– Uitspraak Rechtbank negatief 30 juni 2020

30 juni j.l. deed de Rechtbank Midden Nederland uitspraak over ons beroep tegen de verlening van de omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug. Deze was voor ons uitermate negatief

Hieronder een deel van de email van de Gemeente Houten:

Beste lezer,

In januari van dit jaar informeerden wij u voor het laatst over Windpark Goyerbrug. Toen meldden we onder andere dat er beroepen waren ingediend bij de rechtbank tegen de verleende vergunning.

Op 19 mei 2020 was de zitting bij de rechtbank over deze beroepen (iets vertraagd door Corona). Vandaag, 30 juni 2020, heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De hoofdlijnen in het vonnis van de rechtbank zijn:

  • Een aantal indieners van een beroep zijn niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de rechtbank hen niet erkent als belanghebbende en hun beroepen niet inhoudelijk behandeld heeft.
  • Alle beroepen die inhoudelijk zijn beoordeeld, zijn ongegrond.
  • De gemeente wordt veroordeeld tot het betalen van proceskosten vanwege het niet ter inzage leggen van de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen.

De volledige vonnissen zijn te vinden op de website van de Rechtbank

Een samenvatting van de uitspraak vind u hier

 

Wij zullen ons natuurlijk zo spoedig mogelijk beraden over het eventueel in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak bij de Raad van State

Kernteam Geen Windpark Goyerbrug