Vervolg NRD en het indienen van zienswijzen

 

Leden en belangstellenden van het NKPW,

In de vorige nieuwsbrief zijn u gegevens toegezonden betreffende de opzet voor de komende NRD.
Dat betreft de tekst van de NRD, het vlammend commentaar van Prof. Koers op de inrichting van het onderzoek door de opdracht van het ministerie Arcadis als ook de opmerkingen die voor het indienen van een zienswijze van belang zijn. De NKPW, DEI en NLVOW bevelen u zeer aan gebruik te maken van de mogelijkheden uw zienswijze ter zake in te dienen

Maak gebruik van de klachtenregistratie op www.nlvow.nl/form/klachtenregistratie 

En bedenk, zonder klachten komt er geen onderzoek naar de gezondheidseffecten.