Verslag van RTG Goyerbrug 12 oktober 2021: weer een succes!

Dag Belanghebbenden/Bezwaarmakers

Bij deze een kort verslag van het Ronde Tafel Gesprek (RTG) in Houten op 12 oktober.

Het doel van de RTG was voor de raadscommissie (met één lid van elke fractie) om te bepalen hoe verder te gaan om tot een nieuw voorstel voor een omgevingsvergunning te komen. De oorspronkelijke omgevingsvergunning werd tenslotte o.a. door ons toedoen vernietigd door de Raad van State. Zie de bijgevoegde Raadsinformatiebrief opgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders. Het College, zoals te concluderen valt uit de brief, wenste het snelste traject te kiezen. Er werden in totaal 12 betogen gehouden, waarvan 10, o.a. de onze, zeer kritisch m.b.t. het voorstel en 2 zeer positieve (door initiatiefnemer Berendts en een Windenergie lover).

We hadden extreem weinig tijd om onze betogen op te stellen, elk afzonderlijk betoog mocht slechts 3 minuten duren. Vandaar dat we ons betoog in stukken hebben opgeknipt. Stefan en Jeroen hebben hier uitstekend werk verricht en het fundament gelegd! Stefan Kroezen, Jeroen van der Sluis, Peter en Mirjam Trienekens, Ada Wille, Anneke Knobbout en ondergetekende hebben enthousiast hun deelbetogen gehouden waarin wij duidelijke maakten dat wachten op een landelijke oplossing het beste is (dit is immers de traagste oplossing, zou 2 tot 4 jaar kunnen duren). Daarnaast was Stichting Mooi ’t Goy vertegenwoordigd met 2 man, die dezelfde voorkeur uitspraken. Dank aan de “betogers”, chapeau !

Vertraging is voor ons nog steeds een belangrijk doel, aangezien de kans groot is dat de termijn voor de SDE subsidie verloopt (de termijn is reeds een aantal keren verlengd, dit kan niet oneindig doorgaan en…..zonder subsidie, geen windpark).

Voor de RTG was de uitkomst onzeker, na de RTG wel. De meerderheid stemde voor de landelijke oplossing. Ons doel bereikt!!! M.b.t. onze betogen konden we spreken van een soort kaping van de RTG….de tegenpartijen kwamen nauwelijks aan de bak. Betogen zijn hier terug te zien (van 2:00u op de tijdslijn): https://houten.notubiz.nl/vergadering/809754/RTG%2012-10-2021

Het is nu nog onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Alhoewel de commissieleden een mandaat hebben van hun individuele fracties, de raad zou achteraf anders kunnen beslissen. Of het college neemt de voorkeur van de Commissie of Raad domweg niet over. Of de Provincie, hetzij op aandrang van Berendts of op eigen initiatief, neemt het hele proces over. Kans is niet groot en kans dat het hele proces sneller doorlopen wordt is ook niet groot; ook via de Provincie wordt het een zeer langdurig traject. Alle partijen realiseren zich dat wij van alle beroepsmogelijkheden gebruik zullen maken.

Natuurlijk brachten we last minute ook het probleem met het elektriciteitsnetwerk in de Provincie Utrecht op zoals gisteren in het nieuws verscheen. Repliek van initiatiefnemer en wethouder was dat alles al geregeld is, maar de wethouder gaat het voor de zekerheid toch nog maar eens checken. Wij geloven hier niets van, er wordt echt geen capaciteit in reserve gehouden voor een windpark dat steeds maar niet komt……..

En dit is wat de krant schrijft: klik hier

We won’t surrender!

Best regards / Met vriendelijke groet,

Theo Knobbout