Juridische procedure voor deelnemers zonder rechtsbijstandverzekering

Belangrijk bericht voor deelnemers zonder rechtsbijstandverzekering

Beste medestrijders,

 Steven Lim (ACHMEA) heeft  voor GEENWindparkGoyerbrug een lijst samengesteld van de deelnemers die wel mee willen doen, maar die niet verzekerd zijn. Dat zijn dus onze donateurs/participanten/sponsors.

Deze lijst is nog niet compleet: hopelijk zijn er onder u nog meer mensen die mee willen doen! Maar de tijd dringt!

Willen al diegenen die nog voor € 200,00 mee willen liften in de juridische procedure zich omgaand – maar vóór 22 juli a.s. – aanmelden bij Kees@onderlingecothen.nl ?? 

 Dat is de termijn waarbinnen we de stukken moeten indienen. Dus vóór die tijd moeten wij de complete lijst met namen en adressen der participanten inleveren bij Anna Kwint met het verzoek hun mee te nemen in het collectief.

Meld je dus aan!  Hartelijk dank!

Namens GEENWindparkGoyerbrug

Else Leebeek

 

 PS: vragen svp stellen aan/retour email svp aan:

Kees Mocking

T 0343 – 522 262

kees@onderlingecothen.nl

 

2 juli 2019 – Toevoeging op bericht informatieavond Windpark Goyerbrug

In vervolg op de oproep van afgelopen vrijdag:

De avond van 2 juli a.s. gaat blijkbaar op persoonlijke uitnodiging na ontvangst van inschrijving. Dit is niet geheel volgens de door ons ontvangen brief, die kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden.

Let wel, dit is dus niet echt een openbare aangelegenheid.

Locatie zal waarschijnlijk in ’t Goy zijn, maar er zijn nog geen details. Hangt volledig af van de opkomst. Ingeschrevenen zouden nog een nadere mail ontvangen.

De kans is echter groot dat de locatie pas op het laatste moment bekend wordt gemaakt!

Advies:

  • Een aantal Kerngroepleden heeft zich ingeschreven: zij zullen kritische vragen gaan stellen. Anderen kunnen, met zeker risico, zonder formele bevestigde uitnodiging, ook gaan.
  • We moeten met onze constructieve vragen en opmerkingen bij de les blijven.
  • We moeten voorkomen dat er, door de zaak te verstoren,  juist een averechts effect ontstaat bij diegenen die voorstander zijn en participatie overwegen. Slechts goede, gerelateerde en relevante vragen kunnen mensen met interesse bewegen zich ernstig te bedenken en daarmee dus dit onderdeel van het draagvlak niet te laten groeien. Dit is het grootste effect wat we gedurende die avond kunnen behalen, een zeer significant effect dus.
  • We moeten ons dus niet profileren als actiegroep en we moeten deze keer de gele shirts thuis laten.

Hopelijk zijn jullie het eens met deze tactiek!

Mocht de locatie (op tijd) bekend worden, dan laat ik dat nog weten.

Namens de actiegroep Geen Windpark Goyerbrug

Else Leebeek

2 juli 2019 – Informatieavond participatie windpark Goyerbrug

Beste medestrijders,

Kom allemaal naar deze informatie-avond, maar bedenk het volgende:

  • Er is nog steeds GEEN vergunning voor dit windpark; wij blijven strijden tot aan Raad van State!
  • De geboden vergoedingen zijn een schijntje: denk eens aan het waardeverlies van je huis, daar weegt de vergoeding niet tegenop!
  • Elke dag overlast van geluid en slagschaduw; dat kun je met geld niet goedmaken
  • Het verlies van ons mooie rivierenlandschap

TRAP DUS NIET IN DEZE “MOOIE PRAATJES”!!

 Kom NIET in je gele shirt, we willen anoniem aanwezig zijn en zeer kritische (voorbereide) ter zake doende vragen stellen.

NB: Zodra we de locatie van deze bijeenkomst hebben achterhaald, zullen wij die aan jullie doormailen.

Namens actiegroep GEENWindpark Goyerbrug,

Groet,

Else Leebeek

Spaken in wieken Windpark Goyerbrug

Wijk bij Duurstede, 28-06-2019

 Spaken in wieken Windpark Goyerbrug !

 

 In de door initiatiefnemer onlangs verzonden brief doet men voorkomen dat de windmolens er eigenlijk al gaan komen. Beste mensen: graag overtuigen jullie ervan dat dit zeker niet een reële stand van zaken is! Als kernteam hebben wij inmiddels van heel veel mensen heel veel tegenargumenten ontvangen, die ervoor gaan zorgen dat dit Windpark NIET zijn beslag gaat krijgen.

Kortom: De houding van de initiatiefnemer en de gemeente Houten laten wij voor eigen rekening, maar wij zijn er van overtuigd dat Windpark Goyerbrug een paar stevige spaken in de wieken gaat krijgen, waardoor realisatie nu al op losse schroeven staat.

Heeft u zich trouwens wel eens voorgesteld hoe hoog die molens echt gaan worden ? 241 meter is 2,5 keer zo hoog als de dom van Utrecht (zie boven) en 5,5 !!! keer zo hoog dan de watertoren van Werkhoven.

Onze advocate Anna Kwint is inmiddels gestart met de bestudering van de door het kernteam opgestelde bezwaarpunten, alsmede heeft zij zich verdiept in de gehele procedure rondom Windpark Goyerbrug.  Anne deelt ons mede dat er diverse punten zijn waar zowel de initiatiefnemer, alsook de gemeente in de fout is gegaan.

IEDEREEN IS IN BEGINSEL BELANGHEBBENDE !

Wij kunnen jouw hulp gebruiken om samen verweer te voeren. Samen staan we sterk. 

Let op ! Ook mensen die meer dan 2,5 kilometer van dit windpark wonen en wel een belang hebben in deze zaak, kunnen meedoen in het bezwaar. Het is belangrijk dat we een zo groot mogelijk aantal tegenstanders bij elkaar krijgen. Weet je dus nog iemand die niet in de maillijst staat maar tegen deze windturbines is, laat die persoon zich alsnog aanmelden bij mij.  

Geen rechtsbijstand-polis? Dan kun je alsnog met ons meeliften door NU € 200,00 te storten op rekening nummer NL13 RABO 0342 371797 van Stichting Belangen Wijkersloot.

Vragen ?

Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om Coördinator namens de Kerngroep GEENWindmolens-Goyerbrug Cees Mocking te bellen (0343-522262) of te mailen   (kees@onderlingecothen.nl) . Samen met het kernteam, de Stichting en/of met Anna Kwint zullen wij dan vragen trachten te beantwoorden.

Namens de actiegroep GEENWindmolens Goyerbrug,

Else Leebeek

 

Voortgang Windpark Goyerbrug, info avond en excursie

Alsof het ontwerpbesluit door de gemeente Houten over de plaatsing van Windpark Goyerbrug al een definitief besluit is nodigt de heer Berendts omwonenden uit voor een informatieavond over financiele participatie.

Tevens wordt een excursie in het vooruitzicht gesteld naar vergelijkbare windturbines in Duitsland om ze van dichtbij te zien en te horen. Ik geef hier alvast een afbeelding uit de Hunsruck in Duitsland. Mooi he deze horizon.

Uitnodigingsbrief van de Heer R. Berendts:

pag 1 en pag 2

 

 

Stikstof-uitspraak Raad van State

Nu.nl  22 juni 2019, Edo van der Groot

Nadat de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid afkeurde, staan plotseling tientallen projecten, van de Grand Prix in Zandvoort tot de verbreding van de A27, op losse schroeven.

Van woningbouw tot recreatie en landbouw. Bijna overal waar er wordt gebouwd, is er het risico op vertraging sinds de hoogste bestuursrechter van de Raad van State (RvS) eind mei de Nederlandse overheid op de vingers tikte vanwege het stikstofbeleid.

Lees verder

 

 

Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

Nos.nl 20-6-2019

Gevolgen van het besluit van de Raad van State ivm de uitstoot van stikstof. Een alinea uitgelicht:

Wat zijn de gevolgen?

De overheid mag van de Raad van State voorlopig dus geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport, de uitbreiding van industrieterrein Chemelot, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en de verbreding van de snelweg A1 in het oosten van het land, de A2 in Limburg en de A27 bij landgoed Amelisweerd.

Om hoeveel projecten het gaat is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot mogelijk wel duizenden. Projecten mogen pas doorgang vinden als er per project een stikstofplan komt, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Schouten heeft nu een nieuwe organisatie opgericht die hier aan gaat werken.

lees het gehele artikel:

 

 

Provincie Utrecht voor windmolens in polder Rijnenburg

RTV Utrecht 31 mei 2019

Een meerderheid van de Utrechtse Provinciale Staten ziet polder Rijnenburg als de perfecte locatie voor het plaatsen van windmolens. PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben namelijk een motie ingediend waarin steun wordt uitgesproken.

Dat de nieuwe coalitie dit doet is geen verrassing. Eerder deze week werd het coalitieakkoord gepresenteerd en daaruit bleek dat er flink ingezet gaat worden op het winnen van groene energie.

windmolens Rijnenburg