– NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie) Nieuwsbrief

NWEA’s reactie op consultatie nieuwe Energiewet

27 punten waarop de wet beter kan

Op dit moment is de Elektriciteitswet 1998 de belangrijkste wet op het gebied van elektriciteitsopwekking. Door de huidige energietransitie begint de wet echter achter te knellen en niet meer te passen bij het nieuwe systeem. Daarom wordt er al een tijd lang gewerkt aan een opvolger. De nieuwe ‘Energiewet’ moet de bestaande wetten op het gebied van gas en elektriciteit samen gaan voegen en meteen aan worden gepast op de nieuwe werkelijkheid met grote hoeveelheden wind- en zonne-energie in het elektriciteitssysteem.

Deze nieuwe wet heeft grote impact op de kansen en ontwikkelingen voor windenergie. Daarom hebben wij met een grote groep leden en collega branchevereniging Holland Solar een gezamenlijke reactie opgesteld op de consultatie van de energiewet. Hierin geven wij onder andere aan dat de wet nog onvoldoende rechtszekerheid biedt voor aansluit- en transportregimes en daarnaast nog 26 andere punten van aandacht.

Lees onze volledige reactie inclusief onze oplossingen hier op onze site.