Onderzoek naar mogelijkheden windenergie

Hieronder een artikel van Ditiswijk, waarin het rapport ‘Onderzoek naar mogelijkheden windenergie’ van Pondera is opgenomen, dat onlangs naar de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede is gestuurd.

—————————————————————–

Ditiswijk, Marien Stoel,  19 september 2020

Door middel van een raadsmemo werd de gemeenteraad op 1 september door het college geïnformeerd over de technische verkenning over kansen en belemmeringen voor windenergie in de Kromme Rijnstreek.

Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug werken samen in de Regionale Energie Strategie (RES) U16. Binnen deze samenwerking is afgesproken om gezamenlijk een technische verkenning uit te laten voeren naar de kansen en belemmeringen voor windenergie in deze Kromme Rijn gemeenten. De rapportage is ter kennisneming naar de gemeenteraad gestuurd.

lees hier hele artikel

 

De oplossing voor het ruimteprobleem voor windturbines: molenaarswoningen

AD: 1 sept, Bernie van Unen

Het lijkt een handig trucje: om windturbines dicht bij huizen te kunnen plaatsen, maak je er molenaarswoningen van. Als de ruimte binnen de gemeente beperkt is voor windmolens, zoals in de Utrechtse Heuvelrug, zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar wat is een molenaarswoning?

Molenaarswoningen zijn woningen die onderdeel uitmaken van een windenergieproject en daarmee bij de ‘inrichting’ horen. Voor deze woningen geldt dat ze bij het windpark horen. De normen voor geluid en slagschaduw gelden niet voor deze molenaarswoningen.  Wel zijn er aan molenaarswoningen regels verbonden. Er moet tussen woning en windmolen, of -park, een onderling technische, organisatorische of functionele binding bestaan en de woning moet kort bij de molen staan. Bovendien moet de eigenaar toestemming geven.

lees hier verder

Uitspraak EU-hof opsteker voor tegenstanders windmolenparken

Volkskrant: Gerard Reijn, 10 sept 2020

Windparken zijn op juridisch drijfzand gebouwd. Volgens advocaat Peter de Lange zou dat best eens de conclusie kunnen zijn uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. 

De Lange treedt op namens zeven groepen die zich al jaren fel verzetten tegen twee grote windparken in Drenthe, het windpark Pottendijk en Drentse Monden Oostermoer. De bouw van een deel van die omstreden windparken is al begonnen, nadat bewonersgroepen tot aan de Raad van State tevergeefs hadden geprobeerd de bouw tegen te houden.

Nu zien ze opnieuw kansen. Ze gaan een kort geding aanspannen om de bouw te laten stilleggen. De munitie die ze daarbij gebruiken komt van het Europese Hof van Justitie. Dat oordeelde in juni dit jaar, bij de beoordeling van een kwestie rond een Vlaams windpark, dat de windmolens moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de effecten op de gezondheid

lees verder:

EU-richtlijnen dwingend recht…ook voor windmolenparken

Climategate : Nico Broekema,

Op een persconferentie van DEI [Democratisch Energie Initiatief] vandaag in Grolloo staan de in strijd met het EU-recht besloten windturbineparken op de agenda.

Over de strijdigheid van de besluitvorming en bouw van windmolenpark De Monden en de windmolenparken Pottendijk, N34 en Zwartenbergerweg in Emmen met de EU-wetgeving worden processen aangespannen.

lees verder 

Echt groene energie laat natuur in haar waarde

Volkskrant, Opinie; 

Klimaatoplossingen ten koste van biodiversiteit? Dat kan en mag niet de bedoeling zijn, betogen Fred Wouters (Vogelbescherming Nederland), Marc van den Tweel (Natuurmonumenten) en Hank Bartelink (LandschappenNL).

Dertig zogenoemde ‘energieregio’s’ hebben van de landelijke overheid de opdracht gekregen om ruimte te vinden voor de windmolens en zonnepanelen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te realiseren. Nu de concept-plannen openbaar worden, wordt duidelijk dat beschermde natuurgebieden op grote schaal benoemd zijn als ‘mogelijke plaatsingslocatie’. Omdat natuur, landschap en biodiversiteit in ons land al enorm onder druk staan, kunnen we geen slechtere keuze maken, zo schrijven natuurorganisaties deze week in een brief aan de ministers Wiebes en Ollongren. Groene energie moet, maar mag niet ten koste van de natuur, aldus Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland.

lees verder

Zeewolde verkoopt groene energie, landschap én schoon water aan geheimzinnige partijen voor datacenter

PowNed; redactie: 8 sept 2020

De gemeente Zeewolde ziet een gebied in de Zuidelijke Flevopolder ter grootte van 300 voetbalvelden groot als de ideale locatie voor de bouw van een gigantisch datacentrum. De inwoners van het polderdorp kijken bezorgd toe hoe de gemeente hun landschap, groene stroom én schone water verkoopt aan een geheimzinnige Amerikaanse partij.

Dit ene datacentrum zal meer stroom verbruiken dan de gehele stad Amsterdam. Om aan de stroomvraag te voldoen, moet de gemeente Zeewolde daarom ook nog eens 80 extra windmolens neerzetten. De wethouder hult zich in stilzwijgen om geen slapende honden wakker te maken, maar dat is nu te laat! Wat is de rol van politiek Den Haag omtrent de regelgeving van het bouwen van deze grote datacenters? Dat zoekt Rutger Castricum uit in een nieuwe aflevering van De Hofbar.

klik hier voor deze aflevering van PowNed of kijk op NPOStart 

Windmolenplannen voor Heesch geschrapt

Volkskrant, 27 aug. 2020, Thomas Borst

Windmolenplannen voor Heesch geschrapt; omwonenden blij, energiedoelen verder uit zicht.

Het Brabantse Heesch ziet af van de komst van drie windmolens. De gemeente had plannen voor drie torenhoge turbines op de plek waar ‘het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland’ moet komen. Mede door weerstand van omwonenden komen de windmolens er nu toch niet.

Lees verder:

Windturbines bij Wijk bij Duustede

Resinbeeld (RIB) :

Voor de inwoners van gemeente Wijk bij Duurstede kan de omgeving drastisch gaan veranderen. De nu landelijke historische gemeente die bekend staat om het vredige rustgevende landschap laat zich in de RES gelden, ondanks dat de bevolking hier niet op zit te wachten. De windturbine plannen worden genoemd in de RES documentatie van regio U10/U16. (Kijk vanaf pagina 41.) Ook geeft de verantwoordelijk wethouder in een interview aan dat er al onderzoeken zijn gedaan naar mogelijke locaties.

lees verder:

Hoe windmolensubsidie (ook) wordt gebruikt om burgers koest te houden

Wynia’s Week, Lucas Hartong, 8 augustus 2020

Het aantal windparken op land in Nederland neemt nog steeds toe in aantal, grootte en hoogte. Projectontwikkelaars bouwen erop los, daarbij gefaciliteerd door de overheid. Protesterende omwonenden en actiegroepen worden afgekocht met een fooi in de vorm van subsidie op de energierekening of bijdragen in ‘windfondsen’ voor ‘duurzame projecten’ in de buurt.

En de vogelsterfte? Ach, die natuur mag toch best een beetje wijken voor het milieu? Hoe dat in zijn werk gaat blijkt concreet op bijvoorbeeld Goeree-Overflakkee, waar nog steeds nieuwe parken in aanbouw zijn. En waar omwonenden worden gepaaid met douceurtjes.

lees verder:

Regels windturbines in strijd met Europees recht II

Op 25 juni 2020 heeft de Grote kamer van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-24/19 arrest gewezen. Daarbij heeft het Hof zich uitgesproken over de uitlegging van de SMB-richtlijn 2001/42 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s in Vlaanderen. Dit arrest sluit naadloos aan op de conclusie in deze zaak van advocaat-generaal M. Campos Sánchez-Bordona bij het Hof van 3 maart 2020 (HvJ EU, 03-03-2020, nr C-24-19, ECLI:EU:C:2020:143). Ik verwijs naar mijn eerdere bijdrage op onze website hierover.

lees verder:

bron: Vos & De Lange Advocaten