Anco geeft strijd tegen windmolens niet op: ‘Provincie gaat onjuist om met gemaakte afspraken’

AD, René Cazander 19-04-2024

Oud-wethouder Anco Goldhoorn van De Ronde Venen geeft de strijd tegen windmolens nog niet op. Hij blijft zich verzetten tegen het voornemen van de provincie Utrecht desnoods onwillige gemeenten, zoals De Ronde Venen en Stichtse Vecht, te dwingen de 240 meter hoge turbines neer te zetten.

lees hier hele bericht

Anco-geeft-strijd-tegen-windmolens-niet-op

Tegenslag voor plan drie windturbines op bedrijventerrein bij Harderwijk

Windenergie-Nieuws, 3 april 2024

De gemeente Harderwijk zag vandaag zijn plannen voor drie windturbines op het bedrijventerrein Lorentz voorlopig in rook opgaan. In een uitspraak vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van de gemeenteraad van 1 oktober 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Lorentz – Partiële herziening windmolens”.

lees hier verder

SP wil windparken stilzetten totdat onderzoek RIVM is geweest: ‘Gezondheid gaat boven opbrengst van stroom’

 

RTV  Noord, Jeroen Willems, 20 maart 2024

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat er actie ondernomen wordt tegen windparken vanwege de overlast voor omwonenden, zoals in Meeden. Staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur wil eerst wachten op een onderzoek van het RIVM. De SP is het daar niet mee eens en vindt dat het windpark bij Meeden al stilgezet moet worden.

lees hier hele artikel

Huisartsen kraken uitkomsten Nivel-onderzoek, dat stelt dat het meevalt met gezondheidsklachten

AD, Edwin Timmer, 20 maart 2024

Volgens de medici ervaart ‘een flink deel’ van de omwonenden ‘ernstige hinder’ door het constante geraas van de draaiende turbines en het laagfrequente geluid dat ze produceren.
,,De slapeloosheid leidt tot stress, boosheid, vermoeidheid en verhoogde niveaus van irritatieen alertheid”, vertelt Cornelis Pet, huisarts in het Groningse Meeden. ,,Ik zie ruzies, depressies en suïcidale neigingen. Maar ondanks alle noodkreten aan de politiek, verbetert er niets.”
De artsen die nu alarm slaan, hebben zich in 2021 verenigd in het artsencollectief Wind Wiki.Zij vinden dat de negatieve gevolgen van windturbines voor het woon- en leefklimaat zwaar worden onderschat.

lees hier het artikel

artsen-_-ernstige-hinder-widturbines