“Maasvlakte grootste windmolens ter wereld op land” maar huizen wel op 7 km!”

Even een reminder voor de gemeente Houten van een klein jaartje terug

AD 17-8-2018

Met een tiphoogte van 245 meter komt op de Maasvlakte ’s werelds grootste windmolen op land. Het gevaarte met 110 meter lange wieken is de eerste van een nieuwe generatie windturbines.

,,Uiteindelijk willen we schone energie. Windmolens bieden een deel van de oplossing, maar wat ons betreft dan wel op zee. Deze windmolen helpt deze ontwikkeling. Als testlocatie is de Maasvlakte, denk ik, de meest geschikte plek van Nederland.” Het dichtstbijzijnde huis staat 7 kilometer verderop. Compter ziet de molen ook als een ‘mooi symbool voor de Rotterdamse haven’.

lees meer

 

Oppositie windmolens in Nederland

We staan niet alleen: steeds meer oppositie tegen Windmolens op land; Verdrag van Aarhus

Windenergie-in-Nederland.nl

STAAT DER NEDERLANDEN IN GEBREKE MET WINDENERGIE

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) is van mening dat de Staat der Nederlanden op het gebied van windenergie te weinig rekening houdt met de bepalingen uit het Verdrag van Aarhus, en wil op grond hiervan een klacht indienen tegen de Staat. Hoewel niet juridisch bindend zal een uitspraak van het Compliance Committee van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in Genève wel degelijk politieke gevolgen hebben en de Staat dwingen om internationaal beschermde rechten van de burgers te gaan respecteren.

 

Juridische procedure voor deelnemers zonder rechtsbijstandverzekering

Belangrijk bericht voor deelnemers zonder rechtsbijstandverzekering

Beste medestrijders,

 Steven Lim (ACHMEA) heeft  voor GEENWindparkGoyerbrug een lijst samengesteld van de deelnemers die wel mee willen doen, maar die niet verzekerd zijn. Dat zijn dus onze donateurs/participanten/sponsors.

Deze lijst is nog niet compleet: hopelijk zijn er onder u nog meer mensen die mee willen doen! Maar de tijd dringt!

Willen al diegenen die nog voor € 200,00 mee willen liften in de juridische procedure zich omgaand – maar vóór 22 juli a.s. – aanmelden bij Kees@onderlingecothen.nl ?? 

 Dat is de termijn waarbinnen we de stukken moeten indienen. Dus vóór die tijd moeten wij de complete lijst met namen en adressen der participanten inleveren bij Anna Kwint met het verzoek hun mee te nemen in het collectief.

Meld je dus aan!  Hartelijk dank!

Namens GEENWindparkGoyerbrug

Else Leebeek

 

 PS: vragen svp stellen aan/retour email svp aan:

Kees Mocking

T 0343 – 522 262

kees@onderlingecothen.nl

 

2 juli 2019 – Toevoeging op bericht informatieavond Windpark Goyerbrug

In vervolg op de oproep van afgelopen vrijdag:

De avond van 2 juli a.s. gaat blijkbaar op persoonlijke uitnodiging na ontvangst van inschrijving. Dit is niet geheel volgens de door ons ontvangen brief, die kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden.

Let wel, dit is dus niet echt een openbare aangelegenheid.

Locatie zal waarschijnlijk in ’t Goy zijn, maar er zijn nog geen details. Hangt volledig af van de opkomst. Ingeschrevenen zouden nog een nadere mail ontvangen.

De kans is echter groot dat de locatie pas op het laatste moment bekend wordt gemaakt!

Advies:

  • Een aantal Kerngroepleden heeft zich ingeschreven: zij zullen kritische vragen gaan stellen. Anderen kunnen, met zeker risico, zonder formele bevestigde uitnodiging, ook gaan.
  • We moeten met onze constructieve vragen en opmerkingen bij de les blijven.
  • We moeten voorkomen dat er, door de zaak te verstoren,  juist een averechts effect ontstaat bij diegenen die voorstander zijn en participatie overwegen. Slechts goede, gerelateerde en relevante vragen kunnen mensen met interesse bewegen zich ernstig te bedenken en daarmee dus dit onderdeel van het draagvlak niet te laten groeien. Dit is het grootste effect wat we gedurende die avond kunnen behalen, een zeer significant effect dus.
  • We moeten ons dus niet profileren als actiegroep en we moeten deze keer de gele shirts thuis laten.

Hopelijk zijn jullie het eens met deze tactiek!

Mocht de locatie (op tijd) bekend worden, dan laat ik dat nog weten.

Namens de actiegroep Geen Windpark Goyerbrug

Else Leebeek

2 juli 2019 – Informatieavond participatie windpark Goyerbrug

Beste medestrijders,

Kom allemaal naar deze informatie-avond, maar bedenk het volgende:

  • Er is nog steeds GEEN vergunning voor dit windpark; wij blijven strijden tot aan Raad van State!
  • De geboden vergoedingen zijn een schijntje: denk eens aan het waardeverlies van je huis, daar weegt de vergoeding niet tegenop!
  • Elke dag overlast van geluid en slagschaduw; dat kun je met geld niet goedmaken
  • Het verlies van ons mooie rivierenlandschap

TRAP DUS NIET IN DEZE “MOOIE PRAATJES”!!

 Kom NIET in je gele shirt, we willen anoniem aanwezig zijn en zeer kritische (voorbereide) ter zake doende vragen stellen.

NB: Zodra we de locatie van deze bijeenkomst hebben achterhaald, zullen wij die aan jullie doormailen.

Namens actiegroep GEENWindpark Goyerbrug,

Groet,

Else Leebeek

Rechter vernietigt beperkt MER inzake mestfabriek Groenlo

Volkskrant 29-6-2019, Pieter Holse Smit

Rechter vernietigt vergunningen van een van de grootste nog te bouwen mestfabrieken van Nederland

Volgens de rechter is onvoldoende duidelijk wat de milieugevolgen van de mestfabriek zijn

Het bedrijf dat een van de grootste mestvergisters van Nederland wil bouwen nabij Groenlo, moet daarvoor opnieuw vergunningen aanvragen. Dat heeft de rechtbank van Arnhem vrijdag bepaald.

lees meer

 

 

Spaken in wieken Windpark Goyerbrug

Wijk bij Duurstede, 28-06-2019

 Spaken in wieken Windpark Goyerbrug !

 

 In de door initiatiefnemer onlangs verzonden brief doet men voorkomen dat de windmolens er eigenlijk al gaan komen. Beste mensen: graag overtuigen jullie ervan dat dit zeker niet een reële stand van zaken is! Als kernteam hebben wij inmiddels van heel veel mensen heel veel tegenargumenten ontvangen, die ervoor gaan zorgen dat dit Windpark NIET zijn beslag gaat krijgen.

Kortom: De houding van de initiatiefnemer en de gemeente Houten laten wij voor eigen rekening, maar wij zijn er van overtuigd dat Windpark Goyerbrug een paar stevige spaken in de wieken gaat krijgen, waardoor realisatie nu al op losse schroeven staat.

Heeft u zich trouwens wel eens voorgesteld hoe hoog die molens echt gaan worden ? 241 meter is 2,5 keer zo hoog als de dom van Utrecht (zie boven) en 5,5 !!! keer zo hoog dan de watertoren van Werkhoven.

Onze advocate Anna Kwint is inmiddels gestart met de bestudering van de door het kernteam opgestelde bezwaarpunten, alsmede heeft zij zich verdiept in de gehele procedure rondom Windpark Goyerbrug.  Anne deelt ons mede dat er diverse punten zijn waar zowel de initiatiefnemer, alsook de gemeente in de fout is gegaan.

IEDEREEN IS IN BEGINSEL BELANGHEBBENDE !

Wij kunnen jouw hulp gebruiken om samen verweer te voeren. Samen staan we sterk. 

Let op ! Ook mensen die meer dan 2,5 kilometer van dit windpark wonen en wel een belang hebben in deze zaak, kunnen meedoen in het bezwaar. Het is belangrijk dat we een zo groot mogelijk aantal tegenstanders bij elkaar krijgen. Weet je dus nog iemand die niet in de maillijst staat maar tegen deze windturbines is, laat die persoon zich alsnog aanmelden bij mij.  

Geen rechtsbijstand-polis? Dan kun je alsnog met ons meeliften door NU € 200,00 te storten op rekening nummer NL13 RABO 0342 371797 van Stichting Belangen Wijkersloot.

Vragen ?

Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om Coördinator namens de Kerngroep GEENWindmolens-Goyerbrug Cees Mocking te bellen (0343-522262) of te mailen   (kees@onderlingecothen.nl) . Samen met het kernteam, de Stichting en/of met Anna Kwint zullen wij dan vragen trachten te beantwoorden.

Namens de actiegroep GEENWindmolens Goyerbrug,

Else Leebeek

 

Voortgang Windpark Goyerbrug, info avond en excursie

Alsof het ontwerpbesluit door de gemeente Houten over de plaatsing van Windpark Goyerbrug al een definitief besluit is nodigt de heer Berendts omwonenden uit voor een informatieavond over financiele participatie.

Tevens wordt een excursie in het vooruitzicht gesteld naar vergelijkbare windturbines in Duitsland om ze van dichtbij te zien en te horen. Ik geef hier alvast een afbeelding uit de Hunsruck in Duitsland. Mooi he deze horizon.

Uitnodigingsbrief van de Heer R. Berendts:

pag 1 en pag 2

 

 

Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

Nos.nl 20-6-2019

Gevolgen van het besluit van de Raad van State ivm de uitstoot van stikstof. Een alinea uitgelicht:

Wat zijn de gevolgen?

De overheid mag van de Raad van State voorlopig dus geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport, de uitbreiding van industrieterrein Chemelot, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en de verbreding van de snelweg A1 in het oosten van het land, de A2 in Limburg en de A27 bij landgoed Amelisweerd.

Om hoeveel projecten het gaat is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot mogelijk wel duizenden. Projecten mogen pas doorgang vinden als er per project een stikstofplan komt, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Schouten heeft nu een nieuwe organisatie opgericht die hier aan gaat werken.

lees het gehele artikel: