Duurzaam ondernemen in tijden van corona

Duurzaam Bedrijfsleven,  Marc Seijlhouwer, 26 maart 2020

Duurzame energieprojecten zoals wind- en zonneparken lopen vertraging op door de coronacrisis. Volgens een enquete van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) heeft de helft van de duurzame energie-ondernemers problemen met veilig werken of het krijgen van producten uit het buitenland. Met steun van de overheid kan vertraging in de energietransitie voorkomen worden, denkt de NVDE.

lees verder:

Justitia vs logica

Sta-Pal, 4 juni 2019

Afgelopen weekend(!)  was ik op een industrieterrein aan de kust, waar een windturbine stond. Het woei stevig en de wind raasde en gierde om de ronddraaiende wieken – letterlijk. Ik heb met eigen ogen en oren kunnen zien en horen hoeveel lawaai zo’n windturbine nu eigenlijk maakt als het een beetje waait en aan de kust en op de vlakte waait het nu eenmaal altijd net wat steviger dan elders. En dan stond er daar nog slechts één.

lees hele artikel

Kort verslag Beroepszitting WnB (Wet Natuurbescherming)

Allen,

Bij deze een kort verslag van de Beroepszitting Wnb (Wet Natuurbescherming) in de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, welke diende op 11 maart 2020

Van onze zijde waren aanwezig onze advocaat, een aantal leden van het Kernteam en een aantal bezwaarmakers. Ook Peter en Mirjam Trienekens waren aanwezig, die hun eigen beroepszaak voerden. Beide zaken werden in dezelfde sessie behandeld.

Als tegenpartijen hadden we Goyerbrug bv en de Provincie Utrecht.

Het ging er vandaag louter om of wij als belanghebbenden worden erkend. Mocht dit zo zijn, dan wordt onze zaak op 23 april inhoudelijk behandeld tegelijkertijd met onze zaak tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. De laatste zal sowieso dienen. De uitspraak van deze zitting van vandaag volgt op 26 maart a.s.

De verleende ontheffing voor de Wet Natuurbescherming is heel nauw, wij moesten aantonen dat “het doden van dieren door de windmolens ons treft in onze woon- en leefomgeving of werkomgeving”.

Onze advocaat wrong zich in alle bochten om dit aan te tonen, daarbij geholpen door Toon, Anneke en ondergetekende door het geven van een aantal zeer waardevolle toelichtingen. Al met al denk ik dat we een sterk verhaal hadden. We realiseren ons echter wel dat we alle wind tegen hebben, te weten de wetten, de jurisprudentie, politiek, arresten, klimaatakkoord, etc. De rechter was duidelijk op zoek naar wat onze zaak bijzonder maakt, anders dan andere zaken die eigenlijk altijd verloren worden.

Met elkaar hebben we (ook tijdens de voorbereiding van deze zitting) alles uit de kast gehaald…… en hopelijk hebben we de Rechter kunnen overtuigen dat we vanzelfsprekend belanghebbenden zijn !

 Alhoewel in eerste instantie de Ontheffing Wnb van iets minder belang lijkt, is deze ontheffing cruciaal voor het windmolenpark, aangezien de omgevingsvergunning er op leunt. Zonder Ontheffing Wnb, geen omgevingsvergunning, geen windmolenpark. Vandaar dat we hier ook veel energie in stoppen.

Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,

Namens GeenWindparkGoyerbrug

Theo Knobbout

 

D66: Grondeigenaren Rijnenburg desnoods dwingen windmolens toe te staan

AD: 6 mrt 2020, Richard Hoving

Grondeigenaren in de polder Rijnenburg en Reijerscop tussen De Meern en Nieuwegein kunnen desnoods worden gedwongen windmolens toe te staan op hun percelen. Dat opperde D66 gisteravond in de gemeenteraadsvergadering in Utrecht

Deze opstelling van de grondeigenaren kan er volgens D66-raadslid Maarten Koning toe leiden dat ze worden verplicht mee te werken aan de komst van de 235 meter hoge windmolens. Deze zogenoemde gedoogplicht is eind vorig jaar ook toegepast in Zeewolde om een windpark mogelijk te maken. Koning noemde de verplichting een ‘laatste redmiddel’.

lees verder: 

Wij worden met die energietransitie ergens in gerommeld

Volkskrant, 28 feb 2020, column Martin Sommer

Co Wilders, geen familie, heeft verstand van zonne-energie en is van GroenLinks, een niet-alledaagse combinatie. Hij zat tot 2012 professioneel in de zonnepanelen, verhuisde naar Friesland en had er lol in zijn huis helemaal energieneutraal te maken. Dus superisolatie, een dak vol panelen en een warmtepomp. Toen hoorde hij op een van de GroenLinkse meet-ups Jesse Klaver beweren dat je warmtepomp in de winter wordt gevoed door de zonnepanelen op je dak. ‘Zeshonderd man in de zaal slikten het als zoete koek, minus één’, aldus Wilders.

lees verder: