Streep door windreuzen langs snelweg A73 bij Malden en Nijmegen

Gelderlander: 31 jan 2020, Frank Hermans

Er komen geen windmolens met een tiphoogte van 240 meter langs de A73 bij Malden en de Nijmeegse wijk Weezenhof. Eerst gaat de gemeente Heumen onderzoeken of voldoende duurzame energie gewonnen kan worden met andere energiebronnen: zon en waterkracht.

Een besluit over eventuele plaatsing van windmolens komt er pas daarna. Mochten voor het opwekken van voldoende energie toch nog windmolens gebouwd moeten worden, dan worden die hoe dan ook kleiner dan waar tot nu toe over werd gesproken: ‘slechts’ maximaal 150 meter.

Gehele artikel:

 

Eric Balemans gooit knuppel in hoenderhok over windmolens

Groentje/Wijks Nieuws, 28 jan 2020 : interview Kuun Jenniskens

Eric Balemans, die dinsdag 28 januari voor de VVD als wethouder werd geïnstalleerd, noemt het in een interview met WijksNieuws.nl onzin om een onderwerp zoals windmolens, principieel te verbieden. Dat was flink schrikken voor VVD voorman Sybren van der Velden. Niemand in de coalitie was bekend met deze opvatting.

interview:

Acht windmolens van 235 meter hoog in polder Rijnenburg bij De Meern

AD: Roeland Franck, 16 jan 2020

Er komen maximaal acht windmolens van 235 meter hoog in de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop bij De Meern. En wie straks over de A12 of A2 rijdt, kijkt uit over een veld van circa 230 hectare aan zonnepanelen.

Dat heeft het Utrechtse stadsbestuur vandaag voorgesteld aan de gemeenteraad. Vorig jaar presenteerde het college nog een voorstel waarin plek was voor elf windmolens. Na reacties van buurgemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden, is dit aantal naar maximaal acht windmolens bijgesteld. De turbines, met een tophoogte tot 235 meter, komen op een afstand van minimaal 800 meter te staan van woonwijken in De Meern, Nieuwegein en IJsselstein.

lees meer

5 miljard schade door windmolens (op Noordzee)

De bouw van grote windmolenparken op zee levert nu nog nauwelijks milieuwinst op. Dat blijkt uit een studie naar windenergie op zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Door Europese afspraken blijft de uitstoot door vuile energiecentrales gelijk, ondanks die extra windmolens. Het gevolg is dat wind op zee de maatschappij nu meer kost dan oplevert, als je de gevolgen voor het milieu en de gezondheid meerekent. Het rapport gaat uit van een schadebedrag van ruim 5 miljard euro. Dichter bij de kust bouwen, zoals het kabinet wil, beperkt de schade tot 4,8 miljard.