Uitspraak Rechtbank negatief

30 juni j.l. deed de Rechtbank Midden Nederland uitspraak over ons beroep tegen de verlening van de omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug. Deze was voor ons uitermate negatief

Hieronder een deel van de email van de Gemeente Houten:

Beste lezer,

In januari van dit jaar informeerden wij u voor het laatst over Windpark Goyerbrug. Toen meldden we onder andere dat er beroepen waren ingediend bij de rechtbank tegen de verleende vergunning.

Op 19 mei 2020 was de zitting bij de rechtbank over deze beroepen (iets vertraagd door Corona). Vandaag, 30 juni 2020, heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De hoofdlijnen in het vonnis van de rechtbank zijn:

  • Een aantal indieners van een beroep zijn niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de rechtbank hen niet erkent als belanghebbende en hun beroepen niet inhoudelijk behandeld heeft.
  • Alle beroepen die inhoudelijk zijn beoordeeld, zijn ongegrond.
  • De gemeente wordt veroordeeld tot het betalen van proceskosten vanwege het niet ter inzage leggen van de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen.

De volledige vonnissen zijn te vinden op de website van de Rechtbank

Een samenvatting van de uitspraak vind u hier

 

Wij zullen ons natuurlijk zo spoedig mogelijk beraden over het eventueel in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak bij de Raad van State

Kernteam Geen Windpark Goyerbrug

 

 

Regels windturbines in strijd met Europees recht II

Op 25 juni 2020 heeft de Grote kamer van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-24/19 arrest gewezen. Daarbij heeft het Hof zich uitgesproken over de uitlegging van de SMB-richtlijn 2001/42 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s in Vlaanderen. Dit arrest sluit naadloos aan op de conclusie in deze zaak van advocaat-generaal M. Campos Sánchez-Bordona bij het Hof van 3 maart 2020 (HvJ EU, 03-03-2020, nr C-24-19, ECLI:EU:C:2020:143). Ik verwijs naar mijn eerdere bijdrage op onze website hierover.

lees verder:

bron: Vos & De Lange Advocaten

 

Subsidiegesjoemel en gebroken beloften in de polder

Pow Ned : Redactie
16 juni 2020 – 19:28

Omdat de bar vanwege corona nog steeds niet volop open kan trekt De Hofbar het land weer in. Deze week naar de kop van Noord-Holland, de zoveelste regio die de dupe wordt van slechte afspraken tussen lokale overheden en een paar grote bedrijven. Rutger gaat in gesprek met gedupeerde omwonenden, experts, de commercieel directeur van een bedrijventerrein dat de vruchten van het project plukt, lokale politici én onze minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes.

klik hier voor de uitzending (na de advertentie)

Gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en datacentra

NRC: Merijn Rengers en Carola Houtekamer, 5 juni 2020

Enorme windturbines in de Wieringermeerpolder zouden honderdduizenden huishoudens van groene stroom voorzien. Dat liep anders. Er kwamen datacentra van Microsoft en Google die alle groene stroom opslurpen. En de burger betaalt eraan mee.

Het Nederlandse landschap gaat de komende decennia ingrijpend op de schop. Om de energieproductie te verduurzamen zijn er honderden hoge windmolens en uitgestrekte velden vol zonnepanelen nodig. Deze toekomst bestaat nu nog vooral op de tekentafel, behalve in de Wieringermeerpolder in de kop van Noord-Holland. In deze oude pachtpolder staat het grootste windmolenpark op land van Nederland, zij aan zij met de grootverbruikers van energie van de toekomst: de datacentra van Google en Microsoft.

lees het hele artikel:

Het duurt nog jaren voordat de megawindmolens stroom leveren aan Houten

AD: Maarten Venderbosch, 9 juni 2020

Als binnenkort de vergunning voor de bouw van Windpark Goyerbrug bij Schalkwijk definitief wordt verleend, duur het nog zeker drie jaar voordat deze vier megagrote windmolens stroom kunnen leveren aan het Houtense elektriciteitsnetwerk.

Energiebedrijf Stedin moet daarvoor eerst een nieuw hoogspanningsstation bouwen in Houten. Daarop kunnen straks ook nieuwe woonwijken en velden voor de opwekking van zonne-energie worden aangesloten. Het bestaande station aan de Peppelkade in Houten heeft onvoldoende capaciteit, hier kunnen nauwelijks nog nieuwe aansluitingen bij.

lees verder:

RIVM : geluid moet omlaag, teveel overlast

Telegraaf: 5 juni 2020

DEN HAAG – Het wettelijk toegestane geluidsniveau in Nederland moet omlaag. Dat meldt het RIVM op basis van een onderzoek naar gezondheidsschade door geluid. Ondanks de Nederlandse geluidsnormen ondervinden namelijk meer dan een miljoen mensen ernstige hinder van geluid door wegverkeer, treinen, vliegtuigen en windturbines.

Ook zouden de gebieden rond overlastgevende geluidsbronnen meer onderzocht moeten worden, zodat mensen die ernstige hinder of slaapverstoring ondervinden beter in beeld komen. Beleidsmakers en (lokale) professionals zouden gezondheid een belangrijker onderdeel moeten laten zijn van beslissingen over geluid bij woningen. Dat zou het extra risico op ernstige gezondheidseffecten van geluid moeten verminderen, zoals coronaire hartziekten. Zulke effecten treden bij lagere geluidsniveaus op dan tot nu toe werd aangenomen, aldus het RIVM.

Het rapport van het RIVM is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe geluidsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2018. Die richtlijnen zijn erop gericht mensen te beschermen tegen schadelijke gezondheidseffecten door geluid. Zo is treingeluid vanaf 54 decibel schadelijk voor de gezondheid, aldus de WHO. Voor wegverkeer is dat 53 decibel, voor vliegtuigen en windmolens is dat lager: 45 decibel.

Gehoorschade

Eenmaal een slecht gehoor, dan is dat nauwelijks te verhelpen. Jaarlijks schaffen zo’n 150.000 mensen een hoortoestel aan, meldt Hoorwijzer.

Bestuursrechter buigt zich over windmolensoap ’t Goy

RTV Utrecht: Mark van der Wel, 19 mei 2020

HOUTEN – Is de vergunning voor de bouw van vier enorme windturbines bij de Goyerbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal terecht afgegeven door de gemeente Houten? Over die vraag boog de bestuursrechter in Utrecht zich vandaag. Het werd een juridisch steekspel waarbij nogmaals duidelijk is geworden dat omwonenden mordicus tegen de komst van de windmolens zijn.

Al jaren is de Houtense ondernemer Ruben Berendts bezig met het realiseren van een windpark in het buitengebied van Houten. Een ambitieus plan met vier turbines die, als ze er eenmaal staan, meteen de recordboeken in kunnen. Met een tiphoogte van ruim 240 meter zijn het de grootste molens van Nederland. Ruim twee keer zo hoog als de Domtoren.

Het buitengebied is dunbevolkt en qua weersomstandigheden geschikt voor de plaatsing van de energiebronnen, zegt initiatiefnemer Berendts. “En we houden rekening met geluidsoverlast en de omgeving. De windmolens zijn hoog, maar zo ontworpen dat ze niet heel erg opvallen in het landschap. Maar je ziet ze natuurlijk wel staan.”

lees verder:

Stedin: beschikbare netcapaciteit

Stedin:

Capaciteit van het elektriciteitsnet

We wekken in Nederland steeds meer duurzame elektriciteit lokaal op. Daarnaast neemt het elektriciteitsverbruik fors toe. Bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische auto’s en als alternatief voor gebruik van aardgas. Dit is goed nieuws voor de reductie van de CO2 uitstoot. De keerzijde is de steeds zwaardere belasting op ons elektriciteitsnet

lees verder: