Tweede deel Ronde Tafel Gesprek (RTG) Goyerbrug

Groentje, Houten Nieuws 15-5-2019 Martin Monkel:

Op 14 mei vond het tweede deel van het rondetafelgesprek (RTG) over de Goyerbrug plaats. Dit keer was de beurt aan de raads- en commissieleden wethouder Hilde de Groot te bevragen over het voornemen van het college een ‘verklaring van geen bedenkingen’ op dit plan af te geven. Het werd in de raadzaal vooral een poging om op eerder gestelde vragen alsnog een antwoord te krijgen.

lees dit artikel helemaal

 

 

9 mei 2019 – Inspraak Windpark Goyerbrug

HOUTEN  Martin Monkel

Tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) van 8 mei jl. geven in een overvolle raadzaal 10 insprekers aan dat zij bezwaren hebben tegen de plannen voor het windpark Goyerbrug. Het overgrote deel uit scherpe en ongezouten kritiek waarbij de aanwezige raads- en commissieleden worden gewezen op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het nakomen van de zorgplicht voor alle inwoners. Slechts een oud-docent van de TU Delft is van mening dat Houten niet zonder windpark Goyerbrug kan.

https://wijksnieuws.nl/lokaal/inspraak-windpark-goyerbrug-590385

Ronde Tafelgesprek

De bijeenkomst van gisteren, 8 mei, is heel positief verlopen! Er is door diverse leden van onze actiegroep een hartig woordje richting Raad van Houten gesproken. Het AD heeft daar vanmorgen een artikel over gepubliceerd (zie onze website en FB). De strijd is dus nog niet gestreden. Daarom is het belangrijk dat we ook volgende week in grote getale aanwezig zijn op de volgende bijeenkomst.

Intussen is een bekwaam team uit onze actiegroep met juridische bijstand druk bezig een officieel bezwaarschrift (zienswijze) voor te bereiden, zodat we klaar zijn voor actie zodra dat nodig is.

Dit is onze laatste kans voor de Raadsvergadering op 28 mei a.s. om onze stem LUID te laten horen. KOM DUS ALLEMAAL MET GEEL SHIRT EN STA ONS BIJ IN DE STRIJD!

Aanmelden via griffie@houten.nl of via 030-6392785

Nieuw windpark Houten roept weerstand op

Nieuw windpark Houten roept weerstand op: ‘Twee keer zo hoog als de Domtoren!’

AD: Maarten Venderbosch, 8 mei 2019

,,Twee keer zo hoog als de Domtoren, en dan beweegt het ook nog. Hebt u enig idee hoe groot daarvan de impact is op de directe leefomgeving?’’

Het was vanavond één van de vele afkeurende geluiden die te beluisteren vielen tijdens een hoorzitting in het gemeentehuis van Houten, gewijd aan het plan vier mega grote windmolens te plaatsen bij de Goyerbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Schalkwijk.

De molens staan niet ver van de gemeentegrens met Wijk bij Duurstede ingetekend, en ook daarvandaan waren verontruste bewoners naar Houten gekomen om raadsleden te verzoeken een stokje te steken voor de plaatsing en daarmee de gemeenschap te behoeden voor ‘een monsterlijke fout’ ,,Een boer zet zijn mestvaalt niet bij de achterdeur van zijn buurman, maar dat is precies wel wat de gemeente Houten doet’’, aldus een inspreker.
draagvlak?

Actiegroep Wijk – “GEEN Windpark Goyerbrug” opgericht

Afgelopen weken heeft Windpark Goyerbrug veel stof doen opwaaien, zowel in Wijk als in Houten. Boze en bezorgde omwonenden uit Wijk bij Duurstede organiseren zich om tegengas te bieden aan de megalomane plannen van de Gemeente Houten en de initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug. In Wijk bij Duurstede is deze week ‘actiegroep Wijk – GEEN Windpark Goyerbrug’ opgericht.

Samen met Stichting Leefbaar Buitengebied Houten zal ‘actiegroep Wijk – GEEN Windpark Goyerbrug’ een sterke vuist maken tegen Windpark Goyerbrug.