Wind zaaien, storm oogsten

AD 9/10 januari 2021, Paolo Laconi

Experts vrezen overal windmolens: ‘ons land gaat in de uitverkoop’

Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken bij. Broodnodig om de klimaatdoelen te halen. Maar de weerstand groeit, want niemand wil windturbines van 250 meter hoog in zijn achtertuin.

Deze site inventariseerde de energieplannen van alle Nederlandse regio’s. Samen willen zij uiterlijk in 2030 ruim 50 terawattuur aan groene stroom opwekken. Dat komt neer op zo’n 3180 windmolens en 68.900 voetbalvelden vol zonnepanelen. De plannen zijn vastgelegd in regionale energiestrategieën. Experts zien grote problemen. Ze vrezen voor verloedering van het landschap en veel weerstand van burgers.

lees en huiver:

 

Onderwerp: Verzoek om windturbinebeleid minister Wiebes in lijn te brengen met Europese wetgeving

Hieronder een brief aan Minister Wiebes namens  63 organisaties die zich verzetten tegen de bouw en exploitatie van windturbines aan land

5 januari 2021

Geachte griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij verzoek ik u dit bericht en de brief aan minister Wiebes in de bijlage aan alle Tweede Kamerleden te doen toekomen.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Met vriendelijke groet,
ir Kees Pieters – NederWind

 

——- bericht aan de Kamerleden ———

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Brief aan minister Wiebes door 63 organisaties

In de bijlage vindt u een brief die vandaag, 5 januari 2021, is verstuurd aan minister Wiebes door 63 organisaties in Nederland.

Deze  63 organisaties verzetten zich tegen de bouw en exploitatie van windturbines op land om de leefomgeving en gezondheid van mens en natuur te sparen

Windturbinebeleid rust op onwettig handelen Raad van State

  • Minister Wiebes stuurt aan op de bouw nog veel meer windturbines.
  • De verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines op land zijn in Nederland echter onrechtmatig volgens twee uitspraken van het Europees Hof van Justitie.
  • De Raad van State houdt het Europees Hof van Justitie buiten de deur in strijd met artikel 267 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie.
  • De Raad van State handelt daarmee in strijd met de wet en dus in strijd met de Trias Politica.
  • Minister Wiebes baseert zijn beleid mede op dit onwettig handelen van de Raad van State.

Ons verzoek aan minister Wiebes

Wij verzoeken minister Wiebes in het bijgevoegde schrijven om een standpunt in te nemen omtrent het betrekken van Europese wetgeving bij zijn windturbine beleid.

Tevens verzoeken wij de minister met ons in gesprek te gaan om deze kwestie op te lossen.

Verzoek aan U

Wij verzoeken u om Minister Wiebes in deze kwestie aan te sporen om in voorliggende rechtszaken aan te sturen op een prejudicieel advies van het Europees Hof.

Wij verzoeken u om u erover uit te spreken, dat de Raad van State zich in voorliggende zaken houdt aan artikel 267 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie en zich dus aan de wet houdt en zich dus ook aan de Trias Politica houdt.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,

ir. Kees Pieters – NederWind

mede namens:

1.    Nationaal Kritisch Platform Windenergie (landelijk) – Dr. J H F Jansen
2.    Stichting Laagfrequent Geluid (landelijk)
3.    Stichting Windmolenklachten (Landelijk)
4.    Stichting Leven met de Aarde (landelijk)
5.    Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (landelijk)
6.    Tegenwind N33 (Groningen)
7.    Tegenwind Veenkoloniën (Drenthe/Groningen)
8.    Stichting Burgerinitiatief Zuidelijke Dorpen Delfzijl (Groningen)
9.    Stichting WindNEE (Veenkoloniën, Drenthe/Groningen)
10.  Stichting Platform Storm (Veenkoloniën, Drenthe)
11.  Vereniging Tegenwind Weijerswold (Coevorden, Drenthe)
12.  Stichting de Woudreus (Dwingeloo, Drenthe)
13.  Stichting Windbrekers Swifterbant (Flevoland)
14.  Realistisch Duurzaam Bergentheim (Overijssel)
15.  Stichting Ekos (Kloosterhaar, Overijssel)
16.  Stichting De Twickelrand (Borne, Overijssel)
17.  Actiegroep BurenTegenWindmolens (Ambt Delden, Overijssel)
18.  Bewonersgroep Noaberschap Buren (Ambt Delden, Overijssel)
19.  Actiegroep Geen Windmolens in de Hof van Twente (Overijssel)
20.  Stichting Landschapsbelangen Harculo – Herxen – Windesheim (Overijssel)
21.  Stichting behoud Twents Landschap (SBTL) (Twente, Overijssel)
22.  Stichting Eefde Tegen-wind (Gelderland)
23.  Actiecomité Op en Um ’t Hengels Zand (Bronckhorst – Gelderland)
24.  Stichting Natuurlijk Achterhoek (Gelderland)
25.  Bomenstichting Achterhoek (Gelderland)
26.  Behoud Buitengebied Klarenbeek (Gelderland)
27.  Natuurlijk Landschap Heidenhoek | Actiecomité voor bescherming van natuur en leefbaarheid (Bronckhorst, Gelderland)
28.  GeenWindmolensHier (Doetinchem, Gelderland) – Coen Heveling
29.  Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water (Etten, Gelderland)
30.  Stichting Omwonenden Versus Windturbines (Berkelland, Gelderland)
31.  Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik (Achterhoek, Gelderland)
32.  Stichting tot Behoud van het Woud (Gelderland)
33.  Bewonersplatform Voor de Wind West-Brabant (Noord-Brabant)
34.  Behoud Lithsepolder (Oss, Noord-Brabant)
35.  Behoud de Polder – Geffen (Noord-Brabant)
36.  Sylvia van Manen, Huisartsenpraktijk (Engelen, Noord-Brabant)
37.  Actiecomité Windpark Rietvelden NEE (’s-Hertogenbosch, Noord-Brabant)
38.  Stichting Behoud Leefmilieu Limburg
39.  Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe (Noord-Holland Noord)
40.  Natuurlijk Krabbendam (Noord-Holland Noord)
41.  Werkgroep Polder F. (Schagen, Noord-Holland)
42.  Lotgenotengroep LFG Amsterdam e.o. o.l.v. Maya Bisessar (Noord-Holland)
43.  Amsterdamse lotgenotengroep laagfrequent geluid o.l.v. Mirjam Niemans (Noord-Holland)
44.  Vereniging Vrij Polderland (Soest, Utrecht)
45.  Stichting Gigawiek (Houten, Utrecht) – Maurice Bakker BSc MBA
46.  Bewonersgroep Zuidzijderpolder (Lopik – Utrecht)
47.  Buren van Rijnenburg en Reijersop (Utrecht)
48.  Tegenwind Culemborg (Utrecht)
49.  Stichting Redichem de Geeren (Culemborg, Utrecht)
50.  Actiegroep Culemborg/Wijk bij Duurstede Geenwindpark Goyerbrug (Utrecht)
51.  Stichting Belangen Wijkersloot – Wijk bij Duurstede (Utrecht)
52.  Stichting Wind van Voren (Barendrecht, Zuid-Holland)
53.  Politieke vereniging “Echt voor Barendrecht” (Barendrecht, Zuid-Holland)
54.  Dorpsvereniging Filopopers (Piershil – Zuid-Holland)
55.  Stichting Bewonerscomité LindtWind (Zwijndrecht, Zuid-Holland)
56.  Stichting Mallemolens (Oude Tonge, Zuid-Holland)
57.  Stichting Vaanplein Windturbinevrij (Rotterdam, Zuid-Holland)
58.  Stichting ICIP duurzame transities (Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland)
59.  Bewonersgroep Compensatie Plan Groep (CPG) (Hoeksche Waard, Nissewaard, Zuid-Holland)
60.  Hoeksche Waards Behoud (Zuid-Holland)
61.  Vereniging Dorp Mijnsheerenland (Zuid-Holland)
62.  Stichting Windmolens N57 Nee (Hellevoetsluis, Zuid-Holland)
63.  een groep Windturbinevluchtelingen, die Piershil (Zuid-Holland) zijn ontvlucht

Klik hier voor de brief aan Minister Wiebes

Brief aan minister EZK 5 2021

Open brief SBW aan de gemeente WbD inzake RES plannen voor windturbines

Aan de gemeente Wijk bij Duurstede en haar inwoners

Wijk bij Duurstede, 28 december 2020

NEE TEGEN MEGAWINDTURBINES IN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE! 

Gegoochel met enquêtes

Op 18 december j.l. heeft de gemeente Wijk bij Duurstede een enquête uit laten gaan waarin aan de inwoners naar hun opvattingen over het opwekken van duurzame elektriciteit gevraagd wordt. Tot op dit moment communiceert de gemeente hierover slechts via facebook en de gemeentelijke website. Het grootste deel van de Wijkenaren zal het dus volledig ontgaan. Begin december kregen de inwoners van Wijk bij Duurstede – net als die van Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug – ook al een enquête over deze materie voorgelegd, maar dan specifiek over geschikte locaties voor windturbines en zonnevelden. Daarbij werd uitgegaan van de plannen die de vier Kromme Rijngemeenten gezamenlijk hebben gemaakt in het kader van de Regionale Energie Strategie. Die plannen houden onder andere de plaatsing van 5 tot 8 windturbines in. Eerder was in Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug de mening van de inwoners over de methoden van opwekking van duurzame elektriciteit al gepeild. In Wijk bij Duurstede was dit niet gebeurd. Verontruste inwoners van de gemeente, waarin het enthousiasme voor windturbines al jarenlang zeer gering is, klaagden bij wethouder Marchal dat ze zo voor een voldongen feit werden geplaatst. Had een peiling in 2016 niet uitgewezen dat de inwoners tegen de komst van windturbines waren en was tussen de coalitiepartijen bij de collegevorming in 2018 niet afgesproken dat in deze raadsperiode geen sprake van windenergie zou zijn? Wethouder Marchal moest toegeven dat dit niet goed was gegaan en dat alsnog aan de bevolking de vraag moest worden voorgelegd wat die vond van windturbines en andere vormen van energieopwekking in Wijk bij Duurstede – in de verkeerde volgorde dus. Deze vraag zou met de recente enquête dus beantwoord moeten kunnen worden. 

lees verder:

– NKPW : Nationaal Kritisch Platform Windenergie

De Stichting Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) wil waarheidsgetrouwe informatie verschaffen over windenergie. Wij zijn overtuigd van de noodzaak om tot een duurzame energievoorziening te komen. Nuchtere feiten zijn daarvoor onontbeerlijk, en alle maatregelen op dit gebied horen op kwantitatieve beschouwingen te berusten. Meten is weten, dit geldt voor alle vormen van duurzame energie, ook voor windenergie.

De feiten afwegend concludeert het NKPW dat windenergie slechts een verwaarloosbare bijdrage aan de oplossing van onze energie- en klimaatproblemen zal kunnen leveren. Daar staat tegenover dat windturbines afbreuk doen aan de kwaliteit van de open ruimte en het landschap, ernstige effecten heeft op de woon- en leefomgeving van omwonenden, en zeer veel gemeenschapsgeld kost.

Het NKPW tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door middel van onderzoek, en door feiten en argumenten ten aanzien van windturbines in de openbaarheid brengen. Daartoe onderhouden wij ons tevens contacten met politici, zowel op plaatselijk als landelijk niveau.
Het NKPW adviseert en ondersteunt actievoerende comités en neemt deel aan discussie- en voorlichtingsbijeenkomsten over lokale initiatieven.

 NKPW

– PBL : Planbureau voor de Leefomgeving

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

Taken PBL

De kerntaken van het PBL zijn:

  1. het in beeld brengen van de actuele kwaliteit van milieu, natuur en ruimte en het evalueren van het gevoerde beleid;
  2. het verkennen van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van milieu, natuur en ruimte, en het ex-ante evalueren van mogelijke beleidsopties;
  3. het signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken die van belang zijn voor milieu, natuur en ruimte;
  4. het identificeren van mogelijke strategische opties voor het bereiken van overheidsdoelen op het gebied van milieu en natuur en ruimte.

Meer over het PBL

Reactie op enquete vier gemeenten R16 mbt lokaties zonneparken en windturbines

6 dec 2020

De gemeente is wel op een hele vreemde manier bezig om zo’n gevoelig onderwerp als windmolens en zonnevelden op een hoog tempo vast te stellen, zonder dat hiervoor draagvlak is, noch een helder toetsingskader of beleid voor is opgesteld. De plannen voor de kleinschalige molens in het weteringgebied zijn al buitengewoon ingrijpend: de turbines ontsieren het historisch waardevolle en unieke landschap, zal een dramatisch effect hebben op de flora en fauna- en ook nog ‘stilte gebied’ en gaat substantiële geluidsoverlast geven. Deze molens leveren niks bij aan de groene ambitie en worden alleen geplaatst vanwege de subsidie. Waarom willen we die dan? Volgens de wethouder komen er helemaal geen molens in het weteringgebied. Kennelijk zijn windmolens met een ashoogte van 20 meter geen molens. Wie wil hij voor de gek houden? En nu komen dan ook de grote molens? Als Stichting Behoud het Weteringgebied stellen wij ons als doel de bescherming en de bevordering van het woon- en leefklimaat, de flora, de fauna, de cultuurhistorie, de planologie en landschappelijke waarden. De stichting zal zich actief in zetten voor de bescherming van het 1000 jaar oude cultuurlandschap van het weteringgebied. Wij zijn niet tegen verduurzaming maar dit moet wel volgens een duidelijk proces worden bereikt met maximale draagvlak zonder het weteringgebied te ontsieren. Dit plan is slecht doordacht. Mail voor meer info naar behoudhetweteringgebied@gmail.com of ga naar www.behoudhetweteringgebied.nl

Niks doen is geen optie maar niemand wil een windmolen van 240 m in zijn achtertuin

AD: Jan Belt, 1 okt 2020

Waar zetten we de broodnodige windmolens en zonneparken? Nog voordat de echte plannen op tafel liggen, staan ook in het Groene Hart al de hakken in het zand. Voor bestuurders dreigt een hoofdpijndossier. Krijgen ze de bewoners wél mee als die er zelf iets aan kunnen verdienen?

Vijf windturbines van elk 240 meter hoog in de Geinpolder bij Abcoude, viermaal hoger dan de huidige dorpskerk? Veel Abcoudenaren gruwelen van dat plan. Wat moeten die ‘krengen’ op één kilometer van hun beschermde dorpsgezicht en in een prachtgebied waar jaarlijks 400.000 mensen recreëren, vragen de tegenstanders zich hardop af. Een petitie tegen windmolens is door 4500 mensen getekend.

Ook in Oudewater loeit het protest. Actiegroep Duurzaam Ruige Weide vindt het maar niks dat er mogelijk vier windmolens van bijna 250 meter in de polder tussen Oudewater, Papekop en Driebruggen komen. Ook hier een petitie en al ruim 1200 steunbetuigingen. ,,Dit gebied is een park voor iedereen in Oudewater. Dat willen we niet opofferen voor torenhoge windmolens”, zei initiatiefneemster Marja Knotters onlangs in deze krant.

Echt groene energie laat natuur in haar waarde

Volkskrant, Opinie; 

Klimaatoplossingen ten koste van biodiversiteit? Dat kan en mag niet de bedoeling zijn, betogen Fred Wouters (Vogelbescherming Nederland), Marc van den Tweel (Natuurmonumenten) en Hank Bartelink (LandschappenNL).

Dertig zogenoemde ‘energieregio’s’ hebben van de landelijke overheid de opdracht gekregen om ruimte te vinden voor de windmolens en zonnepanelen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te realiseren. Nu de concept-plannen openbaar worden, wordt duidelijk dat beschermde natuurgebieden op grote schaal benoemd zijn als ‘mogelijke plaatsingslocatie’. Omdat natuur, landschap en biodiversiteit in ons land al enorm onder druk staan, kunnen we geen slechtere keuze maken, zo schrijven natuurorganisaties deze week in een brief aan de ministers Wiebes en Ollongren. Groene energie moet, maar mag niet ten koste van de natuur, aldus Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland.

lees verder