Achtergrondinformatie

Noordzeebeleid

Caithness Windfarms Accident Statistics

Earth Matters … de keerzijde van windenergie

Copper 8 : Metaalvraag van de Nederlandse Energietransitie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO : Handboek risicozonering windturbines

RIVM : Richtlijnen voor omgevingsgeluid

Medisch Contact : Windmolens maken wel degelijk ziek

Stichting Laagfrequentgeluid

WHO : Environmental noise guidelines for the European region

RIVM : Handleiding Risicoanalyse Transport

Windpark Goyerbrug : Flora en Fauna Rapport

Natura 2000 rapport : gebieden en profielen + website stikstofbeleid