Ontwerpbesluit omgevingsvergunning windpark Goyerbrug

Nog even ter herinnering: 28 mei a.s.

Ontwerpbesluit van geen bedenkingen

Als de Gemeenteraad van Houten op 28 mei de ontwerpverklaring van geen bedenkingen geeft, gaat de ontwerp-omgevingsvergunning zes weken ter inzage. Er kunnen dan door belanghebbenden zienswijzen ingediend worden. In de zomermaanden worden deze zienswijzen beoordeeld. Hierna wordt de raad gevraagd een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Pas als de raad deze definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug verleend worden.

lees meer hierover:

Houtens Nieuws 16 april 2019:

https://houtensnieuws.nl/ontwerpbesluit-omgevingsvergunning-windpark-goyerbrug-580008

Culemborg onderschat invloed windmolens Houten

Houtens Nieuws:

Inwoners vinden de informatievoorziening in Culemborg met betrekking tot de ontwikkelingen rondom Windpark Goyerpark onvoldoende. Waar de Houtense wethouder druk bezig is met informeren, heerst in Culemborg stilte. Daarom maakt Jaap Borggreve namens Stichting Redichem De Geeren gebruik van het vijf minuten-inspreekrecht voor burgers voor hernieuwde aandacht binnen de Culemborgse politiek.

lees verder :

https://houtensnieuws.nl/lokaal/culemborg-onderschat-invloed-van-windmolens-houten-596489

door Tanja Moody

Tweede deel Ronde Tafel Gesprek (RTG) Goyerbrug

Groentje, Houten Nieuws 15-5-2019 Martin Monkel:

Op 14 mei vond het tweede deel van het rondetafelgesprek (RTG) over de Goyerbrug plaats. Dit keer was de beurt aan de raads- en commissieleden wethouder Hilde de Groot te bevragen over het voornemen van het college een ‘verklaring van geen bedenkingen’ op dit plan af te geven. Het werd in de raadzaal vooral een poging om op eerder gestelde vragen alsnog een antwoord te krijgen.

Lees verder

https://houtensnieuws.nl/veel-vragen-goyerbrug-nog-niet-beantwoord-593308

 

 

Inspraak Windpark Goyerbrug

Groentje : Wijksnieuws, Martin Monkel

HOUTEN Tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) van 8 mei jl. geven in een overvolle raadzaal 10 insprekers aan dat zij bezwaren hebben tegen de plannen voor het windpark Goyerbrug. Het overgrote deel uit scherpe en ongezouten kritiek waarbij de aanwezige raads- en commissieleden worden gewezen op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het nakomen van de zorgplicht voor alle inwoners. Slechts een oud-docent van de TU Delft is van mening dat Houten niet zonder windpark Goyerbrug kan.

lees verder:

https://wijksnieuws.nl/lokaal/inspraak-windpark-goyerbrug-590385#.XNRkZxDaJKc.email

Ronde Tafelgesprek

De bijeenkomst van gisteren, 8 mei, is heel positief verlopen! Er is door diverse leden van onze actiegroep een hartig woordje richting Raad van Houten gesproken. Het AD heeft daar vanmorgen een artikel over gepubliceerd (zie onze website en FB). De strijd is dus nog niet gestreden. Daarom is het belangrijk dat we ook volgende week in grote getale aanwezig zijn op de volgende bijeenkomst.

Intussen is een bekwaam team uit onze actiegroep met juridische bijstand druk bezig een officieel bezwaarschrift (zienswijze) voor te bereiden, zodat we klaar zijn voor actie zodra dat nodig is.

Dit is onze laatste kans voor de Raadsvergadering op 28 mei a.s. om onze stem LUID te laten horen. KOM DUS ALLEMAAL MET GEEL SHIRT EN STA ONS BIJ IN DE STRIJD!

Aanmelden via griffie@houten.nl of via 030-6392785

Actiegroep Wijk – “GEEN Windpark Goyerbrug” opgericht

Afgelopen weken heeft Windpark Goyerbrug veel stof doen opwaaien, zowel in Wijk als in Houten. Boze en bezorgde omwonenden uit Wijk bij Duurstede organiseren zich om tegengas te bieden aan de megalomane plannen van de Gemeente Houten en de initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug. In Wijk bij Duurstede is deze week ‘actiegroep Wijk – GEEN Windpark Goyerbrug’ opgericht.

Samen met Stichting Leefbaar Buitengebied Houten zal ‘actiegroep Wijk – GEEN Windpark Goyerbrug’ een sterke vuist maken tegen Windpark Goyerbrug.