Huisartsen kraken uitkomsten Nivel-onderzoek, dat stelt dat het meevalt met gezondheidsklachten

AD, Edwin Timmer, 20 maart 2024

Volgens de medici ervaart ‘een flink deel’ van de omwonenden ‘ernstige hinder’ door het constante geraas van de draaiende turbines en het laagfrequente geluid dat ze produceren.
,,De slapeloosheid leidt tot stress, boosheid, vermoeidheid en verhoogde niveaus van irritatieen alertheid”, vertelt Cornelis Pet, huisarts in het Groningse Meeden. ,,Ik zie ruzies, depressies en suïcidale neigingen. Maar ondanks alle noodkreten aan de politiek, verbetert er niets.”
De artsen die nu alarm slaan, hebben zich in 2021 verenigd in het artsencollectief Wind Wiki.Zij vinden dat de negatieve gevolgen van windturbines voor het woon- en leefklimaat zwaar worden onderschat.

lees hier het artikel

artsen-_-ernstige-hinder-widturbines