De oplossing voor het ruimteprobleem voor windturbines: molenaarswoningen

AD: 1 sept, Bernie van Unen

Het lijkt een handig trucje: om windturbines dicht bij huizen te kunnen plaatsen, maak je er molenaarswoningen van. Als de ruimte binnen de gemeente beperkt is voor windmolens, zoals in de Utrechtse Heuvelrug, zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar wat is een molenaarswoning?

Molenaarswoningen zijn woningen die onderdeel uitmaken van een windenergieproject en daarmee bij de ‘inrichting’ horen. Voor deze woningen geldt dat ze bij het windpark horen. De normen voor geluid en slagschaduw gelden niet voor deze molenaarswoningen.  Wel zijn er aan molenaarswoningen regels verbonden. Er moet tussen woning en windmolen, of -park, een onderling technische, organisatorische of functionele binding bestaan en de woning moet kort bij de molen staan. Bovendien moet de eigenaar toestemming geven.

lees hier verder