– Activiteitenbesluit Milieubeheer en Informatie Leefomgeving

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels van het Rijk. Alle bedrijven die een ‘inrichting’ zijn vallen eronder.

Informatie leefomgeving: Milieubelastende activiteit: dit verandert er

Het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer wordt losgelaten onder de Omgevingswet en vervangen door een regulering per activiteit. Maar er zijn ook andere veranderingen.
Van inrichting naar milieubelastende activiteit

Onder de Omgevingswet verdwijnt het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer (Wm). Het  wordt vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit. De rijksregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Maar er kunnen ook andere regels gelden.

lees hier meer over dit besluit