We willen geen windmolens in het Kromme Rijngebied

WijksNieuws, 24 feb 2021

Op 18 en 22 februari mocht de bevolking van de Kromme Rijngemeenten meepraten over de waar windmolens en zonnevelden moeten komen. Vier chaotische sessies waar de bevolking gevraagd werd elkaar de hete aardappel door te spelen. Sessies waarbij een VVD wethouder en VVD raadsleden en de uit verschillende gemeentes elkaar in de haren vlogen. Niemand schiet daar iets mee op  maar één ding werd onbetwistbaar duidelijk: Inwoners van het Kromme Rijngebied willen geen windmolens.

lees verder:

Heftige sessie RES over windmolens en zonnevelden

WijksNieuws (Groentje), Kuun Jenniskens, 19 feb 2021

Donderdagavond 18 februari konden inwoners online hun mening geven over locaties voor zonnevelden en windmolens in de Kromme Rijnstreek. ‘t Groentje was aanwezig bij de sessie om 19 uur. De voorzitter concludeerde op het eind: ,,Dit was een pittige sessie.”

De sessie zou van 19 uur tot 20:30 uur duren. Om op tijd klaar te zijn voor de tweede sessie die om 21 uur zou beginnen. Dat maakte de tijd kostbaar. Daarom gaf het irritatie dat wethouder Hilde de Groot (Houten) en haar ambtenaar en iemand van een energiecoöperatie, samen al 45 minuten aan het woord waren. Aanwezigen braken regelmatig in omdat zij het woord wilden. Deze sessie was toch bedoeld als peiling onder inwoners? Deze valse start gaf de nodige irritatie.

lees verder:

Bijna zo hoog als de Eiffeltoren worden de zes nieuwe windmolens in Culemborg

AD, Roeland Franck, 29 okt 2020

Bijna zo hoog als de Eiffeltoren worden de zes nieuwe windmolens in Culemborg, en dat stuit op Tegenwind

De werkgroep Tegenwind is mordicus tegen, vooral vanwege overlast door geluid en slagschaduw. De werkgroep voelt zich niet gehoord en kondigt tegenacties aan. Ze wil de rest van de stad mobiliseren en de bezwaarprocedures starten.

Slag slaan

Culemborg slaat volgens de wethouders Joost Reus (milieu) en Monica Wichgers (ruimtelijke ordening) een flinke slag in haar streven in 2040 energieneutraal te zijn. De molens met een ashoogte van 150 tot 180 meter kunnen goed zijn voor de productie van 150.000 gigawattuur aan elektriciteit, vijftien keer zo veel als het huidige windpark. Hun productie is goed voor het elektriciteitsverbruik van 43.000 huishoudens. Culemborg telt zo’n 12.000 huishoudens. Nu komt 6 procent van het energieverbruik in de stad uit wind, straks stijgt dat naar 17 procent. Het restant betreft vooral de energie die wordt verbruikt in de vorm van gas voor verwarming en benzine voor auto’s.

De realisatie van de zes windturbines is in handen van energiebedrijf Eneco samen met Vrijstad Energie. Die laatste richt een coöperatie op waarmee in eerste instantie Culemborgers kunnen deelnemen in het project. De turbines zijn gepland in een rechte lijn langs de wetering ten zuiden van de provinciale weg N320. De exacte locaties staan nog niet vast.

lees verder

Verklaring namens deelnemers aan het RES stakeholders proces

verzonden dd 11 feb 2021

Onderwerp: Verklaring namens deelnemers aan het RES stakeholder proces

verzonden aan de betrokken wethouders van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede

Geachte mevrouw De Groot en heren Marchal, Heijmerink en Jorg,

Aangehecht de verklaring die is opgesteld aan de hand van het RES stakeholder-overleg van 17 december 2020 en 25/27 januari 2021.

De inhoud van de verklaring spreekt voor zich en spreekt grote zorg uit over de gang van zaken rond de ‘inspraak’ van het RES proces.

Wij roepen u op met klem uw verantwoordelijkheid te nemen en recht te doen aan de input die feitelijk geleverd is vanuit zowel de enquêtes als de inspraaksessies. Tot op heden en op veler verzoek, is tot onze grote spijt geen enkele criteria voor de mogelijke zoekgebieden voor wind- en zonnepark locaties aangepast. Dit maakt het RES ‘inspraak’ proces, een proces voor de bühne en doet geen enkel recht aan de input die geleverd is vanuit de stichtingen, belangengroepen en ondernemingen in de regio.

Namens de ondertekenaars/stakeholders,

Jeroen van der Sluis

Stichting Belangen Wijkersloot

 

 

 

Leefbaarheid buitengebied in gevaar?

Groentje, Houtens Nieuws, 1 feb 2021

De gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Houten werken met z’n vieren samen aan de regionale energietransitie. Kijk voor meer informatie op https://www.energie-krommerijn-praatmee.nl. De vier gemeenten zoeken in de periode tot 2030 ruimte voor 5 tot 8 windmolens en 115 tot 180 hectare zonnevelden. De Stichting Mooi ’t Goy maakt actief gebruik van de inspraakrondes en constateert dat ’t Goy het episch centrum van zonnevelden en windmolens dreigt te worden. Mooi ’t Goy is overigens een warm voorstander van de energietransitie en is beslist niet tegen. Maar je moet zonnevelden wel goed inpassen en tegen mega-windmolens zegt Mooi ’t Goy voorlopig nee

lees verder: