2 juli 2019 – Informatieavond participatie windpark Goyerbrug

Beste medestrijders,

Kom allemaal naar deze informatie-avond, maar bedenk het volgende:

  • Er is nog steeds GEEN vergunning voor dit windpark; wij blijven strijden tot aan Raad van State!
  • De geboden vergoedingen zijn een schijntje: denk eens aan het waardeverlies van je huis, daar weegt de vergoeding niet tegenop!
  • Elke dag overlast van geluid en slagschaduw; dat kun je met geld niet goedmaken
  • Het verlies van ons mooie rivierenlandschap

TRAP DUS NIET IN DEZE “MOOIE PRAATJES”!!

 Kom NIET in je gele shirt, we willen anoniem aanwezig zijn en zeer kritische (voorbereide) ter zake doende vragen stellen.

NB: Zodra we de locatie van deze bijeenkomst hebben achterhaald, zullen wij die aan jullie doormailen.

Namens actiegroep GEENWindpark Goyerbrug,

Groet,

Else Leebeek

Rechter vernietigt beperkt MER inzake mestfabriek Groenlo

Volkskrant 29-6-2019, Pieter Holse Smit

Rechter vernietigt vergunningen van een van de grootste nog te bouwen mestfabrieken van Nederland

Volgens de rechter is onvoldoende duidelijk wat de milieugevolgen van de mestfabriek zijn

Het bedrijf dat een van de grootste mestvergisters van Nederland wil bouwen nabij Groenlo, moet daarvoor opnieuw vergunningen aanvragen. Dat heeft de rechtbank van Arnhem vrijdag bepaald.

lees meer

 

 

Spaken in wieken Windpark Goyerbrug

Wijk bij Duurstede, 28-06-2019

 Spaken in wieken Windpark Goyerbrug !

 

 In de door initiatiefnemer onlangs verzonden brief doet men voorkomen dat de windmolens er eigenlijk al gaan komen. Beste mensen: graag overtuigen jullie ervan dat dit zeker niet een reële stand van zaken is! Als kernteam hebben wij inmiddels van heel veel mensen heel veel tegenargumenten ontvangen, die ervoor gaan zorgen dat dit Windpark NIET zijn beslag gaat krijgen.

Kortom: De houding van de initiatiefnemer en de gemeente Houten laten wij voor eigen rekening, maar wij zijn er van overtuigd dat Windpark Goyerbrug een paar stevige spaken in de wieken gaat krijgen, waardoor realisatie nu al op losse schroeven staat.

Heeft u zich trouwens wel eens voorgesteld hoe hoog die molens echt gaan worden ? 241 meter is 2,5 keer zo hoog als de dom van Utrecht (zie boven) en 5,5 !!! keer zo hoog dan de watertoren van Werkhoven.

Onze advocate Anna Kwint is inmiddels gestart met de bestudering van de door het kernteam opgestelde bezwaarpunten, alsmede heeft zij zich verdiept in de gehele procedure rondom Windpark Goyerbrug.  Anne deelt ons mede dat er diverse punten zijn waar zowel de initiatiefnemer, alsook de gemeente in de fout is gegaan.

IEDEREEN IS IN BEGINSEL BELANGHEBBENDE !

Wij kunnen jouw hulp gebruiken om samen verweer te voeren. Samen staan we sterk. 

Let op ! Ook mensen die meer dan 2,5 kilometer van dit windpark wonen en wel een belang hebben in deze zaak, kunnen meedoen in het bezwaar. Het is belangrijk dat we een zo groot mogelijk aantal tegenstanders bij elkaar krijgen. Weet je dus nog iemand die niet in de maillijst staat maar tegen deze windturbines is, laat die persoon zich alsnog aanmelden bij mij.  

Geen rechtsbijstand-polis? Dan kun je alsnog met ons meeliften door NU € 200,00 te storten op rekening nummer NL13 RABO 0342 371797 van Stichting Belangen Wijkersloot.

Vragen ?

Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om Coördinator namens de Kerngroep GEENWindmolens-Goyerbrug Cees Mocking te bellen (0343-522262) of te mailen   (kees@onderlingecothen.nl) . Samen met het kernteam, de Stichting en/of met Anna Kwint zullen wij dan vragen trachten te beantwoorden.

Namens de actiegroep GEENWindmolens Goyerbrug,

Else Leebeek

 

Voortgang Windpark Goyerbrug, info avond en excursie

Alsof het ontwerpbesluit door de gemeente Houten over de plaatsing van Windpark Goyerbrug al een definitief besluit is nodigt de heer Berendts omwonenden uit voor een informatieavond over financiele participatie.

Tevens wordt een excursie in het vooruitzicht gesteld naar vergelijkbare windturbines in Duitsland om ze van dichtbij te zien en te horen. Ik geef hier alvast een afbeelding uit de Hunsruck in Duitsland. Mooi he deze horizon.

Uitnodigingsbrief van de Heer R. Berendts:

pag 1 en pag 2

 

 

Stikstofuitspraak Raad van State

Nu.nl  22 juni 2019, Edo van der Groot

Nadat de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid afkeurde, staan plotseling tientallen projecten, van de Grand Prix in Zandvoort tot de verbreding van de A27, op losse schroeven.

Van woningbouw tot recreatie en landbouw. Bijna overal waar er wordt gebouwd, is er het risico op vertraging sinds de hoogste bestuursrechter van de Raad van State (RvS) eind mei de Nederlandse overheid op de vingers tikte vanwege het stikstofbeleid.

Lees verder

 

 

Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

Nos.nl 20-6-2019

Gevolgen van het besluit van de Raad van State ivm de uitstoot van stikstof. Een alinea uitgelicht:

Wat zijn de gevolgen?

De overheid mag van de Raad van State voorlopig dus geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport, de uitbreiding van industrieterrein Chemelot, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en de verbreding van de snelweg A1 in het oosten van het land, de A2 in Limburg en de A27 bij landgoed Amelisweerd.

Om hoeveel projecten het gaat is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot mogelijk wel duizenden. Projecten mogen pas doorgang vinden als er per project een stikstofplan komt, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Schouten heeft nu een nieuwe organisatie opgericht die hier aan gaat werken.

lees het gehele artikel:

 

 

Provincie Utrecht voor windmolens in polder Rijnenburg

RTV Utrecht 31 mei 2019

Een meerderheid van de Utrechtse Provinciale Staten ziet polder Rijnenburg als de perfecte locatie voor het plaatsen van windmolens. PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben namelijk een motie ingediend waarin steun wordt uitgesproken.

Dat de nieuwe coalitie dit doet is geen verrassing. Eerder deze week werd het coalitieakkoord gepresenteerd en daaruit bleek dat er flink ingezet gaat worden op het winnen van groene energie.

windmolens Rijnenburg

Gemeenteraad Nieuwegein fel tegen windmolens Rijnenburg

RTV Utrecht 30 mei 2019

NIEUWEGEIN/UTRECHT – De gemeenteraad van Nieuwegein heeft zich fel uitgesproken tegen de plannen voor windmolens in polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht is daar al jaren van plan om duurzame energie op te wekken. Maar tegen die plannen hebben onder meer omwonenden grote bezwaren.

Een meerderheid van de raad in Nieuwegein schaart zich nu achter die bezwaren. Deze week werd een raadsbesluit aangenomen waarin staat dat zowel in de Nieuwegeinse samenleving als in de gemeenteraad “een sterk geluid doorklinkt tegen de plaatsing van windturbines”. Het college van Utrecht heeft volgens de raad tot nu toe onvoldoende naar deze bezwaren geluisterd

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1926168/