Bouwprojecten minder vaak en minder grondig getoetst op risico’s milieu

Trouw, Emiel Hakkenes  24 juli 2019

De regels voor milieu-effectrapportages zijn afgezwakt. Als gevolg daarvan worden steeds minder milieurapporten gemaakt. Bovendien zijn ze van slechte kwaliteit

Nederlandse gemeenten en provincies zijn soepeler geworden in het afgeven van vergunningen voor grote bouwprojecten zoals fabrieken, mestverwerkers of windmolens. Steeds minder wordt daarbij getoetst wat de gevolgen zijn voor milieu, gezondheid en natuur. Het aantal opgestelde milieu-effectrapportages (mer) is in tien jaar tijd meer dan gehalveerd. Dat blijkt uit onderzoek van Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek, voor De Groene Amsterdammer en dagblad Tubantia.

lees hier verder

VVD krijgt met windmolenmotie de wind van voren

Wijksnieuws,  Kuun Jenniskens, 20 juli 2019

Een VVD motie die kaders wilde meegeven aan het college over het plaatsen van boerenwindmolens van 20 meter hoog bij agrarische ondernemers, werd door de andere fracties gezien als voorbarig, te vroeg – zeker gezien het feit dat wethouder Marchal (PCG) al met een voorstel bezig is. De VVD kreeg de wind van voren.

verder lezen?

“Maasvlakte grootste windmolens ter wereld op land” maar huizen wel op 7 km!”

Even een reminder voor de gemeente Houten van een klein jaartje terug

AD 17-8-2018

Met een tiphoogte van 245 meter komt op de Maasvlakte ’s werelds grootste windmolen op land. Het gevaarte met 110 meter lange wieken is de eerste van een nieuwe generatie windturbines.

,,Uiteindelijk willen we schone energie. Windmolens bieden een deel van de oplossing, maar wat ons betreft dan wel op zee. Deze windmolen helpt deze ontwikkeling. Als testlocatie is de Maasvlakte, denk ik, de meest geschikte plek van Nederland.” Het dichtstbijzijnde huis staat 7 kilometer verderop. Compter ziet de molen ook als een ‘mooi symbool voor de Rotterdamse haven’.

lees meer

 

Oppositie windmolens in Nederland

We staan niet alleen: steeds meer oppositie tegen Windmolens op land; Verdrag van Aarhus

Windenergie-in-Nederland.nl

STAAT DER NEDERLANDEN IN GEBREKE MET WINDENERGIE

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) is van mening dat de Staat der Nederlanden op het gebied van windenergie te weinig rekening houdt met de bepalingen uit het Verdrag van Aarhus, en wil op grond hiervan een klacht indienen tegen de Staat. Hoewel niet juridisch bindend zal een uitspraak van het Compliance Committee van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in Genève wel degelijk politieke gevolgen hebben en de Staat dwingen om internationaal beschermde rechten van de burgers te gaan respecteren.

 

Juridische procedure voor deelnemers zonder rechtsbijstandverzekering

Belangrijk bericht voor deelnemers zonder rechtsbijstandverzekering

Beste medestrijders,

 Steven Lim (ACHMEA) heeft  voor GEENWindparkGoyerbrug een lijst samengesteld van de deelnemers die wel mee willen doen, maar die niet verzekerd zijn. Dat zijn dus onze donateurs/participanten/sponsors.

Deze lijst is nog niet compleet: hopelijk zijn er onder u nog meer mensen die mee willen doen! Maar de tijd dringt!

Willen al diegenen die nog voor € 200,00 mee willen liften in de juridische procedure zich omgaand – maar vóór 22 juli a.s. – aanmelden bij Kees@onderlingecothen.nl ?? 

 Dat is de termijn waarbinnen we de stukken moeten indienen. Dus vóór die tijd moeten wij de complete lijst met namen en adressen der participanten inleveren bij Anna Kwint met het verzoek hun mee te nemen in het collectief.

Meld je dus aan!  Hartelijk dank!

Namens GEENWindparkGoyerbrug

Else Leebeek

 

 PS: vragen svp stellen aan/retour email svp aan:

Kees Mocking

T 0343 – 522 262

kees@onderlingecothen.nl

 

2 juli 2019 – Toevoeging op bericht informatieavond Windpark Goyerbrug

In vervolg op de oproep van afgelopen vrijdag:

De avond van 2 juli a.s. gaat blijkbaar op persoonlijke uitnodiging na ontvangst van inschrijving. Dit is niet geheel volgens de door ons ontvangen brief, die kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden.

Let wel, dit is dus niet echt een openbare aangelegenheid.

Locatie zal waarschijnlijk in ’t Goy zijn, maar er zijn nog geen details. Hangt volledig af van de opkomst. Ingeschrevenen zouden nog een nadere mail ontvangen.

De kans is echter groot dat de locatie pas op het laatste moment bekend wordt gemaakt!

Advies:

  • Een aantal Kerngroepleden heeft zich ingeschreven: zij zullen kritische vragen gaan stellen. Anderen kunnen, met zeker risico, zonder formele bevestigde uitnodiging, ook gaan.
  • We moeten met onze constructieve vragen en opmerkingen bij de les blijven.
  • We moeten voorkomen dat er, door de zaak te verstoren,  juist een averechts effect ontstaat bij diegenen die voorstander zijn en participatie overwegen. Slechts goede, gerelateerde en relevante vragen kunnen mensen met interesse bewegen zich ernstig te bedenken en daarmee dus dit onderdeel van het draagvlak niet te laten groeien. Dit is het grootste effect wat we gedurende die avond kunnen behalen, een zeer significant effect dus.
  • We moeten ons dus niet profileren als actiegroep en we moeten deze keer de gele shirts thuis laten.

Hopelijk zijn jullie het eens met deze tactiek!

Mocht de locatie (op tijd) bekend worden, dan laat ik dat nog weten.

Namens de actiegroep Geen Windpark Goyerbrug

Else Leebeek