Lijst windturbines in provincie [Utrecht] is misleidend

 

Windmolens bij Wijk bij Duurstede.
William Hoogteyling/ANP

Windmolens-bij-Wijk-bij-Duurstede27 januari 2024

Lijst windturbines in provincie is misleidend

De provincie Utrecht heeft een lijst met 27 plekken voor windturbines aangewezen. Dit besluit van de provincie is ongefundeerd, misleidend en ondemocratisch, zegt Pieter van Veenen.

JOHN LAZAROMS

Als gemeenten niet binnen zes maanden met plannen komen, worden windturbines door de provincie van bovenaf opgelegd met een aanwijzing. Dit besluit van de provincie deugt van geen kanten.

lees hele artikel

De Provincie Utrecht heeft 27 locaties aangewezen waar windmolens kunnen komen

 

AD, MAARTEN VENDERBOSCH, 13 jan 2024

Op een nieuwe kaart van de provincie Utrecht staan 27 plekken die het meest ‘kansrijk’ zijn voor windmolens. Daarmee probeert ze vaart te brengen in de plaatsing van turbines. Wat betekent deze kaart precies en wat als gemeenten niet willen? Vijf vragen en antwoorden.

 

lees verder

De-provincie-Utrecht-heeft-27-locaties-aangewezen-waar-windmolens-kunnen-komen

 

Provincie stelt de meest kansrijke gebieden voor windenergie vast

Huib van Essen, 11 januari 2024
De provincie Utrecht heeft, samen met de gemeenten, afgesproken dat er in 2030 2,4 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Om dit te realiseren heeft Gedeputeerde Staten besloten dat er 27 gebieden zijn in de provincie die het meest geschikt zijn voor het opwekken van windenergie. Dit besluit is genomen na grondig en onafhankelijk onderzoek naar de milieueffecten van windmolens en een zwaarwegend advies van het burgerforum. Daarnaast is gekeken naar de haalbaarheid van aansluiting op het elektriciteitsnet en de mogelijkheden voor lokaal eigendom. Op deze manier helpt de provincie gemeenten om invulling te geven aan hun bijdrage aan de Regionale Energiestrategieën (RES’en).