Rechtbank Noord-Nederland verklaart eisers niet ontvankelijk in kort geding windmolenpark

Assen, 22 oktober 2020:

De stichting Platform Storm vorderde in kort geding de stoplegging van de bouw van een windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën. De stichting is door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland niet ontvankelijk verklaard op 3 gronden.

lees het arikel en vonnis