Zonneparken gunstig voor biodiversiteit?

 

De ingezonden lezersbrieven van woensdag 23 oktober.

Brief van de Dag, Volkskrant 23 okt 2019

Wat een semiwetenschappelijke onzin om zonneparken als gunstig voor de biodiversiteit te bestempelen. Kletskoek, waarmee de aanleg van een industriële energie-installatie (want dat is het) wordt gerechtvaardigd in een fraai landelijke gebied of zoals in Renkum in een Natura 2000-gebied. Zijn al die gemeenten, provincies en het Rijk ziende blind door hier in te trappen? Als je zeldzame plantjes zaait, mag je overal meer biodiversiteit verwachten. Daarmee hebben zonnepanelen op het land niets te maken. Sterker nog, ze verhinderen optimale groei zoals die in een open veld plaatsvindt. Zaai overal akkers in en de biodiversiteit bloeit op.

Laten we ophouden het drogargument van meer biodiversiteit te gebruiken om landelijk gebied te ontsieren. Het gaat initiatiefnemers van zo’n energie-installatie niet om de biodiversiteit, maar om geld te slaan uit een perverse subsidieregeling. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te zien hoeveel er wordt verdiend. Zeker vijfduizend euro per hectare per jaar, 25 jaar lang, als vergoeding om panelen op land te plaatsen. Daar kan geen enkele teelt tegenop. Na de subsidies op hybride Porsches zijn het nu subsidies op zonne-energie in de serie geldsmijterij. Wordt er iemand wakker?

lees verder:

Zonneparkenkletskoek

 

Gemeenteraad Houten akkoord met windpark Goyerbrug na zeer hevig debat

Culemborgse Courant, 2 okt 2019 Martin Monkel:

Na een ongekend stevig debat heeft de gemeenteraad op 1 oktober in meerderheid ingestemd met het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor windpark Goyerbrug. Daarmee is de weg vrij voor het afgeven van de omgevingsvergunning en kan initiatiefnemer Ruben Berends eindelijk aan de slag met ‘zijn windpark’.

lees het hele bericht over het debat

Raad geeft verklaring van geen bedenkingen af voor Windpark Goyerbrug

Mail van Gemeentehuis Houten:

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u een update over het proces rondom de besluitvorming over Windpark Goyerbrug.

De raad geeft verklaring van geen bedenkingen af voor Windpark Goyerbrug
De gemeenteraad heeft op dinsdagavond 1 oktober besloten om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Deze verklaring heeft het college nodig om een vergunning te kunnen verlenen. Ook heeft de raad besloten dat het windfonds uitgewerkt kan worden. Dit gebeurt in 2020 samen met omwonenden en de initiatiefnemer.

Begin september vroeg het college van B&W aan de raad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Na een rondetafelgesprek, waar belanghebbenden, raads- en commissieleden en wethouder Hilde de Groot aan het woord waren, was nu het woord aan de raad. Na een stevig debat heeft de raad besloten om de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Van de raadsleden stemden 20 voor het voorstel, 8 raadsleden stemden tegen.

Het college gaat nu een beslissing nemen over het verlenen van de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug.  Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt over het collegebesluit geïnformeerd en ontvangt een formeel antwoord op de zienswijze. Als de vergunning wordt verleend, komt deze zes weken ter inzage te liggen in zowel de gemeente Houten als Wijk bij Duurstede, Culemborg, Bunnik en Buren. Het is dan mogelijk om beroep aan te tekenen bij de rechter.

Vervolgproces
Na alle formele besluitvorming binnen de gemeente is het proces nog niet afgelopen. Wij blijven graag met u als belanghebbenden in gesprek over onderwerpen als het windfonds, toekomstige handhaving en het mogelijk toevoegen van landschapselementen. Vanaf 2020 wordt dit opgepakt en ontvangt u hierover informatie. De verdere uitwerking van het participatieplan van de initiatiefnemer zullen wij ook op de voet volgen.

Nieuw aanspreekpunt voor u
De jaaropdracht van Natasja Spruijt (“het begeleiden het proces rondom de besluitvorming over vergunningverlening Windpark Goyerbrug”) loopt op 16 oktober aanstaande af. Programmamanager duurzaamheid Bregje Tettelaar is na 16 oktober uw aanspreekpunt en ook wethouder Hilde de Groot is altijd beschikbaar voor een gesprek.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze mail stuur dan een mail naar gemeentehuis@houten.nl.

Met vriendelijke groet,
Natasja Spruijt

Houten stemt in met vier windmolens bij de Goyerbrug

AD 2 okt 2019 Maarten Venderbosch

Het was een mooie avond voor Ruben Berendts, de Houtense initiatienemer achter Windpark Goyerbrug in Schalkwijk. Jarenlang heeft hij in de wachtkamer gezeten en geduld betracht, maar dinsdagavond ging de kogel eindelijk door de kerk. De Houtense politiek steunt in ruime meerderheid de plaatsing van ‘zijn’ vier megagrote windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Zij komen dicht tegen de gemeentegrens met Wijk bij Duurstede te staan.

lees dit hele bericht