Voortgang Windpark Goyerbrug, info avond en excursie

Alsof het ontwerpbesluit door de gemeente Houten over de plaatsing van Windpark Goyerbrug al een definitief besluit is nodigt de heer Berendts omwonenden uit voor een informatieavond over financiele participatie.

Tevens wordt een excursie in het vooruitzicht gesteld naar vergelijkbare windturbines in Duitsland om ze van dichtbij te zien en te horen. Ik geef hier alvast een afbeelding uit de Hunsruck in Duitsland. Mooi he deze horizon.

Uitnodigingsbrief van de Heer R. Berendts:

pag 1 en pag 2

 

 

Stikstof-uitspraak Raad van State

Nu.nl  22 juni 2019, Edo van der Groot

Nadat de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid afkeurde, staan plotseling tientallen projecten, van de Grand Prix in Zandvoort tot de verbreding van de A27, op losse schroeven.

Van woningbouw tot recreatie en landbouw. Bijna overal waar er wordt gebouwd, is er het risico op vertraging sinds de hoogste bestuursrechter van de Raad van State (RvS) eind mei de Nederlandse overheid op de vingers tikte vanwege het stikstofbeleid.

Lees verder

 

 

Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

Nos.nl 20-6-2019

Gevolgen van het besluit van de Raad van State ivm de uitstoot van stikstof. Een alinea uitgelicht:

Wat zijn de gevolgen?

De overheid mag van de Raad van State voorlopig dus geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport, de uitbreiding van industrieterrein Chemelot, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en de verbreding van de snelweg A1 in het oosten van het land, de A2 in Limburg en de A27 bij landgoed Amelisweerd.

Om hoeveel projecten het gaat is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot mogelijk wel duizenden. Projecten mogen pas doorgang vinden als er per project een stikstofplan komt, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Schouten heeft nu een nieuwe organisatie opgericht die hier aan gaat werken.

lees het gehele artikel:

 

 

Provincie Utrecht voor windmolens in polder Rijnenburg

RTV Utrecht 31 mei 2019

Een meerderheid van de Utrechtse Provinciale Staten ziet polder Rijnenburg als de perfecte locatie voor het plaatsen van windmolens. PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben namelijk een motie ingediend waarin steun wordt uitgesproken.

Dat de nieuwe coalitie dit doet is geen verrassing. Eerder deze week werd het coalitieakkoord gepresenteerd en daaruit bleek dat er flink ingezet gaat worden op het winnen van groene energie.

windmolens Rijnenburg

Gemeenteraad Nieuwegein fel tegen windmolens Rijnenburg

RTV Utrecht 30 mei 2019

NIEUWEGEIN/UTRECHT – De gemeenteraad van Nieuwegein heeft zich fel uitgesproken tegen de plannen voor windmolens in polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht is daar al jaren van plan om duurzame energie op te wekken. Maar tegen die plannen hebben onder meer omwonenden grote bezwaren.

Een meerderheid van de raad in Nieuwegein schaart zich nu achter die bezwaren. Deze week werd een raadsbesluit aangenomen waarin staat dat zowel in de Nieuwegeinse samenleving als in de gemeenteraad “een sterk geluid doorklinkt tegen de plaatsing van windturbines”. Het college van Utrecht heeft volgens de raad tot nu toe onvoldoende naar deze bezwaren geluisterd

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1926168/

 

29 mei 2019 – Raad van State : Windmolenpark Groningen mag doorgaan

NRC 29 mei 2019 Belia Heilbron:

Het windmolenpark N33 in de omgeving van Veendam in Groningen kan er komen. De Raad van State heeft de bezwaren van de tegenstanders woensdag ongegrond verklaard.

Volgens de Raad van State betekent het ontbreken van draagvlak niet dat het windpark er daarom niet mag komen. Onvoldoende draagvlak op lokaal niveau weegt niet op tegen het nationale belang van verduurzaming van de energievoorziening. De overheid moet „een afweging maken tussen het nationale belang van een duurzame energievoorziening en de belangen van de omwonenden”, aldus de Raad van State.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/29/bouw-windmolenpark-groningen-mag-doorgaan-a3962007

 

 

29 mei 2019 – Geen bedenkingen tegen Windpark Goyerbrug

Houtens Nieuws 29-5-2019 Martin Monkel:

De gemeenteraad [van Houten] heeft op 28 mei jl besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor windpark Goyerbrug. Het ontwerpbesluit voor het windpark kan nu ter inzage worden gelegd. De ter inzage periode loopt van 13 juni tot en met 24 juli 2019. Tijdens deze periode kunnen betrokkenen reageren op het ontwerpbesluit.

lees verder:

https://houtensnieuws.nl/lokaal/geen-bedenkingen-tegen-windpark-goyerbrug-600054

24 mei 2019 – Geheimhouding Gemeente Houten Windpark Goyerbrug

Houten Nieuws 24 mei 2019, Geert:

Uit het Raadsvoorstel van 16 april jl. blijkt, dat het College de gemeenteraad geheimhouding heeft opgelegd op de voorafgaande overeenkomst en zijn bijlagen ten aanzien van het Ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen aanvraag vergunning Windpark Goyerbrug.

lees meer:

https://houtensnieuws.nl/deel-je-nieuws-artikel/geheimhouding-gemeente-houten-bij-windpark-goyerbrug-597649