29 mei 2019 – Geen bedenkingen tegen Windpark Goyerbrug

Houtens Nieuws 29-5-2019 Martin Monkel:

De gemeenteraad [van Houten] heeft op 28 mei jl besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor windpark Goyerbrug. Het ontwerpbesluit voor het windpark kan nu ter inzage worden gelegd. De ter inzage periode loopt van 13 juni tot en met 24 juli 2019. Tijdens deze periode kunnen betrokkenen reageren op het ontwerpbesluit.

lees verder:

https://houtensnieuws.nl/lokaal/geen-bedenkingen-tegen-windpark-goyerbrug-600054

24 mei 2019 – Geheimhouding Gemeente Houten Windpark Goyerbrug

Houten Nieuws 24 mei 2019, Geert:

Uit het Raadsvoorstel van 16 april jl. blijkt, dat het College de gemeenteraad geheimhouding heeft opgelegd op de voorafgaande overeenkomst en zijn bijlagen ten aanzien van het Ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen aanvraag vergunning Windpark Goyerbrug.

lees meer:

https://houtensnieuws.nl/deel-je-nieuws-artikel/geheimhouding-gemeente-houten-bij-windpark-goyerbrug-597649

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning windpark Goyerbrug

Nog even ter herinnering: 28 mei a.s.

Ontwerpbesluit van geen bedenkingen

Als de Gemeenteraad van Houten op 28 mei de ontwerpverklaring van geen bedenkingen geeft, gaat de ontwerp-omgevingsvergunning zes weken ter inzage. Er kunnen dan door belanghebbenden zienswijzen ingediend worden. In de zomermaanden worden deze zienswijzen beoordeeld. Hierna wordt de raad gevraagd een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Pas als de raad deze definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug verleend worden.

lees meer hierover in:

Houtens Nieuws 16 april 2019:

Culemborg onderschat invloed windmolens Houten

Houtens Nieuws, 22 mei 2019, Tanje Moody

Inwoners vinden de informatievoorziening in Culemborg met betrekking tot de ontwikkelingen rondom Windpark Goyerpark onvoldoende. Waar de Houtense wethouder druk bezig is met informeren, heerst in Culemborg stilte. Daarom maakt Jaap Borggreve namens Stichting Redichem De Geeren gebruik van het vijf minuten-inspreekrecht voor burgers voor hernieuwde aandacht binnen de Culemborgse politiek.

lees dit artikel verder

 

Tweede deel Ronde Tafel Gesprek (RTG) Goyerbrug

Groentje, Houten Nieuws 15-5-2019 Martin Monkel:

Op 14 mei vond het tweede deel van het rondetafelgesprek (RTG) over de Goyerbrug plaats. Dit keer was de beurt aan de raads- en commissieleden wethouder Hilde de Groot te bevragen over het voornemen van het college een ‘verklaring van geen bedenkingen’ op dit plan af te geven. Het werd in de raadzaal vooral een poging om op eerder gestelde vragen alsnog een antwoord te krijgen.

lees dit artikel helemaal

 

 

9 mei 2019 – Inspraak Windpark Goyerbrug

HOUTEN  Martin Monkel

Tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) van 8 mei jl. geven in een overvolle raadzaal 10 insprekers aan dat zij bezwaren hebben tegen de plannen voor het windpark Goyerbrug. Het overgrote deel uit scherpe en ongezouten kritiek waarbij de aanwezige raads- en commissieleden worden gewezen op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het nakomen van de zorgplicht voor alle inwoners. Slechts een oud-docent van de TU Delft is van mening dat Houten niet zonder windpark Goyerbrug kan.

https://wijksnieuws.nl/lokaal/inspraak-windpark-goyerbrug-590385