Open brief aan de gemeenteraden en B&W’s van Houten, Wijk bij Duurstede, Culemborg en Buren

Windpark Goyerbrug : Houten heeft de draad weer opgepikt; wij dus ook.

De Gemeente Houten heeft de draad weer opgepikt om alsnog het door haar beoogde windpark te realiseren. B&W heeft diverse initiatieven genomen en heeft 4 verschillende scenario’s opgesteld en deze voorgesteld aan de Gemeente Raad (zie hier). Ook wordt er een Inloopsessie (11/10) en een Ronde Tafel Gesprek (12/10) georganiseerd. Drijfveer voor de gemeente is louter het redden van de toegekende SDE subsidie, zonder die subsidie is de aanleg van het windpark onmogelijk.

Voor de uitnodiging voor 11/10 hebben wij formeel bedankt, termijn is te kort en zinvolheid is nihil.

Op 12/10 zal een aantal van ons inspreken. Onze inspraak zal er een van complete  frustratie zijn aangezien Houten de strekking van de uitspraak van de Raad van State volstrekt wil negeren en slechts een route lijkt te kiezen die de juridische blokkade zouden kunnen omzeilen. Deze RTG zou te volgen moeten zijn op https://houten.notubiz.nl/live. Meer informatie vindt u hier.

Leidraad voor die inspraakmomenten zal zijn de (aangehechte) Open Brief die wij naar de gemeenteraden en B&W’s van Houten, Wijk bij Duurstede, Culemborg en Buren hebben verstuurd.

Open Brief: 

Windpark Goyerbrug brief aan de gemeenteraad van Houten