Rechter verklaart klacht over windturbinepark De Monden niet ontvankelijk

Climategate, Nico Broekema (Democratisch Energie Initiatief)

Eerder schonk Climategate.nl aandacht aan het kort geding op 8 oktober jl. over windturbinepark De Monden, aangespannen door het Democratisch Energie Initiatief en het Platform Storm. De rechter heeft geen inhoudelijke uitspraak gedaan, maar de zaak onlangs op procedurele gronden niet ontvankelijk verklaard.

Het kort geding op 8 oktober jl. over windturbinepark De Monden en het daarop volgende vonnis hebben veel stof doen opwaaien. Diegenen die debet zijn aan de huidige besluitvormingscultuur in de energietransitie kraaien victorie, vooral op hun eigen websites.

lees verder: