– Kort verslag Beroepszitting WnB (Wet Natuurbescherming) – maart 2020

Allen,

Bij deze een kort verslag van de Beroepszitting Wnb (Wet Natuurbescherming) in de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, welke diende op 11 maart 2020

Van onze zijde waren aanwezig onze advocaat, een aantal leden van het Kernteam en een aantal bezwaarmakers. Ook Peter en Mirjam Trienekens waren aanwezig, die hun eigen beroepszaak voerden. Beide zaken werden in dezelfde sessie behandeld.

Als tegenpartijen hadden we Goyerbrug bv en de Provincie Utrecht.

Het ging er vandaag louter om of wij als belanghebbenden worden erkend. Mocht dit zo zijn, dan wordt onze zaak op 23 april inhoudelijk behandeld tegelijkertijd met onze zaak tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. De laatste zal sowieso dienen. De uitspraak van deze zitting van vandaag volgt op 26 maart a.s.

De verleende ontheffing voor de Wet Natuurbescherming is heel nauw, wij moesten aantonen dat “het doden van dieren door de windmolens ons treft in onze woon- en leefomgeving of werkomgeving”.

Onze advocaat wrong zich in alle bochten om dit aan te tonen, daarbij geholpen door Toon, Anneke en ondergetekende door het geven van een aantal zeer waardevolle toelichtingen. Al met al denk ik dat we een sterk verhaal hadden. We realiseren ons echter wel dat we alle wind tegen hebben, te weten de wetten, de jurisprudentie, politiek, arresten, klimaatakkoord, etc. De rechter was duidelijk op zoek naar wat onze zaak bijzonder maakt, anders dan andere zaken die eigenlijk altijd verloren worden.

Met elkaar hebben we (ook tijdens de voorbereiding van deze zitting) alles uit de kast gehaald…… en hopelijk hebben we de Rechter kunnen overtuigen dat we vanzelfsprekend belanghebbenden zijn !

 Alhoewel in eerste instantie de Ontheffing Wnb van iets minder belang lijkt, is deze ontheffing cruciaal voor het windmolenpark, aangezien de omgevingsvergunning er op leunt. Zonder Ontheffing Wnb, geen omgevingsvergunning, geen windmolenpark. Vandaar dat we hier ook veel energie in stoppen.

Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,

Namens GeenWindparkGoyerbrug

Theo Knobbout