Bouwprojecten minder vaak en minder grondig getoetst op risico’s milieu

Trouw, Emiel Hakkenes  24 juli 2019

De regels voor milieu-effectrapportages zijn afgezwakt. Als gevolg daarvan worden steeds minder milieurapporten gemaakt. Bovendien zijn ze van slechte kwaliteit

Nederlandse gemeenten en provincies zijn soepeler geworden in het afgeven van vergunningen voor grote bouwprojecten zoals fabrieken, mestverwerkers of windmolens. Steeds minder wordt daarbij getoetst wat de gevolgen zijn voor milieu, gezondheid en natuur. Het aantal opgestelde milieu-effectrapportages (mer) is in tien jaar tijd meer dan gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek van Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek, voor De Groene Amsterdammer en dagblad Tubantia.

lees hier verder

Oppositie windmolens in Nederland

We staan niet alleen: steeds meer oppositie tegen Windmolens op land; Verdrag van Aarhus

Windenergie-in-Nederland.nl

STAAT DER NEDERLANDEN IN GEBREKE MET WINDENERGIE

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) is van mening dat de Staat der Nederlanden op het gebied van windenergie te weinig rekening houdt met de bepalingen uit het Verdrag van Aarhus, en wil op grond hiervan een klacht indienen tegen de Staat. Hoewel niet juridisch bindend zal een uitspraak van het Compliance Committee van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in Genève wel degelijk politieke gevolgen hebben en de Staat dwingen om internationaal beschermde rechten van de burgers te gaan respecteren.

 

Juridische procedure voor deelnemers zonder rechtsbijstandverzekering

Belangrijk bericht voor deelnemers zonder rechtsbijstandverzekering

Beste medestrijders,

 Steven Lim (ACHMEA) heeft  voor GEENWindparkGoyerbrug een lijst samengesteld van de deelnemers die wel mee willen doen, maar die niet verzekerd zijn. Dat zijn dus onze donateurs/participanten/sponsors.

Deze lijst is nog niet compleet: hopelijk zijn er onder u nog meer mensen die mee willen doen! Maar de tijd dringt!

Willen al diegenen die nog voor € 200,00 mee willen liften in de juridische procedure zich omgaand – maar vóór 22 juli a.s. – aanmelden bij Kees@onderlingecothen.nl ?? 

 Dat is de termijn waarbinnen we de stukken moeten indienen. Dus vóór die tijd moeten wij de complete lijst met namen en adressen der participanten inleveren bij Anna Kwint met het verzoek hun mee te nemen in het collectief.

Meld je dus aan!  Hartelijk dank!

Namens GEENWindparkGoyerbrug

Else Leebeek

 

 PS: vragen svp stellen aan/retour email svp aan:

Kees Mocking

T 0343 – 522 262

kees@onderlingecothen.nl

 

Spaken in wieken Windpark Goyerbrug

Wijk bij Duurstede, 28-06-2019

 Spaken in wieken Windpark Goyerbrug !

 

 In de door initiatiefnemer onlangs verzonden brief doet men voorkomen dat de windmolens er eigenlijk al gaan komen. Beste mensen: graag overtuigen jullie ervan dat dit zeker niet een reële stand van zaken is! Als kernteam hebben wij inmiddels van heel veel mensen heel veel tegenargumenten ontvangen, die ervoor gaan zorgen dat dit Windpark NIET zijn beslag gaat krijgen.

Kortom: De houding van de initiatiefnemer en de gemeente Houten laten wij voor eigen rekening, maar wij zijn er van overtuigd dat Windpark Goyerbrug een paar stevige spaken in de wieken gaat krijgen, waardoor realisatie nu al op losse schroeven staat.

Heeft u zich trouwens wel eens voorgesteld hoe hoog die molens echt gaan worden ? 241 meter is 2,5 keer zo hoog als de dom van Utrecht (zie boven) en 5,5 !!! keer zo hoog dan de watertoren van Werkhoven.

Onze advocate Anna Kwint is inmiddels gestart met de bestudering van de door het kernteam opgestelde bezwaarpunten, alsmede heeft zij zich verdiept in de gehele procedure rondom Windpark Goyerbrug.  Anne deelt ons mede dat er diverse punten zijn waar zowel de initiatiefnemer, alsook de gemeente in de fout is gegaan.

IEDEREEN IS IN BEGINSEL BELANGHEBBENDE !

Wij kunnen jouw hulp gebruiken om samen verweer te voeren. Samen staan we sterk. 

Let op ! Ook mensen die meer dan 2,5 kilometer van dit windpark wonen en wel een belang hebben in deze zaak, kunnen meedoen in het bezwaar. Het is belangrijk dat we een zo groot mogelijk aantal tegenstanders bij elkaar krijgen. Weet je dus nog iemand die niet in de maillijst staat maar tegen deze windturbines is, laat die persoon zich alsnog aanmelden bij mij.  

Geen rechtsbijstand-polis? Dan kun je alsnog met ons meeliften door NU € 200,00 te storten op rekening nummer NL13 RABO 0342 371797 van Stichting Belangen Wijkersloot.

Vragen ?

Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om Coördinator namens de Kerngroep GEENWindmolens-Goyerbrug Cees Mocking te bellen (0343-522262) of te mailen   (kees@onderlingecothen.nl) . Samen met het kernteam, de Stichting en/of met Anna Kwint zullen wij dan vragen trachten te beantwoorden.

Namens de actiegroep GEENWindmolens Goyerbrug,

Else Leebeek

 

Stikstof-uitspraak Raad van State

Nu.nl  22 juni 2019, Edo van der Groot

Nadat de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid afkeurde, staan plotseling tientallen projecten, van de Grand Prix in Zandvoort tot de verbreding van de A27, op losse schroeven.

Van woningbouw tot recreatie en landbouw. Bijna overal waar er wordt gebouwd, is er het risico op vertraging sinds de hoogste bestuursrechter van de Raad van State (RvS) eind mei de Nederlandse overheid op de vingers tikte vanwege het stikstofbeleid.

Lees verder

 

 

Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

Nos.nl 20-6-2019

Gevolgen van het besluit van de Raad van State ivm de uitstoot van stikstof. Een alinea uitgelicht:

Wat zijn de gevolgen?

De overheid mag van de Raad van State voorlopig dus geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport, de uitbreiding van industrieterrein Chemelot, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en de verbreding van de snelweg A1 in het oosten van het land, de A2 in Limburg en de A27 bij landgoed Amelisweerd.

Om hoeveel projecten het gaat is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot mogelijk wel duizenden. Projecten mogen pas doorgang vinden als er per project een stikstofplan komt, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Schouten heeft nu een nieuwe organisatie opgericht die hier aan gaat werken.

lees het gehele artikel: