– RIVM : Motie Schones en de WHO richtlijnen omgevingsgeluid 2018

RIVM rapport 2019-0227

Publiekssamenvatting
Motie Schonis en WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018)
Het doel heiligt de middelen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in oktober 2018 de
richtlijnen omgevingsgeluid uitgebracht. Deze WHO-richtlijnen zijn een
advies en zijn bedoeld om de schadelijke gezondheidseffecten door
geluid, zoals een verstoorde slaap en hinder, te verminderen. Nieuw in
deze richtlijnen is dat er rekening wordt gehouden met nieuwe inzichten
dat de ernstigere gezondheidseffecten van geluid, zoals coronaire
hartziekten, al bij lagere geluidniveaus optreden dan in het verleden
werd aangenomen. Ook gaan deze richtlijnen ervan uit dat geluid van
het spoor bij meer mensen hinder veroorzaakt dan eerder werd
berekend.
Volgens het RIVM zou het Nederlandse beleid kunnen worden verbeterd
door het aan te passen aan de nieuwe inzichten van de WHO. Dit
betekent dat er vanuit beleid nadrukkelijker aan wordt gewerkt om de
gezondheidseffecten van geluid te verminderen. Beleidsmakers en
andere (lokale) professionals kunnen gezondheid dan een belangrijker
onderdeel laten zijn van beslissingen over geluid bij woningen.
Mogelijkheden hiervoor zijn de wettelijke maximaal toegestane
geluidniveaus te verlagen om het extra risico op coronaire hartziekten te
verminderen. Ook kunnen mensen met ernstige hinder of
slaapverstoring beter in beeld komen door een groter gebied rond
geluidbronnen in het beleid te betrekken. Hierbij worden dan de
nieuwste inzichten over de relatie tussen gezondheid en de hoogte van
geluidniveaus gebruikt. Verder kunnen gerichte maatregelen ervoor
zorgen dat mensen minder last hebben van geluid.

Het RIVM schrijft dit in reactie op de motie-Schonis en de nieuwe
richtlijnen van de WHO voor geluid in de leefomgeving. Het RIVM
beschrijft zoals in de motie is gevraagd eerst de achtergronden van de
WHO-richtlijnen en het Nederlandse beleid. Vervolgens is onderzocht
welke mogelijkheden er zijn om het beleid te verbeteren.
Het Nederlandse geluidbeleid heeft als doel schadelijke
gezondheidseffecten te voorkomen door preventie en sanering. Toch
hebben mensen ernstige hinder van geluid van wegverkeer (ruim
970.000 personen, waaronder circa 800.000 vanwege verkeer in
steden), treinen (bijna 100.000 personen), vliegtuigen (circa 260.000
personen) en van geluid van windturbines (ruim 7.000 personen).

lees het volledige rapport via de link op de website van RIVM (links:bekijk publicatie)