Provincie Utrecht : meer wind nodig voor behalen klimaatdoelen

 

Provincie Utrecht, in Energie en Klimaat, Huib van Essen, 7 juli 2022

Uit de tussenbalans over de Regionale Energiestrategieën (RES) in de provincie Utrecht blijkt dat RES U16, RES Amersfoort en de drie Utrechtse gemeenten in RES Foodvalley een extra inspanning moeten doen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Met name het achterblijven van planvorming rond windenergie zet de doelstelling onder druk.

lees hier het bericht

Provincie-Utrecht