Vervolg NRD en het indienen van zienswijzen

 

Leden en belangstellenden van het NKPW,

In de vorige nieuwsbrief zijn u gegevens toegezonden betreffende de opzet voor de komende NRD.
Dat betreft de tekst van de NRD, het vlammend commentaar van Prof. Koers op de inrichting van het onderzoek door de opdracht van het ministerie Arcadis als ook de opmerkingen die voor het indienen van een zienswijze van belang zijn. De NKPW, DEI en NLVOW bevelen u zeer aan gebruik te maken van de mogelijkheden uw zienswijze ter zake in te dienen

Maak gebruik van de klachtenregistratie op www.nlvow.nl/form/klachtenregistratie 

En bedenk, zonder klachten komt er geen onderzoek naar de gezondheidseffecten.

 

NP RES Nieuwsbrief – Informatiebijeenkomsten m.e.r. milieunormering windturbines

 

Wij ontvingen het onderstaande bericht mbt bovengenoemde informatiebijeenkomsten

Ergens onderaan vindt u de aankondiging Informatiebijeenkomsten m.e.r milieunormering windturbines, meer info op https://www.helpdeskwindopland.nl/processtappen+en+tijdlijn+plan-mer/default.aspx  Onderaan in die link 3 bijeenkomsten (digitaal) waar je je kunt inschrijven. Ik ben benieuwd wat daar wordt besproken en hoe. De verslagen komen beschikbaar op diezelfde site
Verder een artikel over gemeenten die investeren in windenergie en de ontwikkelingen in Wind Op Land https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/ontwikkelingen-7-jaar-wind-op-land

Windpark Goyerbrug: status januari 2022 en opstellen zienswijze

 

Het was even stil rondom Windpark Goyerbrug.

Volgens deze Houtense pagina gaat het College van de gemeente Houten deze maand besluiten wat te doen als reactie op het voor hen desastreuze besluit van de Raad van State omtrent Windpark Goyerbrug. We wachten in spanning af.

De Gemeenteraad besloot in 2021 om te wachten op door de Rijksoverheid op te stellen vernieuwde normen.

De Rijksoverheid is daar inmiddels mee begonnen en heeft een uitnodiging tot het inleveren van zienswijzen gepubliceerd. Specifiek gaat het over het geven van zienswijzen m.b.t. het Voornemen / Notitie Reikwijdte en Detailniveau – Platform Participatie.

De hieruit voortkomende PlanMER (Milieu Effect Rapportage) wordt de basis voor de toekomstige windparken, ook Goyerbrug (als het Houtense College daar tenminste op wil wachten).

Ook wij als Collectief tegen Windpark Goyerbrug kunnen (lees moeten) onze zienswijze indienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We kunnen dit zelfstandig doen of samen met gelijkgestemde alternatieven of door bundelen van onze krachten via Nederwind.

Sowieso moeten we hier de nodige energie insteken. Nu krijgen we de kans om het opstellen van de PlanMER (waar ook Goyerbrug aan zal moeten voldoen) te beïnvloeden! Des te strikter de normen, des te beter worden wij beschermd.

Mochten jullie aan het opstellen van de zienswijze willen bijdragen, laat het mij s.v.p. zo spoedig mogelijk weten.

Best regards / Met vriendelijke groet,

Theo Knobbout

Podcast De Dag : de oneerlijke strijd tussen burger en overheid

 

Burgers voelen zich in conflicten met de overheid vaak machteloos. Ouders van de toeslagenaffaire bijvoorbeeld, of de aardbevingsslachtoffers uit Groningen, de boeren in het stikstofdossier, maar ook in kleinere zaken zoals bij de bouw van een dakkapel. Je kunt dan als burger naar de bestuursrechter stappen en daarna naar de Raad van State. Maar meestal eindigen die procedures in teleurstelling en frustratie.

Jan Eikelboom maakte voor Nieuwsuur een bijzondere serie over hoe burgers vechten tegen de overheid en bij de Raad van State het gevoel krijgen dat ze slachtoffer worden van het systeem. Het ís ook een oneerlijk gevecht, vertelt hij in podcast De Dag, en dat schaadt het rechtsgevoel van burgers. Met de brede roep om een nieuwe bestuurscultuur is de vraag: wat gaat er mis?

luister hier naar de podcast

Reageren? Mail dedag@radio1.nl

Windmolenparken ontvingen 570 miljoen te veel aan subsidies

RTV Drenthe, 21 dec 2021

Investeerders hebben in 2019 en 2020 zo’n 570 miljoen euro te veel subsidie gekregen voor de aanleg van windparken. Dat zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen tegen EenVandaag.

De subsidie voor windparken wordt betaald door de consument, via een heffing op gas en elektriciteit. Het geld is bedoeld om de klimaatdoelen te halen, maar verdwijnt voor een groot deel in de zakken van de investeerders, ontdekte het tv-programma.

lees hele artikel hier

lees ook een eerder op deze website geplaatst artikel : subsidies overwinst windturbines / Rijksuniversiteit Groningen

Geluid van industriële windturbines” in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

 

Geluid van industriële windturbines: de relatie met gezondheid /
Jan A.P.M. de Laat, Wilco Alteveer, A.J.J. (Ronald) Maas, Sylvia van Manen, Louw Feenstra
9 december 2021
Denkend aan Holland zien wij draaiende wieken braaf boven oneindig laagland gaan. De wieken zijn van industriële windturbines (IWT’s). Dag- en weekbladen, praatprogramma’s en het grijze circuit, ook artsen, schonken ruimschoots aandacht daaraan.1-4 Wij richten ons in dit artikel op geluidshinder van IWT’s en de gevolgen daarvan.5,6 Uitleg over IWT’s en wat we in dit kader onder ‘geluid’ moeten verstaan, is te vinden in het supplement bij dit artikel.

Zeist schrapt windmolens A12: stroomnetwerk is vol en normen onduidelijk

 

RTV Utrecht, Jordi de Jong, 9 dec 2021

Zeist ziet af van het bouwen van windmolens langs de snelweg A12. Reden is dat het elektriciteitsnetwerk voor grootschalige opwek in de provincie Utrecht vol raakt. Ook zorgt een uitspraak van de Raad van State voor te veel onzekerheid.
Nieuwe windmolens en ook zonnevelden kunnen waarschijnlijk pas in 2029 worden aangesloten op het netwerk, aldus het college van burgemeester en wethouders. Ze vinden het dus niet realistisch om verder te praten met onder meer eigenaren van het stuk grond.

‘RIVM verzweeg invloed sector op onderzoek naar gezondheidsrisico’s windmolens’

NOS Nieuws, 27 oktober 2021

Het RIVM heeft in rapporten over de gezondheidseffecten van windturbines niet gemeld dat er in onderliggende studies sprake was van belangenverstrengeling. Dat zegt onderzoeker aan de Universiteit Twente Joris van Hoof in het ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur.

Van Hoof ziet dat een groeiende groep artsen zich zorgen maakt over de negatieve gezondheidseffecten van windturbines, maar heeft daar bij het RIVM niets over teruggezien. De rapporten worden door veel regionale bestuurders gebruikt als basis voor de besluitvorming over de plaatsing van windturbines. Van Hoof stelt dat er gesproken moet worden over “de reikwijdte van de lobby van de sector in een politieke discussie”.

lees hele artikel