U16 maakt energieplannen bekend: 26 windturbines en tot 1300 hectare aan zonne-energie

 

RTV Utrecht, Jiri Glaap, 23 juni 2021

Een jaar lang is er gezocht naar plekken voor windmolens en zonnevelden om grootschalig duurzame energie op te wekken. Vandaag is het eerste bod van de U16 regio gepresenteerd en daarmee zijn de plannen waar al langer over wordt gesproken een stuk concreter. De U16 gemeenten willen 26 grote windturbines plaatsen, 300 tot 500 hectare zon op dak en 800 hectare aan zonnevelden realiseren.

lees meer

Klimaatakkoord: zoveel gekkigheid is haast niet te geloven

 

Klimaatakkoord: zoveel gekkigheid is haast niet te geloven

Telegraaf, 4 juni 2021,  Ronald Plasterk

Voordat we naar de cijfers kijken nog even de ’afspraken’ uit het Klimaatakkoord. Dat akkoord is gesloten tussen dezelfde maatschappelijke organisaties die nu rondlopen bij de informateur. Bij de informateur is een vertegenwoordiger van kernenergie, de enige haalbare oplossing, niet uitgenodigd, terwijl toch de meerderheid van de kiezers gestemd heeft op partijen die kernenergie willen toepassen of niet uitsluiten. In dat Klimaatakkoord is afgesproken welke energievormen als duurzaam zouden worden aangemerkt. Kernenergie dus niet.

De opstellers moeten gezien hebben dat je met zon en wind niet ver komt, en ze hebben biomassa erin gesmokkeld. In de publiciteit hebben ze die biomassa zo klein mogelijk gehouden, daar zie je vooral zonnepanelen en windmolens, maar wat blijkt: die duurzame energie is voor het grootste deel het verbranden van biomassa.

CO2-uitstoot

De chemische reactie voor het verbranden van oude bossen (steenkool) en nieuwe bossen is niet precies dezelfde. Steenkool bestaat uit bijna zuivere koolstof met iets verontreiniging. Hout bevat cellulose en lignine en vooral ook veel vocht, en daardoor is de warmteopbrengst geringer dan bij steenkool, of anders gezegd bij biomassa komt om dezelfde warmteopbrengst te halen meer CO₂ vrij.

Er wordt nog wel eens geprobeerd een verschil te maken tussen restbiomassa en gekapte bomen, maar je ziet in de praktijk dat als er een markt op gang is gekomen voor het verbranden van biomassa de vraag naar brandstof aanbod creëert. En voor het wereldklimaat maakt het niet uit of er wat geschoven wordt met de herkomst van de bomen. Ieder kind begrijpt dat, als het je doel is om CO₂-uitstoot te verminderen, je niet op industriële schaal massaal hout in brand moet steken. Als je huisvuil composteert komt overigens dezelfde CO₂ vrij. Dan de nieuwste cijfers van het CBS. In 2004 was van het energieverbruik 1,8% biomassa, nu is dat percentage meer dan verdrievoudigd naar 6%. Dus met dank aan alle GL-wethouders wordt er nu drie keer zoveel biomassa verbrand!

Biomassa

Opmerkelijk is dat de totale stijging van wat het Klimaatakkoord definieert als duurzame energie grotendeels verklaard is met die biomassa. De getallen voor wind en zon zijn namelijk pover: in 2020 2% wind en 1,7% zon. Vergeleken met de 6% van biomassa maar een fractie. Daarvoor staat nu het hele land vol met molens, en het laatste beetje vrije natuur dat Nederland kent, de Noordzee, wordt in een rap tempo omgebouwd tot een industrieterrein.

Het zet allemaal geen zoden aan de dijk. 60% van de ’duurzame’ energie bestaat nu uit biomassa. De stijging van duurzame energie is dus een compleet papieren werkelijkheid, want de stijging zit voor het grootste deel in een energievorm die meer CO₂ uitstoot dan fossiele brandstof, plus dat we de natuur en de leefomgeving aan het verwoesten zijn. Dan hebben we het nog niet eens over wat het aan materialen kost om die zonnecellen te bouwen, en die windmolens, en waar die rommel te zijner tijd weer naartoe moet en op wiens kosten.

Aardgas

Terwijl GL-wethouders koppig doorbouwen aan biomassacentrales en windmolens, speelt er zich ook een tragikomedie af rond aardgas. In het Klimaatakkoord wordt dat gezien als niet duurzaam, en worden gascentrales op den duur gesloten. We zouden gedwongen van ons gas af moeten. Maar in de rest van de wereld zijn ze jaloers op ons fijnmazige gasnet. Zo is de Belgische minister van energie, ook GL, bezig met wat daar heet de kernuitstap, dus het sluiten van moderne, goed werkende kerncentrales, met als bedoeling om die te gaan vervangen door gascentrales!

“Het is compleet irrationeel”

De CO₂-uitstoot, die door de Nederlandse Groenen wordt verhoogd met biomassaprojecten, wordt door de Belgische Groenen verhoogd door kerncentrales die geen CO₂ uitstoten, te vervangen door gascentrales die dat wel doen. Dezelfde gascentrales die wij van de ’klimaatakkoorders’ zouden moeten sluiten, net over de grens, ter wille van hetzelfde wereldklimaat. Het is werkelijk compleet irrationeel.

Kerncentrales

Bij discussies over het aanleggen van kerncentrales in Nederland zeggen de klimaattafelgenoten altijd: de bouw duurt te lang, dan halen we 2030 niet. Ook dat is papieren werkelijkheid, want er gebeurt niets magisch in 2030, en als je vanaf 2032 constant CO₂-vrije energie kan produceren is dat natuurlijk beter dan land en zee vol molens zetten voor die uren dat het waait. Maar zelfs dat afgesleten argument, ’de bouw duurt te lang’, geldt natuurlijk niet voor bestaande centrales. Die doen het nu al. Borssele werkt prima, maar ook al die keurige Belgische centrales die bij de kernuitstap vervangen gaan worden door gascentrales die wij in Nederland gedwongen sluiten, voor het wereldklimaat. Kan Milieudefensie daar geen proces over beginnen?

 

Biomassa, waterstof, kernenergie: welke weg kiest de nieuwe coalitie?

Hoe goed (of slecht) passen de klimaatplannen van potentiële coalitiepartijen bij elkaar?

De klimaatdoelen halen is een van de grootste opgaven bij de coalitie-onderhandelingen. De oplossingen die diverse potentiële coalitiepartners aandragen, zijn soms met elkaar in tegenspraak of spannen zelfs het paard achter de wagen.

Volkskrant, Bard van de Weijer, 20 mrt 2021

lees dit artikel verder:

biomassa-waterstof-kernenergie

De Andere Krant : Klimaat

De Andere Krant is een initiatief vanuit de stichting KnowledgeMatters. Het doel van De Andere Krant is om het publieke debat te verbreden en de Andere Kant van het nieuws te tonen. Waar veel media meer onderdeel van het machtssysteem (b)lijken in plaats van deze macht kritisch te volgen zijn wij totaal onafhankelijk. De krant heeft geen winstoogmerk en wordt tegen de laagst mogelijk kosten gemaakt en verspreid.

lees hier de klimaat editie van 15 maart j.l.

 

– Clintel : Climate Intelligence

Stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is een onafhankelijke stichting die objectief bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid. CLINTEL is in 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok. Belangrijkste doelstelling van CLINTEL is het genereren van kennis over en inzicht in de omvang, aard, oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en het klimaatbeleid dat hierop betrekking heeft.

lees meer

 

Overleg over locaties windmolens explodeert

AD : Wim van Amerongen, 1 mrt 2021

Overleg over locaties windmolens explodeert : veel geschreeuw en ‘ronduit onbehoorlijk gedrag”

Wijk bij Duurstede trekt zich terug uit de zoektocht met Houten, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug naar geschikte gebieden voor windmolens in de Kromme Rijnstreek. Vandaag praten de betrokken wethouders over de vraag hoe het nu verder moet.

lees hier verder:

 

 

 

– NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie) Nieuwsbrief

NWEA’s reactie op consultatie nieuwe Energiewet

27 punten waarop de wet beter kan

Op dit moment is de Elektriciteitswet 1998 de belangrijkste wet op het gebied van elektriciteitsopwekking. Door de huidige energietransitie begint de wet echter achter te knellen en niet meer te passen bij het nieuwe systeem. Daarom wordt er al een tijd lang gewerkt aan een opvolger. De nieuwe ‘Energiewet’ moet de bestaande wetten op het gebied van gas en elektriciteit samen gaan voegen en meteen aan worden gepast op de nieuwe werkelijkheid met grote hoeveelheden wind- en zonne-energie in het elektriciteitssysteem.

Deze nieuwe wet heeft grote impact op de kansen en ontwikkelingen voor windenergie. Daarom hebben wij met een grote groep leden en collega branchevereniging Holland Solar een gezamenlijke reactie opgesteld op de consultatie van de energiewet. Hierin geven wij onder andere aan dat de wet nog onvoldoende rechtszekerheid biedt voor aansluit- en transportregimes en daarnaast nog 26 andere punten van aandacht.

Lees onze volledige reactie inclusief onze oplossingen hier op onze site.

We willen geen windmolens in het Kromme Rijngebied

WijksNieuws, 24 feb 2021

Op 18 en 22 februari mocht de bevolking van de Kromme Rijngemeenten meepraten over de waar windmolens en zonnevelden moeten komen. Vier chaotische sessies waar de bevolking gevraagd werd elkaar de hete aardappel door te spelen. Sessies waarbij een VVD wethouder en VVD raadsleden en de uit verschillende gemeentes elkaar in de haren vlogen. Niemand schiet daar iets mee op  maar één ding werd onbetwistbaar duidelijk: Inwoners van het Kromme Rijngebied willen geen windmolens.

lees verder:

Heftige sessie RES over windmolens en zonnevelden

WijksNieuws (Groentje), Kuun Jenniskens, 19 feb 2021

Donderdagavond 18 februari konden inwoners online hun mening geven over locaties voor zonnevelden en windmolens in de Kromme Rijnstreek. ‘t Groentje was aanwezig bij de sessie om 19 uur. De voorzitter concludeerde op het eind: ,,Dit was een pittige sessie.”

De sessie zou van 19 uur tot 20:30 uur duren. Om op tijd klaar te zijn voor de tweede sessie die om 21 uur zou beginnen. Dat maakte de tijd kostbaar. Daarom gaf het irritatie dat wethouder Hilde de Groot (Houten) en haar ambtenaar en iemand van een energiecoöperatie, samen al 45 minuten aan het woord waren. Aanwezigen braken regelmatig in omdat zij het woord wilden. Deze sessie was toch bedoeld als peiling onder inwoners? Deze valse start gaf de nodige irritatie.

lees verder:

Verklaring namens deelnemers aan het RES stakeholders proces

verzonden dd 11 feb 2021

Onderwerp: Verklaring namens deelnemers aan het RES stakeholder proces

verzonden aan de betrokken wethouders van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede

Geachte mevrouw De Groot en heren Marchal, Heijmerink en Jorg,

Aangehecht de verklaring die is opgesteld aan de hand van het RES stakeholder-overleg van 17 december 2020 en 25/27 januari 2021.

De inhoud van de verklaring spreekt voor zich en spreekt grote zorg uit over de gang van zaken rond de ‘inspraak’ van het RES proces.

Wij roepen u op met klem uw verantwoordelijkheid te nemen en recht te doen aan de input die feitelijk geleverd is vanuit zowel de enquêtes als de inspraaksessies. Tot op heden en op veler verzoek, is tot onze grote spijt geen enkele criteria voor de mogelijke zoekgebieden voor wind- en zonnepark locaties aangepast. Dit maakt het RES ‘inspraak’ proces, een proces voor de bühne en doet geen enkel recht aan de input die geleverd is vanuit de stichtingen, belangengroepen en ondernemingen in de regio.

Namens de ondertekenaars/stakeholders,

Jeroen van der Sluis

Stichting Belangen Wijkersloot