Thoriumcentrales in Nederland

 

Petities.nl

Aangezien er in Nederland een maatschappelijk debat gaande is over duurzame energieopwekking, en notabene de schoonste en minst overlastgevende energiebron hier niet bij wordt betrokken, roepen wij de Tweede Kamer op initiatief te nemen de thoriumtechnologie te onderzoeken.

onderteken hier de petitie

Anco geeft strijd tegen windmolens niet op: ‘Provincie gaat onjuist om met gemaakte afspraken’

AD, René Cazander 19-04-2024

Oud-wethouder Anco Goldhoorn van De Ronde Venen geeft de strijd tegen windmolens nog niet op. Hij blijft zich verzetten tegen het voornemen van de provincie Utrecht desnoods onwillige gemeenten, zoals De Ronde Venen en Stichtse Vecht, te dwingen de 240 meter hoge turbines neer te zetten.

lees hier hele bericht

Anco-geeft-strijd-tegen-windmolens-niet-op

Tegenslag voor plan drie windturbines op bedrijventerrein bij Harderwijk

Windenergie-Nieuws, 3 april 2024

De gemeente Harderwijk zag vandaag zijn plannen voor drie windturbines op het bedrijventerrein Lorentz voorlopig in rook opgaan. In een uitspraak vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van de gemeenteraad van 1 oktober 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Lorentz – Partiële herziening windmolens”.

lees hier verder

SP wil windparken stilzetten totdat onderzoek RIVM is geweest: ‘Gezondheid gaat boven opbrengst van stroom’

 

RTV  Noord, Jeroen Willems, 20 maart 2024

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat er actie ondernomen wordt tegen windparken vanwege de overlast voor omwonenden, zoals in Meeden. Staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur wil eerst wachten op een onderzoek van het RIVM. De SP is het daar niet mee eens en vindt dat het windpark bij Meeden al stilgezet moet worden.

lees hier hele artikel