Provincie stelt de meest kansrijke gebieden voor windenergie vast

Huib van Essen, 11 januari 2024
De provincie Utrecht heeft, samen met de gemeenten, afgesproken dat er in 2030 2,4 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Om dit te realiseren heeft Gedeputeerde Staten besloten dat er 27 gebieden zijn in de provincie die het meest geschikt zijn voor het opwekken van windenergie. Dit besluit is genomen na grondig en onafhankelijk onderzoek naar de milieueffecten van windmolens en een zwaarwegend advies van het burgerforum. Daarnaast is gekeken naar de haalbaarheid van aansluiting op het elektriciteitsnet en de mogelijkheden voor lokaal eigendom. Op deze manier helpt de provincie gemeenten om invulling te geven aan hun bijdrage aan de Regionale Energiestrategieën (RES’en).