– Kennisbank NLVOW : Belangenvereniging Omwonenden Windturbines

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) is een in 2013 opgerichte vereniging die opkomt voor de belangen van (toekomstige) omwonenden van windparken en windturbines. Na de ALV in 2018 is het werkgebied van de NLVOW uitgebreid naar alle vormen van energieproductie in het kader van de energietransitie (zon, biomassa, geothermie, biogassen, enz.).

De NLVOW is niet opgericht omdat de leden ervan tegen bepaalde vormen van energieopwekking zijn, maar wél om meer gewicht te geven aan de belangen van omwonenden tijdens de besluitvorming en de bouw van wind- en zonneparken en andere vormen van duurzame energieopwekking.

Door constructief overleg tussen omwonenden, bedrijven en overheden rond deze thematiek en door het verstrekken van informatie en juridische kennis, probeert de vereniging de omwonenden zoveel mogelijk een volwaardige stem te geven in de besluitvormingsfase. Democratisch en bestuurlijk bekeken hebben zij weliswaar een stem in het verhaal, maar in de praktijk voelen omwonenden zich vaak overrompeld en machteloos door de overmacht aan kennis en financiële middelen van de andere partijen.

NLVOW