Weer ramkoers om windmolens

Telegraaf, 8 okt 2021, John Maes

Houtens verzet gebundeld: open brief aan raad

De gemeente Houten zou niet onder stoom en kokend water moeten proberen de plannen voor windpark Goyerbrug nieuw leven in te blazen, nadat de Raad van State (RvS) daar in augustus een streep door zette

Over de belangen en gevoelens van omwonenden wordt met geen woord gerept, in plaats daarvan oefent het gemeentebestuur van Houten stevige druk uit op de gemeenteraad om alsnog de vergunning voor windpark Goyerbrug door te kunnen drukken

Weer ramkoers om windmolens.merged

lees verder