NP RES Nieuwsbrief – Informatiebijeenkomsten m.e.r. milieunormering windturbines

 

Wij ontvingen het onderstaande bericht mbt bovengenoemde informatiebijeenkomsten

Ergens onderaan vindt u de aankondiging Informatiebijeenkomsten m.e.r milieunormering windturbines, meer info op https://www.helpdeskwindopland.nl/processtappen+en+tijdlijn+plan-mer/default.aspx  Onderaan in die link 3 bijeenkomsten (digitaal) waar je je kunt inschrijven. Ik ben benieuwd wat daar wordt besproken en hoe. De verslagen komen beschikbaar op diezelfde site
Verder een artikel over gemeenten die investeren in windenergie en de ontwikkelingen in Wind Op Land https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/ontwikkelingen-7-jaar-wind-op-land