Tegenslag voor plan drie windturbines op bedrijventerrein bij Harderwijk

Windenergie-Nieuws, 3 april 2024

De gemeente Harderwijk zag vandaag zijn plannen voor drie windturbines op het bedrijventerrein Lorentz voorlopig in rook opgaan. In een uitspraak vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van de gemeenteraad van 1 oktober 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Lorentz – Partiële herziening windmolens”.

lees hier verder

Weinig kans op schorsing vergunning windturbines Goyerbrug, mei 2023

 

Groentje/Wijksnieuws, 11 mei 2023

De Raad van State lijkt heel weinig te voelen voor een schorsing van de verleende omgevingsvergunning voor de omstreden bouw van vier windturbines bij de Goyerbrug. De voorzitter van de Raad kon donderdag met moeite haar lichte ergernis onderdrukken over het schorsingsverzoek van Stichting Belangen Wijkersloot en omstreken. Exploitant Windpark Goyerbrug wacht met de bouw van de turbines totdat de vergunning definitief door de Raad is goedgekeurd. Daarover oordeelt de Raad later dit jaar.

lees het hele artikel

Windpark Goyerbrug – Expert opinie anterieure overeenkomsten

 

7 september 2022

Verzonden aan de Griffie van de gemeente Houten
Onderwerp: Expert opinie anterieure overeenkomsten

Geachte griffie,

Geachte leden van de raad,

In de bijlage (separaat bericht) treft u de toegezegde expert opinion aan.

Het ingeschakelde kantoor is gespecialiseerd op het gebied van anterieure overeenkomsten.

Zij hebben met een frisse, onafhankelijke blik gekeken naar de huidige situatie.

In zijn brief heeft Manfred Fokkema zich vooral beperkt tot een uitleg van de AO als zodanig en de algemene lijn in de jurisprudentie, dat gemeenten niet snel aansprakelijk zijn inzake de niet-nakoming van een anterieure bevoegdhedenovereenkomst.

Ook voor de AO gesloten tussen Goyerbrug BV en de gemeente Houten komt hij tot die laatste conclusie.

Indien de WOB verzoeken volledig en toereikend zijn beantwoord – waarvan wij hopelijk mogen uitgaan – en alle feiten incl. eventuele geheime rapportages uit het (gemeente)dossier bekend zijn, kan hij definitieve conclusies trekken over de positie van de gemeente.

 Meer over de auteur:

Manfred Fokkema is bij Infense actief op het snijvlak van het privaatrecht en het publiekrecht. Hij is al bijna 20 jaar gespecialiseerd in project- en gebiedsontwikkeling. Zijn specifieke aandacht gaat uit naar actuele onderwerpen zoals gasloos bouwen, de energietransitie, kostenverhaal, staatssteun en het aanbestedingsrecht. Manfred werkt voor diverse ontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten. Vaak wordt hij in een vroegtijdig stadium betrokken in de contractvorming. Weet van de hoed en de rand als het gaat om samenwerkingsvormen, bouwclaimconstructies en vraagstukken rondom verkoop van gronden en grondexploitaties. Bekijkt zaken met een helikopterview en met een scherp oog voor politieke verhoudingen.

Manfred (1975) was voorheen werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving en als consultant bij PurpleBlue (Tauw) en Eiffel. (Mede)auteur van een aantal boeken, zoals de Wegwijzer Exploitatieovereenkomsten, Recht rond Grondbeleid en Recht rond Grondtransacties. Redactielid van de tijdschriften Vastgoedrecht in praktijk en Grondzaken en Gebiedsontwikkeling in de praktijk. Voor dit laatste tijdschrift schrijft hij ook columns. In het tijdschrift Bouwrecht becommentarieert hij actuele uitspraken.

 

Boetedreiging windpark [Goyerbrug]

 

Groentje, Wijksnieuws; 17 mei 2022, Adrie van der Wel

Hoeveel tijd krijgt het gemeentebestuur van Houten voor het maken van een nieuwe vergunning voor het Windpark Goyerbrug? En hoe hoog wordt de boete als dit niet op tijd lukt? Daarover gaat de Raad van State binnen drie weken een oordeel geven op verzoek van Windpark Goyerbrug BV

De windmolenexploitant geeft het gemeentebestuur tot begin september de tijd om met een vergunning te komen. Daarna moet de boeteteller gaan lopen met 250 euro per dag tot een maximumboete van 37.500 euro. ,,We willen redelijk zijn”, aldus de advocaat van Windpark.

hele artikel

Windpark Goyerbrug: status januari 2022 en opstellen zienswijze

 

Het was even stil rondom Windpark Goyerbrug.

Volgens deze Houtense pagina gaat het College van de gemeente Houten deze maand besluiten wat te doen als reactie op het voor hen desastreuze besluit van de Raad van State omtrent Windpark Goyerbrug. We wachten in spanning af.

De Gemeenteraad besloot in 2021 om te wachten op door de Rijksoverheid op te stellen vernieuwde normen.

De Rijksoverheid is daar inmiddels mee begonnen en heeft een uitnodiging tot het inleveren van zienswijzen gepubliceerd. Specifiek gaat het over het geven van zienswijzen m.b.t. het Voornemen / Notitie Reikwijdte en Detailniveau – Platform Participatie.

De hieruit voortkomende PlanMER (Milieu Effect Rapportage) wordt de basis voor de toekomstige windparken, ook Goyerbrug (als het Houtense College daar tenminste op wil wachten).

Ook wij als Collectief tegen Windpark Goyerbrug kunnen (lees moeten) onze zienswijze indienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We kunnen dit zelfstandig doen of samen met gelijkgestemde alternatieven of door bundelen van onze krachten via Nederwind.

Sowieso moeten we hier de nodige energie insteken. Nu krijgen we de kans om het opstellen van de PlanMER (waar ook Goyerbrug aan zal moeten voldoen) te beïnvloeden! Des te strikter de normen, des te beter worden wij beschermd.

Mochten jullie aan het opstellen van de zienswijze willen bijdragen, laat het mij s.v.p. zo spoedig mogelijk weten.

Best regards / Met vriendelijke groet,

Theo Knobbout

Podcast De Dag : de oneerlijke strijd tussen burger en overheid

 

Burgers voelen zich in conflicten met de overheid vaak machteloos. Ouders van de toeslagenaffaire bijvoorbeeld, of de aardbevingsslachtoffers uit Groningen, de boeren in het stikstofdossier, maar ook in kleinere zaken zoals bij de bouw van een dakkapel. Je kunt dan als burger naar de bestuursrechter stappen en daarna naar de Raad van State. Maar meestal eindigen die procedures in teleurstelling en frustratie.

Jan Eikelboom maakte voor Nieuwsuur een bijzondere serie over hoe burgers vechten tegen de overheid en bij de Raad van State het gevoel krijgen dat ze slachtoffer worden van het systeem. Het ís ook een oneerlijk gevecht, vertelt hij in podcast De Dag, en dat schaadt het rechtsgevoel van burgers. Met de brede roep om een nieuwe bestuurscultuur is de vraag: wat gaat er mis?

luister hier naar de podcast

Reageren? Mail dedag@radio1.nl