor een voldongen feit werden geplaatst. Had een peiling in 2016 niet uitgewezen dat de inwoners tegen de komst van windturbines waren en was tussen de coalitiepartijen bij de collegevorming in 2018 niet afgesproken dat in deze raadsperiode geen sprake van windenergie zou zijn? Wethouder Marchal moest toegeven dat dit niet goed was gegaan en dat alsnog aan de bevolking de vraag moest worden voorgelegd wat die vond van windturbines en andere vormen van energieopwekking in Wijk bij Duurstede – in de verkeerde volgorde dus. Deze vraag zou met de recente enquête dus beantwoord moeten kunnen worden. 

lees verder: