Windmolens op land noodzakelijk of doorn in het oog

 

NPO Radio 1: fragmenten: Dit is de dag, 4 juni 2021

Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over klimaatverandering, blijkt uit nieuw, groot onderzoek van het CBS. We vinden windmolens dan ook prima, maar NIET in onze achtertuin. Volgens Ron Wit, Directeur Energie Transitie & Public Affairs bij Eneco is windenergie op land alleen wel noodzakelijk om de energiedoelen te halen. Volgens Kees Pieters van Nederwind is het veel effectiever om in te zetten op windenergie op zee.

windmolens op land noodzakelijk of doorn in het oog

 

Klimaatakkoord: zoveel gekkigheid is haast niet te geloven

 

Klimaatakkoord: zoveel gekkigheid is haast niet te geloven

Telegraaf, 4 juni 2021,  Ronald Plasterk

Voordat we naar de cijfers kijken nog even de ’afspraken’ uit het Klimaatakkoord. Dat akkoord is gesloten tussen dezelfde maatschappelijke organisaties die nu rondlopen bij de informateur. Bij de informateur is een vertegenwoordiger van kernenergie, de enige haalbare oplossing, niet uitgenodigd, terwijl toch de meerderheid van de kiezers gestemd heeft op partijen die kernenergie willen toepassen of niet uitsluiten. In dat Klimaatakkoord is afgesproken welke energievormen als duurzaam zouden worden aangemerkt. Kernenergie dus niet.

De opstellers moeten gezien hebben dat je met zon en wind niet ver komt, en ze hebben biomassa erin gesmokkeld. In de publiciteit hebben ze die biomassa zo klein mogelijk gehouden, daar zie je vooral zonnepanelen en windmolens, maar wat blijkt: die duurzame energie is voor het grootste deel het verbranden van biomassa.

CO2-uitstoot

De chemische reactie voor het verbranden van oude bossen (steenkool) en nieuwe bossen is niet precies dezelfde. Steenkool bestaat uit bijna zuivere koolstof met iets verontreiniging. Hout bevat cellulose en lignine en vooral ook veel vocht, en daardoor is de warmteopbrengst geringer dan bij steenkool, of anders gezegd bij biomassa komt om dezelfde warmteopbrengst te halen meer CO₂ vrij.

Er wordt nog wel eens geprobeerd een verschil te maken tussen restbiomassa en gekapte bomen, maar je ziet in de praktijk dat als er een markt op gang is gekomen voor het verbranden van biomassa de vraag naar brandstof aanbod creëert. En voor het wereldklimaat maakt het niet uit of er wat geschoven wordt met de herkomst van de bomen. Ieder kind begrijpt dat, als het je doel is om CO₂-uitstoot te verminderen, je niet op industriële schaal massaal hout in brand moet steken. Als je huisvuil composteert komt overigens dezelfde CO₂ vrij. Dan de nieuwste cijfers van het CBS. In 2004 was van het energieverbruik 1,8% biomassa, nu is dat percentage meer dan verdrievoudigd naar 6%. Dus met dank aan alle GL-wethouders wordt er nu drie keer zoveel biomassa verbrand!

Biomassa

Opmerkelijk is dat de totale stijging van wat het Klimaatakkoord definieert als duurzame energie grotendeels verklaard is met die biomassa. De getallen voor wind en zon zijn namelijk pover: in 2020 2% wind en 1,7% zon. Vergeleken met de 6% van biomassa maar een fractie. Daarvoor staat nu het hele land vol met molens, en het laatste beetje vrije natuur dat Nederland kent, de Noordzee, wordt in een rap tempo omgebouwd tot een industrieterrein.

Het zet allemaal geen zoden aan de dijk. 60% van de ’duurzame’ energie bestaat nu uit biomassa. De stijging van duurzame energie is dus een compleet papieren werkelijkheid, want de stijging zit voor het grootste deel in een energievorm die meer CO₂ uitstoot dan fossiele brandstof, plus dat we de natuur en de leefomgeving aan het verwoesten zijn. Dan hebben we het nog niet eens over wat het aan materialen kost om die zonnecellen te bouwen, en die windmolens, en waar die rommel te zijner tijd weer naartoe moet en op wiens kosten.

Aardgas

Terwijl GL-wethouders koppig doorbouwen aan biomassacentrales en windmolens, speelt er zich ook een tragikomedie af rond aardgas. In het Klimaatakkoord wordt dat gezien als niet duurzaam, en worden gascentrales op den duur gesloten. We zouden gedwongen van ons gas af moeten. Maar in de rest van de wereld zijn ze jaloers op ons fijnmazige gasnet. Zo is de Belgische minister van energie, ook GL, bezig met wat daar heet de kernuitstap, dus het sluiten van moderne, goed werkende kerncentrales, met als bedoeling om die te gaan vervangen door gascentrales!

“Het is compleet irrationeel”

De CO₂-uitstoot, die door de Nederlandse Groenen wordt verhoogd met biomassaprojecten, wordt door de Belgische Groenen verhoogd door kerncentrales die geen CO₂ uitstoten, te vervangen door gascentrales die dat wel doen. Dezelfde gascentrales die wij van de ’klimaatakkoorders’ zouden moeten sluiten, net over de grens, ter wille van hetzelfde wereldklimaat. Het is werkelijk compleet irrationeel.

Kerncentrales

Bij discussies over het aanleggen van kerncentrales in Nederland zeggen de klimaattafelgenoten altijd: de bouw duurt te lang, dan halen we 2030 niet. Ook dat is papieren werkelijkheid, want er gebeurt niets magisch in 2030, en als je vanaf 2032 constant CO₂-vrije energie kan produceren is dat natuurlijk beter dan land en zee vol molens zetten voor die uren dat het waait. Maar zelfs dat afgesleten argument, ’de bouw duurt te lang’, geldt natuurlijk niet voor bestaande centrales. Die doen het nu al. Borssele werkt prima, maar ook al die keurige Belgische centrales die bij de kernuitstap vervangen gaan worden door gascentrales die wij in Nederland gedwongen sluiten, voor het wereldklimaat. Kan Milieudefensie daar geen proces over beginnen?

 

Vergunning voor windmolens Goyerbrug mogelijk in strijd met Europese regels

 

Een voor ons mogelijk hoopvol ouder bericht maar weer even onder de aandacht gebracht:

Wijksnieuws/Groentje – Rechtbank, 6 april 2021

De verleende vergunningen voor 4 windmolens bij de Goyerbrug in Houten en windmolenparken in Noord-Brabant en Groningen hebben de Raad van State voor het blok gezet. De Raad overweegt nu om het Europese Hof van Justitie om advies te vragen. Het gaat om een zeer principiële zaak, waarbij de milieuregels in Nederland mogelijk flink worden opgeschud. De kwestie werd dinsdag behandeld tijdens een zeer langdurige zitting.

lees verder:

Windmolens zijn te stoppen

 

Windmolens zijn te stoppen : Marcel Crok met advocaat Peter de Lange

Cafe Weltschmerz : 14 mei 2021

Advocaat Peter de Lange: “Bij windmolens gaat het over drie dingen, geld, geld en geld”

De Nederlandse overheid wil graag “Parijs” halen en exploitanten kunnen miljoenen opstrijken aan subsidies voor windmolens. Boeren kunnen een jaarsalaris verdienen door de molen toe te staan op hun land. Zie daar een ‘vruchtbare bodem’ voor de vele windparken die in ons land verschijnen.

Maar de weerstand groeit. Molens van wel 270 meter tiphoogte (anderhalf keer zo hoog als de Euromast) komen te staan op minder dan 300 meter afstand van woningen.

Volgens advocaat Peter de Lange, in gesprek met wetenschapsjournalist Marcel Crok van Stichting Clintel, ondervinden tienduizenden Nederlanders overlast van windmolens. Geluidsoverlast is de voornaamste boosdoener.

lees en kijk hier verder

 

 

 

Hoger Beroepszitting 15 juni 2021

 

Geachte bezwaarmakers.

Alhoewel wij nog geen enkele feedback hebben ontvangen n.a.v. de Gedachtenwisseling over het Nevele Arrest van 6 april j.l., heeft de Raad van State al wel onze Hoger Beroepszitting gepland en wel op 15 juni a.s. te Den Haag. In dezelfde zitting wordt ook het Hoger Beroep behandeld van onze collega bezwaarmakers, familie Trienekens uit ‘t Goy, behandeld.

Wederom mogen er maar zeer weinig betrokkenen bij deze zitting aanwezig zijn, slechts 2 personen per partij. Wij hebben de Raad van State inmiddels verzocht om voor ons beroep 4 personen toe te laten, zijnde onze advocaat, een vertegenwoordiger van Stichting Redichem-de Geeren, een vertegenwoordiger van Stichting Wijkersloot e.o. en een vertegenwoordiger van de groep van individuele bezwaarmakers.

Het is niet bekend of deze zitting hetzij actief, hetzij passief op afstand bijgewoond kan worden.

We bereiden deze zitting intern voor met aanwezigheid van onze advocaat. Direct daarna zullen wij trachten uit te lijnen met het andere lopende Hoger Beroep tegen Windpark Goyerbrug en de andere hoger beroepszaken (zoals de windparken Karolinapolder en Delfzijl-Zuid), onder andere mbt tot de nog hangende uitspaak omtrent het Nevele Arrest.

Wij kunnen niet voorspellen of er na de zitting van 15 juni een uiteindelijke uitspraak volgt of dat er een volgende zitting wordt belegd om de specifieke Nevele Arrest aangelegenheden te behandelen. De Raad van State laat dit vooralsnog in het midden.

Best regards / Met vriendelijke groet,

Theo Knobbout/Geenwindpark Goyerbrug

Opnieuw protest tegen windturbines: “we willen een afstandsnorm van 1500 meter”

AT5, 8 mei 2021, redactie

De protestgroep Windalarm organiseert vandaag een groot protest tegen de komst van windturbines rondom bewoonde gebieden, zoals in Noord en Haven-Stad. De groep zegt de komst van de turbines een groot gevaar te vinden voor de volksgezondheid; daarom probeert ze met deze laatste actie de gemeente op te roepen om de plaatsing van de windturbines te heroverwegen.

lees en kijk verder op AT5

Van subsidie windturbines tot 50% overwinst ondernemer

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen:

Telegraaf, Edwin Timmer, 29 april 2021

GRONINGEN – Van de uitgekeerde subsidies voor windturbines verdwijnt 30% tot 50% als overwinst in de portemonnee van initiatiefnemers. Dat blijkt uit een promotieonderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen
Econoom en energie-expert Daan Hulshof bekeek hoeveel subsidie nodig zou zijn voor een windpark op vrijwel iedere locatie in Nederland en hoeveel daadwerkelijk wordt betaald uit de SDE-potten van het ministerie van EZK. Zijn conclusie is dat veel investeerders in hernieuwbare energie een stuk minder subsidie nodig hebben dan ze ontvangen. De overwinsten voor windturbines behelzen vele miljarden euro’s. Volgens Hulshof zorgt een dergelijk hoog rendement voor een ’ongewenste’ situatie en is het een risico voor de maatschappelijke steun voor ’noodzakelijke klimaatmaatregelen’.
“Deze subsidies zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het
behalen van onze klimaatdoelen, niet om investeerders overmatig te
belonen”

Subsidies-windturbines

lees hier het hele artikel