Windmolens stilzetten en bedrijven manen tot extra actie om Utrechtse stroomnet te ontlasten

 

AD, 15 mei 2022, Maaike Kooistra

Netbeheerder Tennet gaat ook in de provincie Utrecht op zoek naar partijen die flexibel met vraag en aanbod van elektriciteit om kunnen gaan. Te denken valt aan windmolens die bij veel wind even stil worden gezet of grote bedrijven die veel stroom gebruiken vragen om op piekmomenten het gebruik op te voeren.

lees hier het hele artikel

 

Omwonenden windpark Goyerbrug boos en teleurgesteld: ‘Gemeente laat zich chanteren’

 

AD: Maarten Venderbosch, 25 mrt 2022

Omwonenden in buurgemeenten Culemborg en Wijk bij Duurstede reageren boos en teleurgesteld op het besluit van de gemeente Houten om de vergunningprocedure voor Windpark Goyerbrug toch voort te gaan zetten.

Naar de mening van woordvoerder Jeroen van der Sluis probeert het ‘oude’ college van burgemeester en wethouders het ‘failliete plan’ er tussen de verkiezingen en de installatie van de nieuwe gemeenteraad nog even snel doorheen te drukken.

lees hier het hele artikel

Update Windpark Goyerbrug: vergunningprocedure gaat verder

 

Wij ontvingen de onderstaande mail van de gemeente Houten met betrekking tot de vergunningsprocedure voor Windpark Goyerbrug.

Er volgen 3 informatieavonden. U kunt zich hiervoor aanmelden. U vindt ze onderaan deze mail

Nieuw besluit nodig

Vorig jaar heeft de Raad van State de vergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd. De reden was dat de landelijke regels niet op de goede manier zijn gemaakt. Gemeente Houten moet daardoor een nieuw besluit nemen over de vergunningsaanvraag van het windpark.

Wachten is onverstandig

De gemeenteraad van Houten wilde wachten op de nieuwe landelijke regels voor windparken. Het college van B&W heeft de gevolgen van uitstellen laten onderzoeken. Uitstellen van het besluit kan voor Gemeente Houten zeer ernstige financiële gevolgen hebben. Ook bestaat de kans dat de rechter de gemeente dwingt een besluit te nemen of dat Windpark Goyerbrug de provincie een vergunning vraagt. Dan heeft Gemeente Houten geen of weinig invloed meer op de regels die gaan gelden voor Windpark Houten. Het college van B&W heeft daarom besloten de vergunningsaanvraag af te gaan handelen.

Procedure

Het draaien van de windmolens heeft gevolgen voor de omgeving. Windpark Goyerbrug moet de vergunningaanvraag aanvullen met informatie over deze gevolgen. Dat moet Windpark Goyerbrug doen voor verschillende draaiprogramma’s. De positieve gevolgen, zoals het maken van groene stroom, moet Windpark Goyerbrug ook in beeld brengen.

Experts gaan onderzoeken of de informatie van Windpark Goyerbrug klopt. Ze bekijken ook of Windpark Goyerbrug gebruik heeft gemaakt van de laatste wetenschappelijke kennis en gegevens. De experts controleren de berekeningen en doen voorstellen voor verbeteringen. De experts gebruiken hun onderzoek om een advies te geven. De gemeenteraad gebruikt het advies van de experts om een besluit te nemen.

De gemeenteraad neemt het besluit in drie stappen:

  1. ontwerpbesluit
  2. zienwijzeprocedure: iedereen mag op het ontwerpbesluit reageren. De gemeente geeft een reactie op alle ingediende zienswijzen. De procedure is verwacht rond de zomervakantie.
  3. definitief besluit, waarin alle reacties meegenomen worden.

Tijdens een Ronde Tafel Gesprek kunnen bewoners hun mening over het voorstel voor het ontwerp en definitief besluit aan de raad geven. Tijdens een raadsvergadering beslist de gemeenteraad uiteindelijk over het ontwerpbesluit en definitief besluit. Gemeente Houten verwacht dat hele vergunningsprocedure enkele maanden tot een jaar gaat duren.

Informatieavonden

Gemeente Houten organiseert informatieavonden over het proces van deze vergunningsaanvraag.

  • 5 april, 19.30-21.00 uur, Dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51, 3997 MH ’t Goy
  • 6 april, 19.30-21.00 uur, Conferentiecentrum De Zaak, Wijkersloot 7, 3961 MN Wijk bij Duurstede
  • Plaats en datum van de informatieavond in Culemborg is nog niet bekend. Deze wordt zo snel mogelijk op onze website geplaatst.

Meld u aan via duurzaam@houten.nl. Zet de datum van de avond in de mail. U bent van harte welkom op één van de avonden.

Met vriendelijke groet,

Bregje Tettelaar- van Nunen
Programmamanager Duurzaamheid
Postbus 30, 3990 DA Houten | Bezoekadres Onderdoor 25
(030) 63 92 611 (algemeen)
www.houten.nl
Vind ons op

Noodzaak of waanzin? Debat over windmolens in Utrecht

 

RTV Utrecht, 20 feb 2022

Onder het motto noodzaak of waanzin kruisten voor- en tegenstanders zaterdag de degens over nut en noodzaak van het plaatsen windmolens in Utrecht. Het debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was georganiseerd door Buren van Rijnenburg en Buren van Lage Weide, in samenwerking met het Stadspodium. Ook gemeenteraadsleden en wetenschappers namen deel aan de discussie in Zimihc in Overvecht. Het windmolendebat is hier terug te zien.

lees verder op rtv utrecht

 

 

Nieuwsberichten afgelopen vier weken

 

Het laatste bericht op de website van GeenWindparkGoyerbrug was gepubliceerd op 17 jan 2022. Een week later was de website door een storing niet meer bereikbaar.

Voor de volledigheid hieronder een aantal van deze berichten via een link naar de website Stichting BelangenWijkersloot

NRC 11 feb 2022 : Klimaatminister Rob Jetten wil niet horen dat het wel ‘haalbaar en betaalbaar’ moet blijven

7 feb 2022 : Moratorium in afwachting van grondig onderzoek gezondheidseffecten windturbines / N. Broekema, voorzitter Stichting Democratisch Energie Initiatief (DEI)

1 feb 2022: Gevecht tegen windmolens:

Climategate* : Gevecht tegen windmolens / Nico Broekema, voorzitter Democratisch Energie Initiatief

Onderzoeksvoorstel naar gezondheidsschade door windmolens

26 jan 2022 Wijksnieuws:  Duurzame energie van windmolens: nodig maar niet onvoorwaardelijk

Vervolg NRD en het indienen van zienswijzen

 

Leden en belangstellenden van het NKPW,

In de vorige nieuwsbrief zijn u gegevens toegezonden betreffende de opzet voor de komende NRD.
Dat betreft de tekst van de NRD, het vlammend commentaar van Prof. Koers op de inrichting van het onderzoek door de opdracht van het ministerie Arcadis als ook de opmerkingen die voor het indienen van een zienswijze van belang zijn. De NKPW, DEI en NLVOW bevelen u zeer aan gebruik te maken van de mogelijkheden uw zienswijze ter zake in te dienen

Maak gebruik van de klachtenregistratie op www.nlvow.nl/form/klachtenregistratie 

En bedenk, zonder klachten komt er geen onderzoek naar de gezondheidseffecten.

 

NP RES Nieuwsbrief – Informatiebijeenkomsten m.e.r. milieunormering windturbines

 

Wij ontvingen het onderstaande bericht mbt bovengenoemde informatiebijeenkomsten

Ergens onderaan vindt u de aankondiging Informatiebijeenkomsten m.e.r milieunormering windturbines, meer info op https://www.helpdeskwindopland.nl/processtappen+en+tijdlijn+plan-mer/default.aspx  Onderaan in die link 3 bijeenkomsten (digitaal) waar je je kunt inschrijven. Ik ben benieuwd wat daar wordt besproken en hoe. De verslagen komen beschikbaar op diezelfde site
Verder een artikel over gemeenten die investeren in windenergie en de ontwikkelingen in Wind Op Land https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/ontwikkelingen-7-jaar-wind-op-land