Pas op de plaats Raad van State bij toestaan windparkvergunningen [feb 2021]

Aan de Gemeenteraad van Culemborg
Kopie College van B&W
Kopie Tegenwind Culemborg
Culemborg, 11 februari 2021,
Betreft: Pas op de plaats Raad van State bij toestaan windparkvergunningen!

Bij dezen informeren wij u over de recente beslissing van de Raad van State om de beoordeling op te schorten van de plannen voor drie windparken,
waaronder dat bij Goyerbrug in Houten.

lees verder

Pas op de plaats Raad van State bij toestaan windparkvergunningen