Rechter verklaart klacht over windturbinepark De Monden niet ontvankelijk

Climategate, Nico Broekema (Democratisch Energie Initiatief)

Eerder schonk Climategate.nl aandacht aan het kort geding op 8 oktober jl. over windturbinepark De Monden, aangespannen door het Democratisch Energie Initiatief en het Platform Storm. De rechter heeft geen inhoudelijke uitspraak gedaan, maar de zaak onlangs op procedurele gronden niet ontvankelijk verklaard.

Het kort geding op 8 oktober jl. over windturbinepark De Monden en het daarop volgende vonnis hebben veel stof doen opwaaien. Diegenen die debet zijn aan de huidige besluitvormingscultuur in de energietransitie kraaien victorie, vooral op hun eigen websites.

lees verder:

 

Advocaat ziet einde windmolenparken naderen

AD: Folkert van der Krol, 8 okt 2020

Advocaat ziet einde van windmolenparken naderen: ‘Als mens niet wordt beschermd, is het foute boel’

Gaat er een streep door nieuwe én bestaande windmolenparken in Nederland? De Piershilse advocaat Peter de Lange denkt van wel. Volgens hem is voor de bouw onvoldoende gekeken naar de negatieve effecten voor omwonenden. Recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg sterken hem in die opvatting. ,,Als de mens niet wordt beschermd, is het foute boel

lees verder:

 

Verzet tegen windmolens Veenkolonien blijft, maar waarom opnieuw een rechtzaak?

Dagblad van het Noorden, Jeroen Kelderman, 7 okt 2020

Verzet tegen windmolens Veenkoloniën blijft, maar waarom opnieuw een rechtszaak? Drie vragen en antwoorden

Stop de aanleg van het windpark in de Drentse Veenkoloniën. Dat is de inzet van een kort geding dat donderdagochtend dient bij de rechtbank in Assen. Stichting Platform Storm heeft de zaak aangespannen tegen de initiatiefnemers van windpark Drentse Monden en Oostermoer.

lees verder

Niks doen is geen optie maar niemand wil een windmolen van 240 m in zijn achtertuin

AD: Jan Belt, 1 okt 2020

Waar zetten we de broodnodige windmolens en zonneparken? Nog voordat de echte plannen op tafel liggen, staan ook in het Groene Hart al de hakken in het zand. Voor bestuurders dreigt een hoofdpijndossier. Krijgen ze de bewoners wél mee als die er zelf iets aan kunnen verdienen?

Vijf windturbines van elk 240 meter hoog in de Geinpolder bij Abcoude, viermaal hoger dan de huidige dorpskerk? Veel Abcoudenaren gruwelen van dat plan. Wat moeten die ‘krengen’ op één kilometer van hun beschermde dorpsgezicht en in een prachtgebied waar jaarlijks 400.000 mensen recreëren, vragen de tegenstanders zich hardop af. Een petitie tegen windmolens is door 4500 mensen getekend.

Ook in Oudewater loeit het protest. Actiegroep Duurzaam Ruige Weide vindt het maar niks dat er mogelijk vier windmolens van bijna 250 meter in de polder tussen Oudewater, Papekop en Driebruggen komen. Ook hier een petitie en al ruim 1200 steunbetuigingen. ,,Dit gebied is een park voor iedereen in Oudewater. Dat willen we niet opofferen voor torenhoge windmolens”, zei initiatiefneemster Marja Knotters onlangs in deze krant.